Úvod/Všetky oznamy/Úradné oznamy

Úradné oznamy obce Abrahám

Tzv. Úradná tabuľa – všetky oznamy, ktoré musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce.

7 03, 2023

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy s materskou školou Veľký Grob

Od |2023-03-07T16:35:47+01:007. marca 2023|Kategórie: Úradné oznamy|

Obec Veľký Grob v zmysle § 4 ods. 1zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

8 02, 2023

Biologická ochrana chovov hydiny

Od |2023-02-08T17:11:26+01:008. februára 2023|Kategórie: Dôležité, Úradné oznamy|

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny.

Go to Top