Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 2019