Komisia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže

Činnosť komisie