Havária na vodovodnom potrubí

Z dôvodu závažnej poruchy na vodovodnom potrubí  pri veľkej predajni COOP Jednota bolo  nutné  odstaviť  dodávku vody pre domácnosti  od COOP Jednoty po s. č. 151,  rodinné domy pri MŠ ,443, 451,454, 495-496, 440, 477-493 bez  možnosti  zabezpečenia si dostatku  vody.

Voda bude  odstavená cca  do 22.00 hod.

Prosíme občanov bývajúcich  v Novej  ulici, aby boli  nápomocní a  poskytli týmto  domácnostiam potrebné  množstvo vody. V nasledujúcich dňoch budú  prebiehať  výkopové práce a bude súbežne so starým kladené  nové  potrubie  až  po  križovatku. Je snahou všetkých zainteresovaných ľudí o čo najrýchlejšie spustenie dodávky vody.

Prosíme občanov  o pomoc,   trpezlivosť a pochopenie.