Klub žien Abrahám

Začiatkom roku 2019 začína v Abraháme svoju činnosť Klub žien Abrahám, ktorého cieľom je združiť ženy všetkých vekových kategórií. Činnosť klubu by sme chceli orientovať viacerými smermi, samozrejme mnohé bude závisieť od očakávaní a požiadaviek členiek klubu. Námety sú na spoločné cvičenie žien, návštevy kultúrnych podujatí, organizovanie prednášok, kurzov a tiež by sme sa samozrejme chceli niektorými aktivitami prezentovať aj u ostatných obyvateľov obce.

Do prvej schôdze Klubu žien Abrahám činnosť klubu zabezpečuje prípravný výbor. Dátum schôdze včas oznámime a dovtedy by sme chceli stihnúť:

  • ŠTRÚDĽOVANIE v kultúrnom dome v sobotu 26. januára 2019
  • Návšteva divadla Andrea Bagara v Nitre na predstavenie Klimaktérium v nedeľu 17. februára 2019
  • Cvičenie v kultúrnom dome pre ženy (dátumy oznámime, keď bude zabezpečená lektorka)

Do klubu sa môžete prihlásiť:

  • Facebook: Klub žien Abrahám
  • E-mail: klubzienabraham@azet.sk
  • Osobne: u Ing. Janky Takáčovej alebo u Zdenky Siskovej

Info o činnosti klubu bude pravidelne na Facebooku, na internetovej stránke obce a samozrejme pre členky aj formou e-mailu alebo SMS.