Zverejnené faktúry v roku 2021

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPHdátum doručeniadodávateľIČO
2021135biolog.odpad zo ŠJ19,4401.04.2021Global Green Bratislava35790571
2021136signály hasiči1201.04.2021FRP Services Bratislava50647555
2021137obálky23,401.04.2021Connect Kráľov Brod20212300
2021138technik BOZP172,806.04.2021Firecontrol Safety Trnava51430347
2021139nakládka drviny, rozvoz,valcovanie64806.04.2021Čierňava s.r.o. Voderady44098537
2021140telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú160,6906.04.2021Slovak Telecom Bratislava35753469
2021141materiál na testovanie5807.04.2021Tatrachema Trnava31434193
2021142vývoz žumpy94,5607.04.2021TAVOS Piešťany36252484
2021143drvenie buriny20,1007.04.2021POD Abrahám191876
2021144záloha plyn35,7208.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021145záloha plyn948,6408.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021146záloha elektrina2508.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021147záloha elektrina30,4108.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021148záloha elektrina20,4208.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021149záloha elektrina977,1108.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021150záloha plyn7008.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021151drvenie betónov1114.7009.04.2021CEPIS Bytča46490060
2021152záloha elektrina266,9809.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021153služby IS MIS8412.04.2021SWAN Bratislava47258314
2021154prevádzkovateľ verejného vodovodu118,5212.04.2021RNDr.Peter Vyskočil Marianka35333049
2021155záloha elektrina433,5512.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021156záloha elektrina297,8812.04.2021Západoslovenská energetika36677281
2021157odvoz a uloženie odpadu4281,9112.04.2021AVE SK Bratislava36357065
2021158elektronické pošt.poukazy29,5813.04.2021Slovenská pošta B.Bystrica36631124
2021159administrácia web stránky10513.04.2021V-Fit Voderady46402977
2021160papier31,514.04.2021Connect Galanta34454730
2021161materiál na testovanie341,214.04.2021Tatrachema Trnava31434193
2021162telefonické poplatky2014.04.2021Slovak Telecom Bratislava35753469
2021163telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú21,3214.04.2021Slovak Telecom Bratislava35753469
2021164telefonické poplatky53,3915.04.2021Orange Slovensko209118637
2021165servis kamery6515.04.2021Airnet Siladice44996420
2021166materiál na testovanie248,1721.04.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021167odvoz biolog. Odpadu138,6023.04.2021AVE SK Bratislava36357065
2021168oprava prečerpávacej stanice12123.04.2021TAVOS Piešťany36252484
2021169skrine na dokumenty32423.04.2021ABAmet s.r.o. Galanta47966947
2021170nádoby na odpad40826.04.2021BINS s.r.o. Nitra45510393

