Zverejnené faktúry v roku 2023

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2023125 školenie BOZP, PO 178,80 € 03.04.2023 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347
2023126 signály hasiči 14,54 € 03.04.2023 FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava 50647555
2023127 vzorky vody 714,00 € 03.04.2023 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Tur. Teplice 53248376
2023128 bio odpad 312,00 € 03.04.2023 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768
2023129 telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ 165,50 € 04.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023130 plyn zdr. stredisko 323,00 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023131 plyn zdr. stredisko 183,00 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023132 plyn OcÚ + objekty v obci 4 163,00 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023133 el. energia zdr. stredisko 30,27 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023134 el. energia zdr. stredisko 21,83 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023135 el. energia prečerpávačka 35,28 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023136 el. energia OcÚ + objekty v obci 476,82 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023137 el. energia verejné osvet. 241,92 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023138 el. energia verejné osvet. 248,44 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023139 el. energia MŠ, TJ, hasiči 563,09 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023140 el. energia ČS 602,86 € 05.04.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023141 členské – Klaster regionálneho rozvoja 500,00 € 05.04.2023 Klaster regionálneho rozvoja Trnava 37840371
2023142 web stránka obce – aktualizácia 40,00 € 05.04.2023 V-Fit s.r.o Voderady 46402977
2023143 web stránka obce – administrácia 140,00 € 05.04.2023 V-Fit s.r.o Voderady 46402977
2023144 dezinf. a čistiace prostriedky ČS 2 232,00 € 06.04.2023 ProMinent Slovensko s.r.o. BA 31381821
2023145 tlačiarenské práce 189,60 € 06.04.2023 Oto Daniš – Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ Abr. 32358792
2023146 telefón OcÚ 26,58 € 11.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023147 telefón MŠ, ŠJ 29,35 € 11.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023148 telefón zdr. stredisko 45,10 € 11.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023149 poštovné 45,05 € 12.04.2023 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica 36631124
2023150 obsluha ČS 124,76 € 12.04.2023 RNDr. Peter Vyskočil, Marianka 35333049
2023151 oprava tlačiarne v MŠ 115,31 € 12.04.2023 PreKo s.r.o. Alekšince 46333045
2023152 odvoz komunál. odpadu 3 019,88 € 13.04.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA 36357065
2023153 služby IIS MIS 84,00 € 13.04.2023 SWAN a.s. Bratislava 35680202
2023154 oprava obecného auta 720,00 € 13.04.2023 Michal Kleiner – Autoservis Sládkovičovo 52711722
2023155 telefón OcÚ 29,99 € 15.04.2023 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270
2023156 servis kamier 65,00 € 18.04.2023 AIRNET s.r.o. Siladice 44996420
2023157 vypracovanie žiadosti – kanalizácia 3 626,24 € 18.04.2023 OPEN DOOR s.r.o. Šaľa 46466339
2023158 vypracovanie žiadosti – kanalizácia 1,20 € 18.04.2023 OPEN DOOR s.r.o. Šaľa 46466339
2023159 školenie na obsluhu prac. stroja HOLDER 118,08 € 21.04.2023 KONNEX s.r.o. Trnava 17639727
2023160 údržba verejnej zelene – prenájom plošiny 300,00 € 21.04.2023 Joze Šušel, Opoj 20230014
2023161 oprava prečerpávačky 203,76 € 24.04.2023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484
2023162 vypracovanie žiadosti o dotáciu 500,00 € 18.04.2023 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 36259462
2023163 soľ do zmäkčovača vody – ŠJ 17,76 € 18.04.2023 G.P.R. s.r.o. Bratislava 17319463
2023164 vypracovanie žiadosti o platbu – kanalizácia 3 300,00 € 28.04.2023 Sibron s.r.o. Svätý Jur 52488063
2023165 služby GDPR 60,00 € 28.04.2023 Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice 54142709

