window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');

Abrahámske noviny

Vydáva Obec Abrahám

Redakčná rada:
Helena Bernadičová, Jana Takáčová

Tlač: Obec Abrahám

Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, urad@abraham.sk

Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie.

7 07, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, júl 2023

Od |2023-07-07T14:11:07+02:007. júla 2023|Kategórie: Abrahámske noviny|

V letných Abrahámskych novinách sa dozviete: Príhovor správcu farnosti Abrahám, Ondrej Chrvala, Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, Zo života MO Matice slovenskej, Jar v materskej škole Abrahám, Základná škola M. Tareka v Abraháme, Výstava jedál starých materí 2023, Zo sveta kynológie a veľa ďalšieho.

4 04, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, marec 2023

Od |2023-04-04T19:14:48+02:004. apríla 2023|Kategórie: Abrahámske noviny|

Opäť vychádzajú Abrahámske noviny, v ktorých okrem iného nájdete: Veľká noc . očakávanie niečoho nového (ThLic. Ondrej Chrvala), Abrahámske noviny majú 20 rokov, Vplyv trvalého pobytu občanov na príjmy obce (Ing. Peter Koška, Phd.),Malý krôčik k zníženiu množstva komunálneho odpadu (Mgr. Tibor Ležovič), Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme (Anna Klementová), Materská škola (Katarína Ostrožanská), Základná škola Michala Tareka v Abraháme, Fašiangová sobota (Mgr. Tibor Ležovič)

16 12, 2022

Abrahámske noviny, ročník 19, december 2022

Od |2022-12-16T16:43:25+01:0016. decembra 2022|Kategórie: Abrahámske noviny|

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete: Výsledky volieb do samosprávy obce v rok 2022, Príhovor starostu obce Mgr. Tibora Ležoviča, Príhovor starostu Ing. Igora Németha pri ukončení mandátu, Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, Z činnosti DHZ Abrahám, Čo nové v Materskej škole.

17 12, 2020

Abrahámske noviny, ročník 17, december 2020

Od |2022-12-16T16:11:05+01:0017. decembra 2020|Kategórie: Abrahámske noviny|

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete: Rok 2020 je rokom ... (informácie od starostu), Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, Zo života MO Matice slovenskej, Materská škola v Abraháme, Základná škola M. Tareka v Abraháme, Z činnosti DHZ Abrahám, Jeseň v prírode, FS JAtelinka a ďalšie

4 11, 2019

Abrahámske noviny číslo 3, ročník 16, október 2019

Od |2019-11-04T10:35:27+01:004. novembra 2019|Kategórie: Abrahámske noviny|

V Abrahámskych novinách nájdete okrem iného: Z návštevy v Balatonederics a príhovor pána farára, Obecné zastupiteľstvo, Zo života MO Matice Slovenskej, Jeseň v Materskej škole, Kultúrna činnosť detí Abrahámu, Klub žien Abrahám, 50. výročie Slovenského poľovníckeho zväzu, Africký mor ošípaných, Strelecká súťaž a iné

2 08, 2019

Abrahámske noviny číslo 2, ročník 16, júl 2019

Od |2019-08-05T11:22:50+02:002. augusta 2019|Kategórie: Abrahámske noviny|

V novinách nájdete aj: Z rokovania obecného zastupiteľstva, Zo života MO Matice Slovenskej, Čo sa udialo v Materskej škole, Základná škola Michala Tareka v Abraháme, Športové okienko, Z činnosti hasičov v Abraháme, Čo prináša nový návrh zákona o poľovníctve, Obecný deň 2019, Abrahámsky kotlík a Uličkársky turnaj

18 04, 2019

Abrahámske noviny č.1, ročník 16, marec 2019

Od |2019-04-18T12:51:16+02:0018. apríla 2019|Kategórie: Abrahámske noviny|

V Abrahámskych novinách okrem iného nájdete Príhovor starostu a pána farára, Zmena na abrahámskej fare a obecné zastupiteľstvo 29.1.2019, Nový zberný dvor a kampaň za čisté Slovensko, Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej a spomienky na Augustína Krivosudského, Z činnosti Materskej školy a Základnej školy, Čo čaká hasičov v novom roku 2019?, Klub žien Abrahám a Poľovníci PZ Dudváh, Výročie Abrahámskych novín.

21 12, 2018

Abrahámske noviny č.4, ročník 15, december 2018

Od |2018-12-21T12:42:35+01:0021. decembra 2018|Kategórie: Abrahámske noviny|

Abrahámske noviny - december 2018. V obsahu nájdete okrem iného: Vianočný príhovor pána farára, 15 tipov, ako prežiť šťastné a veselé, Výsledky volieb, Príhovor starostu k záveru roka, Príhovory a poďakovania bývalých aj terajších poslancov, Zo života Matice Slovenskej v Abraháme, Z činnosti Materskej školy, Z činnosti základnej školy, Hasiči bilancujú, O obecnej webstránke

Go to Top