Kanalizácia – UPOZORNENIE!

Vážení občania ulíc Veternej a Novej!

Dôrazne Vás upozorňujeme, že je zakázané napájať sa na ešte neaktívnu a neskolaudovanú vetvu kanalizácie.

Zapájaním sa načierno ohrozujete zdravie a majetok druhých ľudí. Následky spôsobené nepovoleným pripojením budú riešené zákonným spôsobom a náklady potrebné na odstránenie závad budú zosobnené.

Po kolaudácii kanalizácie a jej následnom uvedení do prevádzky budú občania informovaní o možnosti a postupe pri napájaní na kanalizáciu.

Ďakujeme za porozumenie.