Zverejnené faktúry v roku 2024

Január 2024

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry Popis faktúry Dodávateľ IČO Dátum doručenia Celková hodnota fa s DPH – €
1 technik PO a BOZP Firecontrol 51430347 3.1.2024 172,80
2 hasiči signály Fireport Services 50647555 3.1.2024 15,60
3 kamery servis Airnet 44996420 4.1.2024 65,00
4 tel. Ocu + Slovak Telekom a.s. 35763469 4.1.2024 119,76
5 podpora sofweru Asseco Solutions a.s. 00602311 4.1.2024 178,20
6 EP MŠ ZSE energia a.s. 36677281 5.1.2024 747,60
7 služby IIS MIS SWAN 47258314 9.1.2024 84,00
8 tel. Ocu Slovak Telekom a.s. 35763469 9.1.2024 26,00
9 tel. ZS Slovak Telekom a.s. 35763469 9.1.2024 45,10
10 tel. MŠ+ŠJ Slovak Telekom a.s. 35763469 9.1.2024 28,00
11 smetné nádoby ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. 36851264 9.1.2024 670,32
12 ČS – dezinfekcia FEAST s.r.o. 44197781 10.1.2024 4 687,20
13 obsluhovateľ ČS RNDr.Peter Vyskočil 35333049 10.1.2024 140,72
14 tel. Ocu Orange 35697270 15.1.2024 30,99
15 nálepky na smetné nádoby Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš 32358792 16.1.2024 156,00
16 MŠ výtlačky Preko 46333045 17.1.2024 81,67
17 zobrazovací valec – tlačiareň Ocu Tonersyp s.r.o. 03512886 18.1.2024 67,89
18 plyn TJ ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 249,12
19 plyn Ocu+ ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 2 007,59
20 plyn ZS ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 160,75
21 plyn ZS ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 9,52
22 KPS pri BD ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 28,24
23 EP ZS ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 46,33
24 EP ZS ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 23,06
25 EP Ocu+ ZSE energia a.s. 36677281 18.1.2024 569,22
26 známky pre psov LIM PO s.r.o. 36498980 18.1.2024 289,00
27 vypracovanie správy – riešenie migr. výziev BALUX,LG s.r.o 36259462 22.1.2024 360,00
28 vodné stočné KD Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 22.1.2024 18,54
29 stočné MŠ Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 22.1.2024 262,19
30 stočné múzeum Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 22.1.2024 9,26
31 stočné Ocu Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 22.1.2024 19,86
32 údržba KPS BD Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 23.1.2024 135,20
33 MŠ oprava interakt. tabule František Roszkos 30133246 23.1.2024 59,28
34 chémia do ČS Brenntag Pezinok 31336884 24.1.2024 324,02
35 prenájom plošiny Jozef Šušel 45319146 24.1.2024 299,30
36 oprava MR ELMIKO M.Kovačovic 17667984 24.1.2024 180,00
37 MŠ hudobné predstavenie Tóny radosti o.z. 55102859 25.1.2024 200,00
38 skládka Tárnok Technické služby mesta Galanta 00045721 31.1.2024 19,84
39 služby GDPR Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. 54142709 31.1.2024 60,00