HOAXY – zavádzanie, nepravdivé informácie

Hoaxy, šíriace sa najmä prostredníctvom elektronických médií, naberajú na obrátkach. Niet divu, že na túto situáciu, ktorá sa stáva neúnosnou a čím ďalej viac agresívnejšou, reaguje aj Národná rada. Tá vo februári tohto roku (2022) rozhodla, že posilní právomoci NBÚ (Národného bezpečnostného úradu SR) a umožní blokovanie škodlivého obsahu a škodlivej aktivity na internete.

Hoax - šírenie podvodných správ

Aké ťažké je rozlíšiť realitu od klamstva a podvodu?

7. novembra 2018

Túto škodlivú aktivitu možno lokálne prirovnať ku klebetám a ohováraniu, ktorého cieľom bolo zaujať svojou šokujúcou dezinformáciou, alebo spôsobiť škodu na dobrej povesti niektorých občanov. Vieme, že senzácia sa šíri oveľa rýchlejšie a radšej ako bežná informácia. Zlo sa šíri rýchlejšie ako dobré skutky, tie berieme, že sú automatické, ale, ak niekto spôsobí zlý skutok, o tom informujeme s patričným zanietením.

Mnohí z nás si ani neuvedomujú, aké dopady môže mať šírenie takýchto nepravdivých informácií na život skupiny, či jednotlivcov.

A rovnako si mnohí z nás, pravdepodobne, ani neuvedomujú, že sa šírením rôznych dezinformácií vystavujú nebezpečenstvu postihu za priestupok, či dokonca trestno-právnemu postihu.

Ani našej obci sa dezinformácie a klamstvá nevyhýbajú. Čoraz viac ich vidíme, najmä v online priestore a s väčšou intenzitou sa objavujú v určitých obdobiach. Ich cieľ je samozrejme každému jasný.