Hlasovanie mimo volebnej miestnosti – prenosná volebná schránka

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voliči, ktorí sa v deň konania volieb v sobotu 23.3.2024 nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, majú právo požiadať volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti v podobe prenosnej volebnej schránky.

O prenosnú volebnú schránku je nutné požiadať telefonicky na tel. čísle 0911 875 757 alebo počas volebného dňa okrskovú volebnú komisiu.

O prenosnú volebnú schránku môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Ďakujeme za pochopenie.