Informácia pre voliča – spojené voľby 2022

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. 10. 2022 v čase od 7,00 – 20,00 hod. v kultúrnom dome.

Volič sa miestnej volebnej komisii preukáže platným občianskym preukazom, cudzí štátny príslušníci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky identifikačnou kartou.

Volič vo volebnej miestnosti obdrží obálku bielej farby a biele hlasovacie lístky pre voľbu starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva, volí sa 7 poslancov.

Tiež obdrží modrú obálku a hlasovacie lístky s modrými pruhmi pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja a do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, volí sa 7 poslancov.

Voliči, ktorí majú problém zúčastniť sa volieb vo volebnej miestnosti v kultúrnom dome môžu požiadať o voľbu do prenosnej urny. Svoju požiadavku je nutné nahlásiť na obecnom úrade alebo počas volebného dňa miestnej volebnej komisii na t. č. 0911 875 757.

Voliči, ktorým bola nariadená karanténa alebo izolácia z dôvodu ochorenia COVID 19 môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do 28. 10. 2022 do 12,00 hod. na t. č. 0911 875 757 . V tomto prípade ich navštívi špeciálna volebná komisia a umožní im voliť.

Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 26. 10. 2022 doporučujeme občanom, ktorí sa zúčastnia volieb použiť vo volebnej miestnosti respirátor a tiež pripravenú dezinfekciu na ruky.