Zverejnené faktúry v roku 2022

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2022145 oprava havárie vod.potrubia 539,62 01.04.2022 Bzdil Pavol Križovany n/D. 22692801
2022146 zber biolog.odpadu 358,8 01.04.2022 Espik Group Orlov 46754768
2022147 rekonštrukcia verej.priestranstvo 6869,48 01.04.2022 EVAM Plus Lubina 50743621
2022148 búranie ,odvoz ,výstavba plot múzea 5391,16 01.04.2022 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2022149 rekonštrukcia verej.priestranstvo 20 505 01.04.2022 EVAM Plus Lubina 50743621
2022150 záloha súborov, aktualizácia 40 04.04.2022 V-Fit Voderady 46402977
2022151 administrácia web stránky 110 04.04.2022 V-Fit Voderady 46402977
2022152 servis kamery 65 04.04.2022 Airnet Siladice 44996420
2022153 hasiči signály 12,00 04.04.2022 FRP Services Bratislava 50647555
2022154 náhr. diel do kosačky 174 05.04.2022 Viktória Hámor Medzev 31698948
2022155 technik BOZP a PO 178.80 05.04.2022 Firecontrol Safety 51430347
2022156 údržba verej.osvetlenia 891,6 05.04.2022 LED Arena Matúškovo 47355867
2022157 telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú 164,63 05.04.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022158 údržba traktora kosačky 203,02 08.04.2022 Agroservis-Západ Komárno 46153551
2022159 elektronické pošt.poukazy 28,05 08.04.2022 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2022160 záloha plyn 1212,16 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022161 zálohy elektrina 25 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022162 záloha elektrina 20 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022163 zálohy elektrina 50 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022164 zálohy elektrina 443,00 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022165 zálohy plyn 54,79 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022166 zálohy plyn 78,02 08.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022167 odvoz a uloženie odpadu 2642,39 11.04.2022 AVE SK Bratislava 36357065
2022168 PD elektroinštalácia a rozpočet kul.dom 2148 11.04.2022 AXA projekt Galanta 48008931
2022169 PD stavebné úpravy a návrh kuchyne kul.dom 5280 11.04.2022 AXA projekt Galanta 48008931
2022170 služby IS MIS 84 11.04.2022 SWAN Bratislava 35680202
2022171 prevádzkovateľ verej.vodovodu 120,78 11.04.2022 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2022172 zálohy elektrina 187,88 11.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022173 zálohy elektrina 340,62 11.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022174 zálohy elektrina 53,39183,35 11.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022175 zateplenie pivnice MŠ 3891,36 11.04.2022 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2022176 zálohy elektrina 371,92 11.04.2022 Západoslovenská energetika 36677281
2022177 telefonické poplatky 45,10 11.04.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022178 telefonické poplatky 52 19.04.2022 Orange Slovensko 35697270
2022179 telefonické poplatky 25,58 19.04.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022180 telefonické poplatky MŠ,ŠJ, 25,58 19.04.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022181 prenájom toalet.kabín 168 19.04.2022 iToilets s.r.o. Nitra 45310921
2022182 učebné pomôcky MŠ 85,14 20.04.2022 Preko s.r.o. Alekšince 46333045
2022183 učebné pomôcky MŠ 306,39 25.04.2022 Insportline s.r.o. Bratislava 36311723
2022184 učebné pomôcky MŠ 339 25.04.2022 VRG Group Chorvátsky Grob 51425181
2022185 chlórnan sodný ČS 282,26 25.04.2022 Brenntag Slovakia Pezinok 31336884
2022186 právne služby 500,00 27.04.2022 JUDr. Martin Hudák Sereď 42267552
2022187 učebné pomôcky MŠ 1 135,00 27.04.2022 Stiefel Eurocard Bratislava 31360513
2022188 plastové nádoby 648 28.04.2022 AVE SK Bratislava 36357065

