Informácia k (ne)výskytu medveďa v okolí obce Abrahám

Vážení občania,

v kontexte upozornenia na výskyt medveďa (zo dňa 7. júna 2021) v okolí obce Abrahám a dotazov občanov mi dovoľte Vás informovať, že obecný úrad nedisponuje žiadnymi informáciami o výskyte medveďa v katastri obce Abrahám.

Nakoľko sa v poslednom období medvede vyskytujú vo zvýšenej miere na celom území SR odporúčame všetkým občanom zvýšiť pozornosť hlavne pri pohybe mimo intravilán obce.

V prípade zaznamenania výskytu volajte č.112.

Poslanec OZ: Ing. Peter Koška, PhD.