Šírenie podvodných správ – HOAX

Vážení občania!

Na internete sa šíri obrovské množstvo klamstiev, poloprávd a zámerne upravených, jednoduchých dezinformácií, ktorých účelom je vyvolať pohoršenie, zmenu nálad skupín obyvateľstva a odvrátiť pozornosť od skutočnosti a reality, ktorá je vždy komplikovanejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Reagovať a vysvetľovať tieto hoaxy (hoax – podvod, šírený predovšetkým elektronicky, prostredníctvom internetu, e-mailu) je nesmierne namáhavé a náročné. V dnešnej dobe je veľmi jednoduché všetko spochybniť a skryť sa pritom za anonymitu internetu. Často je toto konanie sprevádzané najnižšími ľudskými pudmi, ako je závisť, nenávisť, s cieľom poškodiť, znevážiť, ohovoriť a podobne. Čo je ale najhoršie, sme vo veľkej miere náchylný týmto podvodom a klamstvám, uveriť. Dokonca si osvojíme toto jednoduché klamstvo až do takej miery, že sa s ním stotožníme a nevedome sa tak stávame prostriedkom na jeho ďalšie šírenie. Tu je potrebné si uvedomiť, že pôvodca takéhoto klamstva a podvodu, nás zneužíva na svoj prospech.

Vážení občania, týmto Vás žiadame a dovolíme si Vás upozorniť, že v týchto prípadoch je potrebné citlivo rozlišovať, čo je reálne a čo je lož, prázdny sľub, či podvod. Zapojiť kritické myslenie a vyberať si overené informácie. Skúsiť sledovať, kto je zdroj takéhoto podvodu a čo sa ním sleduje. Tento fenomén je celosvetovým problémom a je veľmi ťažké s ním bojovať. Napriek tomu, však sú iniciatívy, ktoré Vám pomôžu v odhaľovaní týchto podvodov. Preto ste v tomto procese veľmi dôležití Vy, ktorým sú tieto dezinformácie určené.

Ako príklad boja proti hoaxom Vám môže pomôcť aj iniciatíva Policajného zboru SR na sociálnej sieti Facebook:

https://www.facebook.com/hoaxPZ/