Informácia pre rodičov v súvislosti s núdzovým režimom pre komunitné šírenie koronavírusu COVID-19