Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2020

Zobraziť Harmonogram – PDF