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2022100 kancelárske potreby 34,4 01.03.2022 Connect Galanta 34454730
2022101 právne služby 500 01.03.2022 JUDr.Martin Hudák Sereď 42267552
2022102 signály hasiči 12 01.03.2022 Fireport Services Bratislava 50647555
2022103 implementácia projektu Kanalizácia 1800 02.03.2022 Sibron s.r.o. Svätý Jur 52488063
2022104 odvoz biol.odpadu 249,60 02.03.2022 Espik Group Orlov 46754768
2022105 služby internet 65 03.03.2022 Airnet Siladice 44996420
2022106 vyúčtovanie plyn 132,18 03.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022107 telefonické poplatky 140,72 03.03.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022108 záloha elektrina 50,00 03.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022109 záloha elektrina 20 03.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022110 záloha elektrina 25 03.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022111 verejné obstarávanie odpad.hospod. 500 07.03.2022 Procurio Bratislava 48314714
2022112 záloha elektrina 443 07.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022113 administrácia web.stránky 75,00 08.03.2022 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2022114 redigovanie dokumentov 40,00 08.03.2022 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2022115 prevádzkovateľ ver.vodovodu 120,78 08.03.2022 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2022116 zálohy elektrina 329,27 08.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022117 zálohy elektrina 195,63 08.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022118 zálohy elektrina 193,68 08.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022119 záloha plyn 78,02 08.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022120 zálohy plyn 54,79 08.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022121 zálohy plyn 1212,16 08.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022122 elektronické pošt.poukazy 27,2 09.03.2022 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2022123 spevnená plocha pri hlavnej ceste 5825,87 09.03.2022 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2022124 kontrola multif.ihriska 193,2 09.03.2022 EKOTEC Bratislava 687022
2022125 zálohy elektrina 307,9 09.03.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022126 služby IS MIS 84 09.03.2022 SWAN Bratislava 35680202
2022127 scanovanie projektov 116 09.03.2022 Connect Galanta 34454730
2022128 odvoz a uloženie odpadu 3171,28 11.03.2022 AVE SK Bratislava 36357065
2022129 telefonické poplatky 45,1 11.03.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022130 učebné pomôcky 16,6 11.03.2022 Daffer Prievidza 36320439
2022131 servis kamery 65 11.03.2022 Airnet Siladice 44996420
2022132 za rozhlas 20,4 14.03.2022 SOZA Bratislava 178454
2022133 telefonické poplatky 25,58 15.03.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022134 telefonické poplatky 25,58 15.03.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022135 drvenie stavebného odpadu 1938,6 16.03.2022 Technické služby mesta Galanta 37849760
2022136 za rozbory vody 714 16.03.2022 Eurofins Turčianske Teplice 53248376
2022137 telefonické poplatky 55,79 16.03.2022 Orange Slovensko 35697270
2022138 havária vodovodu č,187 2474,95 17.03.2022 Renstav spol s.r.o. Abrahám 31425071
2022139 vodovodná prípojka 199,99 17.03.2022 Renstav spol s.r.o. Abrahám 31425071
2022140 stavebné práce rekonštrukcia asf.chodníka 3125,51 18.03.2022 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2022141 rekonštrukcia verej.osvetlenia 2520 21.03.2022 LED Arena Matúškovo 47355867
2022142 rozbory vody 43,2 21.03.2022 Eurofins Turčianske Teplice 53248376
2022143 učebné pomôcky MŠ 97,15 21.03.2022 Petr Javorík Praha 8012085576
2022144 poplatok za vedenie maj.účtu 210 29.03.2022 VÚB Bratislava 31320155

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2022057 signály hasiči 122 01.02.2022 FRP Services 50647555
2022058 zber a odvoz biol.odpadu 250 01.02.2022 Espik Group Orlov 46754768
2022059 oprava a servis kotlov v obec. zariad. 437 02.02.2022 Igor Kollárik Sereď 41596013
2022060 záloha elektrina 443 04.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022061 zálohy elektrina 50 04.02.2021 ZEZ Bratislava 36677281
2022062 zálohy elektrina 25 04.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022063 zálohy elektrina 20 04.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022064 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 145,39 04.02.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022065 nálepky na smetné nádoby 123,60 04.02.2022 Oto Daniš -Vyd a rek.agentúra 32358792
2022066 administrácia web stránky 80 04.02.2022 V-Fit Voderady 46402977
2022067 odpadové nádoby 120 l 720 07.02.2022 BINS Nitra 45510393
2022068 zálohy plyn 1212,16 07.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022069 zálohy plyn 54,79 07.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022070 zálohy plyn 78,02 07.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022071 zálohy elektrina 315,5 07.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022072 zálohy elektrina 238,54 07.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022073 zálohy elektrina 251,82 08.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022074 zálohy elektrina 358,94 08.02.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022075 služby IS MIS 84,00 08.02.2022 SWAN Bratislava 35680202
2022076 servis kamery 65,00 09.02.2022 Airnet Siladice 44996420
2022077 prevádzkovateľ verej.vodovodu 120,78 09.02.2022 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2022078 elektronické pošt.poukazy 6,46 09.02.2022 Slov.pošta Banská Bystrica 36631124
2022079 výmena gamatiek 3 532,31 10.02.2022 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2022080 skenovanie a tlač dokumentov 144,00 10.02.2022 Connect Galanta 34454730
2022081 telefonické poplatky 45,10 10.02.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022082 odvoz a uloženie odpadu 2 550,35 10.02.2022 AVE SK Bratislava 36357065
2022083 pomôcky do MŠ 207,68 10.02.2022 Mifiel s.r.o. Bojnice 52247104
2022084 pracovná obuv ŠJ 186,50 11.02.2022 SLOVEX Rovensko 37170040
2022085 čistiace prostriedky MŠ 198,82 14.02.2022 Tatrachema Trnava 31434193
2022086 čistiace prostriedky ŠJ 348,68 14.02.2022 Tatrachema Trnava 31434193
2022087 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 25,58 15.02.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022088 telefonické poplatky 25,58 15.02.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022089 údržba PC 499,20 15.02.2022 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2022090 dlažba pri pamätníku 1 292,58 15.02.2022 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2022091 telefonické poplatky 50,99 16.02.2022 Orange Slovensko 209118637
2022092 rekonštrukcia a modernizácia ver.priest. 17 884,99 16.02.2022 EVAM plus s.r.o. 50843621
2022093 prezentačné predmety obce 372,00 18.02.2022 Olymp Erby Santovka 52365921
2022094 knižná publikácia s reg.tematikou 300,00 18.02.2022 Klaster reg.rozvoja Trnava 37840371
2022095 havária – statika strechy múzeum 2 457,00 21.02.2022 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2022096 knihy pre rybárov 396,00 21.02.2022 CBS Kynceľová 36754749
2022097 servis kamery 549,00 21.02.2022 Airnet Siladice 44996420
2022098 čistiace prostriedky ČS 1 200,00 21.02.2022 ProMinent Bratislava 31381821
2022099 toner 127,20 24.02.2022 3PSlúži Vám Sládkovičovo 50975455

