Informácia pre voliča – referendum 2023

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., sa uskutoční 21.1.2023 v čase od 7,00 – 22,00 hod. v kultúrnom dome.

Hlasovať môže občan SR nad 18 rokov. Volič sa miestnej volebnej komisii preukáže platným občianskym preukazom.

Volič vo volebnej miestnosti obdrží obálku a hlasovací lístok, na ktorom odpovedá zakrúžkovaním na jedinú otázku referenda v znení ÁNO/NIE.

Voliči, ktorí majú problém zúčastniť sa volieb vo volebnej miestnosti v kultúrnom dome, môžu požiadať o voľbu do prenosnej urny. Svoju požiadavku je nutné nahlásiť na obecnom úrade alebo počas volebného dňa miestnej volebnej komisii na t. č. 0911 875 757.

Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 21.12.2022 doporučujeme občanom, ktorí sa zúčastnia referenda použiť vo volebnej miestnosti respirátor a tiež pripravenú dezinfekciu na ruky.