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2023088 signály hasiči 12,00 € 01.03.2023 FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava 50647555
2023089 bio odpad 312,00 € 02.03.2023 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768
2023090 kontrola PO 217,80 € 06.03.2023 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347
2023091 telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ 141,60 € 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023092 web stránka obce – zverejňovanie 120,00 € 06.03.2023 V-Fit s.r.o Voderady 46402977
2023093 poradenstvo vo verej. obst. 100,00 € 08.03.2023 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 36259462
2023094 kanalizácia – techn. dozor 2 596,21 € 08.03.2023 AXA Projekt s.r.o. Galanta 48008931
2023095 oprava miestneho rozhlasu 318,00 € 08.03.2023 ELMIKO ELEKROAKUSTIKA Bzince p. Jav. 17667984
2023096 el. energia čerp. stanica 487,70 € 08.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023097 el. energia verej. osv. 253,03 € 08.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023098 el. energia MŠ, TJ, hasiči 524,68 € 08.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023099 el. energia verej. osv. 260,61 € 08.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023100 služby IIS MIS 84,00 € 08.03.2023 SWAN a.s. Bratislava 35680202
2023101 odvoz komunál. odpadu 3 030,43 € 08.03.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA 36357065
2023102 kontrola bezpečnosti multif. ihriska 193,20 € 09.03.2023 EKOTEC s.r.o. Bratislava 00687022
2023103 servis kamier 65,00 € 09.03.2023 AIRNET s.r.o. Siladice 44996420
2023104 obsluha čerp. stanice 124,76 € 09.03.2023 RNDr. Peter Vyskočil, Marianka 35333049
2023105 telefón OcÚ 26,58 € 09.03.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023106 telefón zdr. stred. 45,10 € 09.03.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023107 telefón MŠ, ŠJ 28,82 € 09.03.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023108 kanalizácia – 3. faktúra 199 808,16 € 09.03.2023 AVA-stav s.r.o. Galanta 43989268
2023109 el. energia prečerpávačka 35,28 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023110 el. energia zdrav. stred. 323,00 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023111 el. energia zdrav. stred. 21,83 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023112 el. energia zdrav. stred. 30,27 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023113 el. energia OcÚ + objekty v obci 476,82 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023114 plyn OcÚ + objekty v obci 4 163,00 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023115 plyn zdrav. stred. 183,00 € 14.03.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023116 poplatky za autorské práva 22,80 € 17.03.2023 SOZA-Slovenský chranný zväz atorský BA 00178454
2023117 telefón OcÚ 30,16 € 17.03.2023 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270
2023118 rozpočet rekonštrukcie verejného priestranstva 120,00 € 21.03.2023 S:A staviteľstvo:architektúra s.r.o. Galanta 36280291
2023119 poradenstvo – verejné obstarávanie – KD 175,00 € 21.03.2023 INKAP INVEST Bratislava 53821131
2023120 kancelárske potreby, toner, kartotéka 563,09 € 24.03.2023 Lamitec s.r.o. Bratislava 35710691
2023121 spotrebný materiál do kosačiek 180,00 € 27.03.2023 VIKTORIA – HÁMOR s.r.o. Medzev 31698948
2023122 učebné pomôcky na predšk. výchovu MŠ 437,75 € 27.03.2023 Učebné pomôcky s.r.o. B.Bystrica 31641199
2023123 ochranné prac. oblečenie ŠJ 195,00 € 30.03.2023 Alena Vaculová SLOVEX Rovensko 37170040
2023124 služby GDPR 60,00 € 31.03.2023 Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice 54142709

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2023045 bio odpad 374,40 € 01.02.2023 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768
2023046 kanalizácia – spracovanie žiadosti o dotáciu 600,00 € 03.02.2023 Mgr. Dávid Vadkerti – Prosper, D. Streda 51729911
2023047 telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ 142,01 € 06.02.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023048 web stránka obce – zverejňovanie 150,00 € 06.02.2023 V-Fit s.r.o Voderady 46402977
2023049 web strána obce – aktualizácia 40,00 € 06.02.2023 V-Fit s.r.o Voderady 46402977
2023050 signály hasiči 12,00 € 06.02.2023 FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava 50647555
2023051 kanc. papier, toner 522,95 € 06.02.2023 Lamitec s.r.o. Bratislava 35710691
2023052 el. energia zdrav. stredisko 30,27 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023053 el. energia zdrav. stredisko 21,83 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023054 el. energia prečerpávačka 35,28 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023055 el. energia OcÚ + objekty v obci 476,82 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023056 plyn zdr. stredisko 323,00 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023057 plyn zdr. stredisko 183,00 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023058 plyn OcU + objekty v obci 4 155,00 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023059 plyn čerp. stanica 8,00 € 06.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023060 telefón OcÚ 26,58 € 09.02.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023061 telefón zdr. stred. 45,10 € 09.02.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023062 telefón MŠ, ŠJ 28,76 € 09.02.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023063 poštovné 0,34 € 09.02.2023 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica 36631124
2023064 el. energia verejné osvetlenie 304,18 € 09.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023065 el. energia verejné osvetlenie 313,60 € 09.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023066 el. energia čerp. stanica 544,12 € 09.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023067 el. energia MŠ, ŠJ, TJ, hasiči 527,02 € 09.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023068 služby IIS MIS 84,00 € 09.02.2023 SWAN a.s. Bratislava 35680202
2023069 obsluha ČS 124,76 € 13.02.2023 RNDr. Peter Vyskočil, Marianka 35333049
2023070 servis kamier 65,00 € 13.02.2023 AIRNET s.r.o. Siladice 44996420
2023071 oprava miestneho rozhlasu 252,00 € 14.02.2023 ELMIKO ELEKROAKUSTIKA Bzince p. Jav. 17667984
2023072 odoz komunál. odpadu 2 742,74 € 14.02.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA 36357065
2023073 telefón OcÚ 42,67 € 15.02.2023 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270
2023074 poplatok za vedenie majetkového účtu 210,00 € 20.02.2023 VUB a.s. Bratislava 31320155
2023075 el. energia čerp. stanica 35,28 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023076 el. energia zdrav. stredisko 21,83 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023077 el. energia zdrav. stredisko 30,27 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023078 el. energia OcÚ + objekty v obci 476,82 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023079 plyn OcU + objekty v obci 4 163,00 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023080 plyn zdr. stredisko 323,00 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023081 plyn zdr. stredisko 183,00 € 22.02.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023082 smetné nádoby 366,00 € 23.02.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA 363570065
2023083 školenie MŠ 200,00 € 27.02.2023 ProSchool s.r.o. Kosorín 45649201
2023084 mäso na fašiang. zabíjačku 460,05 € 27.02.2023 FLEISCHEXPORT s.r.o. P. Úľany 46096531
2023085 za služby – žiadosti envirofond 720,00 € 28.02.2023 OPEN DOOR s.r.o. Šaľa 46466339
2023086 poradenské služby vo verej. obstarávaní -kanalizácia 1 740,00 € 28.02.2023 EkoAuris PLUS s.r.o. Prešov 44882327
2023087 služby GDPR 23,54 € 28.02.2023 Osobnyudaj.sk – TT s.r.o. Košice 54142709

