Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN)

Platné VZN prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v Abraháme

Go to Top