Informácia o prednostnom prijímaní detí do ŠKD

Záujem o ŠKD v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, spustili sme možnosť prihlásenia žiakov do ŠKD v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 prostredníctvom našej web stránky cez aplikáciu edupage /Prihlasovanie.

O prijatí do ŠKD a zaradení dieťaťa do oddelenia rozhoduje riaditeľ školy.

Informácia o prednostnom prijímaní detí do ŠKD

Ak je počet prihlásených detí vyšší, ako je možné prijať, riaditeľ školy prednostne prijíma:

  1. Žiakov 1. ročníka.
  2. Žiakov, ktorých obidvaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní a nemajú blízkych príbuzných  v obci.
  3. Žiakov, ktorých obidvaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní.
  4. Žiakov nižších ročníkov.
  5. Žiakov 4. ročníka prijmeme v prípade voľného miesta – možnosť prihlásenia len v septembri 2020.

Riaditeľ školy: Mgr. Marian Hrbán