Január 2023

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2023001 bio odpad 265,20 € 03.01.2023 ESPIK Group s.r.o. Orlov 46754768
2023002 signály hasiči 12,00 € 03.01.2023 FIREPORT Services, s.r.o. Bratislava 50647555
2023003 služby technika PO a BOZP 1.Q 172,80 € 03.01.2023 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347
2023004 telefón, internet OcÚ, MŠ, ŠJ 141,60 € 05.01.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023005 web stránka obce 170,00 € 09.01.2023 V-Fit s.r.o Voderady 46402977
2023006 inštalácia PC 136,90 € 09.01.2023 Tibor Modroczky, Matúškovo 33890650
2023007 elektrická energia čerpacia stanica 411,26 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023008 elektrická energia verejné osvetlenie 233,71 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023009 elektrická energia verejné osvetlenie 235,27 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023010 vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko -5,67 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023011 vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko -14,96 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023012 vyúčt. el. energie OcÚ + objekty v obci -664,32 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023013 vyúčt. el. energie čerpacia stanica -208,38 € 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023014 el. energia MŠ, TJ, Hasiči 363,59 € 10.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023015 nálepky na smetné nádoby 195,60 € 10.01.2023 Oto Daniš – Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ Abr. 32358792
2023016 obsluha ČS 124,76 € 10.01.2023 RNDr. Peter Vyskočil, Marianka 35333049
2023017 odvoz komunálneho odpadu 4 555,32 € 10.01.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA 36357065
2023018 poštovné 0,34 € 10.01.2023 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica 36631124
2023019 telefón MŠ, ŠJ 28,58 € 10.01.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023020 telefón OcÚ 26,58 € 10.01.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023021 telefón zdravotné stredisko 45,10 € 10.01.2023 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
2023022 služby IIS MIS 84,00 € 12.01.2023 SWAN a.s. Bratislava 35680202
2023023 IT služby 45,60 € 12.01.2023 TheraComm s.r.o. Galanta 36256820
2023024 servis kamier 65,00 € 12.01.2023 AIRNET s.r.o. Siladice 44996420
2023025 projekt – prístavba MŠ 1 920,00 € 13.01.2023 V-Projekt s.r.o. Dolná Krupá 51160323
2023026 vyúčt. plyn čerp. stanica -1,06 € 13.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023027 oprava prac. stroja HOLDER 960,01 € 13.01.2023 KONNEX s.r.o. Trnava 17639727
2023028 telefon OcÚ 44,67 € 15.01.2023 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270
2023029 tlačiarenske služby MŠ 89,75 € 17.01.2023 PreKo s.r.o. Alekšince 46333045
2023030 vyúčt. plyn zdrav. stredisko 185,45 € 18.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023031 vyúčt. plyn zdrav. stredisko 362,06 € 18.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023032 vyúčt. plyn OcÚ + objekty v obci 15 217,74 € 18.01.2023 ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281
2023033 stočné múzeum 13,03 € 19.01.2023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484
2023034 stočné MŠ, ŠJ -73,82 € 19.01.2023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484
2023035 stočné zdrav. stred. -326,00 € 19.01.2023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484
2023036 stočné KD 114,72 € 19.01.2023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484
2023037 stočné OcÚ 39,11 € 19.01.2023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484
2023038 dezinfekčné a čistiace prostr. na čerp. stanicu 1 668,00 € 20.01.2023 ProMinent Slovensko s.r.o. Bratislava 31381821
2023039 dezinfekčné a čistiace prostr. na čerp. stanicu 834,00 € 20.01.2023 ProMinent Slovensko s.r.o. Bratislava 31381821
2023040 smetné nádoby na triedený odpad 520,00 € 24.01.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. BA 363570065
2023041 oprava autobusu 199,49 € 25.01.2023 AUTO – IMPEX s.r.o. Bratislava 17329477
2023042 čistiace prostr. MŠ 207,84 € 25.01.2023 TATRACHEMA, VD Trnava 31434193
2023043 čistiace prostr. ŠJ 286,58 € 25.01.2023 TATRACHEMA, VD Trnava 31434193
2023044 mikrofón – miestny rozhlas 31,40 € 27.01.2023 Ing. Pavol Kapráľ – KAPA AUDIO, Belá n. Cir. 40116956