Január 2022

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2022001 telefonické poplatky 140,81 03.01.2022 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2022002 odvoz biologického odpadu 249,6 03.01.2022 Espik Group s.r.o. Orlov 46754768
2022003 hasiči signály 12 04.01.2022 Fireport Services s.r.o. Bratislava 50647555
2022004 technik PO a BOZP 172,8 04.01.2022 Firecontrol Safety Trnava 351430347
2022005 administrácia web stránky 145 07.01.2022 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2022006 zálohovanie systému 40 09.01.2022 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2022007 telefonické poplatky 45,1 09.01.2022 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2022008 prevádzkovateľ verej.vodovodu 120,78 09.01.2022 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2022009 elektronické poš.poukazy 0,51 09.01.2022 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2022010 učebné pomôcky MŠ 91,54 11.01.2022 Pro Solutions Bratislava 35848260
2022011 služby ISMIS 84 11.01.2022 SWAN s.r.o. Bratislava 35680202
2022012 servis kamery 65 11.01.2022 Airnet Siladice 44996420
2022013 vyúčtovanie plynu 1870,58 11.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022014 záloha elektrina 256,49 11.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022015 záloha elektrina 277,98 11.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022016 záloha elektrina 383,18 11.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022017 záloha elektrina 302,71 11.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022018 vyúčtovanie elektriny -115,2 12.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022019 vyúčtovanie elektriny 9,38 12.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022020 vyúčtovanie elektriny 7,81 12.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022021 vyúčtovanie elektriny -526,14 12.01.2022 ZEZ Bratislava 36631124
2022022 knihy pre MŠ 202,15 12.01.2022 Martinus s.r.o. Martin 45503249
2022023 respirátory a testy 202,51 12.01.2022 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2022024 telefonické poplatky 25,58 12.01.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022025 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 25,58 15.01.2022 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2022026 odvoz a uloženie odpadu 4155,5 15.01.2022 AVE SK s.r.o. Bratislava 36357065
2022027 telefonické poplatky 51,09 15.01.2022 Orange Slovensko 35697270
2022028 zálohy plyn 1212,16 15.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022029 zálohy elektrina 443 17.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022030 vyúčtovanie plynu 3,52 17.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022031 vyúčtovanie plyn 154,46 17.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022032 zálohy elektrina 50 18.01.2022 ZEZ Bratislava 35763469
2022033 zálohy plyn 78,02 18.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022034 záloha elektrina 20 18.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022035 záloha elektrina 25 19.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022036 zálohy plyn 54,79 19.01.2022 ZEZ Bratislava 36677281
2022037 toner MŠ 45,7 19.01.2022 Preko Alekšince 46333045
2022038 poradenstvo vo Vo 250 20.01.2022 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 36259462
2022039 stočné 20,7 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022040 stočné 256,61 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022041 stočné 5,52 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022042 stočné 60,71 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022043 stočné 78,64 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022044 stočné 20 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022045 stočné 252 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022046 stočné 60 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022047 stočné 78 20.01.2022 TAVOS Piešťany 36252484
2022048 vo- splašková kanalizácia 1680 21.01.2022 EkoAuris PLUS s.r.o. Prešov 44882327
2022049 toner 190,8 21.01.2022 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2022050 oprava VO 1008 24.01.2022 LED Arena s.r.o. Matúškovo 47355867
2022051 varný kotol pre ŠJ 3984 24.01.2022 P.Mráz PM Gastro Jelka 41785665
2022052 lampa do MŠ 222,28 24.01.2022 Webretail s.r.o. Praha 28876431
2022053 rekonštrukcia VO 2610 26.01.2022 LED Arena s.r.o. Matúškovo 47355867
2022054 oprava stroja ŠJ 95,4 27.01.2022 G.P.R. s.r.o. Bratislava 17319463
2022055 soľ do umývačky 156,96 27.01.2022 G.P.R. s.r.o. Bratislava 17319463
2022056 poštové poukážky 205,2 31.01.2022 PETIT Sereď 35201631