window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');

Oznamy farského úradu

Všetky oznamy týkajúce sa cirkevných záležitostí. Bohoslužby, čítanie lekcií, upratovanie kostola a pod.

Go to Top