Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj

Intervenčné centrum poskytuje špecializovanú pomoc, ktorá zahŕňa najmä:
✓ právne poradenstvo v oblasti trestného, civilného a rodinného práva;
✓ vypracovanie a podanie návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, na rozvod a úpravu
rodičovských práv a povinností, trestného oznámenia a pomoc pri iných právnych úkonoch;
✓ sprevádzanie počas trestného konania vrátane výsluchov na polícii a súde;
✓ posúdenie rizika, ktoré hrozí obeti a jej blízkym v dôsledku domáceho násilia a vypracovanie
bezpečnostného plánu;
✓ psychologickú pomoc a terapiu pre obeť a jej deti;
✓ sociálne poradenstvo o rôznych formách sociálnej podpory a dostupnosti finančnej pomoci;
✓ sprostredkovanie ďalšej pomoci napr. bezpečného núdzového ubytovania, sociálnych služieb
a pod.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.