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPH €dátum doručeniadodávateľIČO
2021086hasiči signály1201.03.2021Fireport Services Bratislava50647555
2021087zatrávňovacie plocha MŠ145901.03.2021El Bra De Services Chorv.Grob52834972
2021088perá162,9902.03.2021National Pen Bratislava97264440
2021089záloha plyn7002.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021090záloha plyn35,7202.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021091služby ISMIS8402.03.2021SWAN Bratislava47258314
2021092telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ137,204.03.2021Slovak Telecom Bratislava35763469
2021093záloha eektrina30,4104.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021094záloha elektrina25,0004.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021095záloha elektrina20,4204.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021096materiál na testovanie526,204.03.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021097toner67,204.03.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021098záloha elektrina312,9105.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021099záloha elektrina285,2605.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021100oprava prac. Stroja Holder817,1508.03.2021Konnex Trnava17639727
2021101odvoz a uloženie odpadu2827,508.03.2021AVE SK Bratislava36357065
2021102zálohy elektrina365,8308.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021103zálohy plyn948,6408.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021104zálohy elektrina977,1108.03.2021ZEZ Bratislava36677281
2021105montáž a oprava VO856,6709.03.2021Elektromont Abrahám46549757
2021106brána do záhrady1785,609.03.2021Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2021107servis kamery6509.03.2021Airnet Siladice44996420
2021108obsluhovateľ verej.vodovodu118,5210.03.2021RNDr.Peter Vyskočil Marianka35333049
2021109elektronické pp34,6810.03.2021Slovenská pošta B.Bystrica36631124
2021110záloha databázy4010.03.2021V-Fit s.r.o. Voderady46402977
2021111administrácia web.stránky8510.03.2021V-Fit s.r.o. Voderady46402977
2021112telefonické poplatky41,0910.03.2021Slovak Telecom Bratislava35763469
2021113materiál na testovanie26311,03,20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021114telefonické poplatky2011.03.2021Slovak Telecom Bratislava35763469
2021115monitorovacia správa k projektu30012.03.2021OPEN DOOR Šaľa46466339
2021116telefonické poplatky2012,03,2021Slovak Telecom Bratislava35763469
2021117odvoz špec.biol.materiálu397,812.03.2021AKS group Žilina47424893
2021118odvoz čpec.biol.materiálu397,812.03.2021AKS group Žilina47424893
2021119služobné motorové vozidlo pre ŠJ659012.03.2021Jtauto Nové Zámky50436694
2021120parkovacia plocha pri MŠ5617,4215.03.2021Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2021121oprava cesty298,0815.03.2021Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2021122kontrola multif.ihriska193,215.03.2021EKOTEC Bratislava687022
2021123VO na poistenie majetku3615.03.2021Komunal Servis Prešov51115926
2021124telefonické poplatky50,9917.03.2021Orange Slovensko35697270
2021125rozbory vody71417.03.2021Eurofins Turčianske Teplice53248376
2021126tonery226,117.03.2021J.Adamec Bojnice41596404
2021127oprava prac.stroja66025.03.2021Konnex Trnava17639727
2021128materiál na testovanie60,1825.03.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021129materiál na testovanie1019,8725.03.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021130kĺb do prac.stroja95,9626.03.2021Konnex Trnava17639727
2021131oprava kotla zdr.stredisko18526.03.2021Igor Kollárik Sereď41596013
2021132čistiace prostriedky MŠ207,6131.03.2021Tatrachema Trnava31434193
2021133čistiace prostriedky ŠJ307,0931.03.2021Tatrachema Trnava31434193
2021134súhrnné správy VO za 1Q15031.03.2021Balux Smrdáky36259462

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPH €dátum doručeniadodávateľIČO
2021053špeciálny materiál testovanie184,9301.02.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021054signály hasiči1201.02.2021Fireport Bratislava50647555
2021055stravné poukážky669,7402.02.2021Edenred Bratislava52005551
2021056telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ138,5204.02.2021T-Com Bratislava51141035178454
2021057zálohy elektrina977,1104.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021058zálohy elektrina20,4204.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021059zálohy elektrina30,4105.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021060zálohy elektrina2505.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021061zálohy plyn948,6405.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021062zálohy plyn7005.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021063zálohy plyn35,7205.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021064zálohy elektrina344,9405.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021065zálohy elektrina375,5505.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021066špeciálny materiál testovanie597,2408.02.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021067služby ISMIS8408.02.2021SWAN Bratislava47258314
2021068zálohy elektrina346,4908.02.2021ZEZ Bratislava36677281
2021069servis kamery6508.02.2021Airnet Siladice44996420
2021070vývoz odpadovej vody Tárnok39,4709.02.2021Technickélužby mesta Galanta45721
2021071obsluhovateľ ČS118,5209.02.2021RNDr. Peter Vyskočil Marianka35333049
2021072odvoz a uloženie odpadu3 667,8109.02.2021AVE SK Bratislava36357065
2021073telefonické poplatky41,0910.02.2021Slovak Telecom Bratislava35763489
2021074špeciálny materiál testovanie1 039,1810.02.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021075web stránka40,0010.02.2021V-Fit Voderady46402977
2021076web stránka100,0010.02.2021V-Fit Voderady46402977
2021077elektronické pošt.poukazy0,1711.02.2021Slov.pošta Banská Bystrica36631124
2021078implementácia projektu kanalizácia2 400,0015.02.2021Sibron s.r.o. Svätý Jur52488063
2021079telefonické poplatky20,0015.02.2021Slovak Telecom Bratislava35763489
2021080telefonické poplatky20,0015.02.2021Slovak Telecom Bratislava35763489
2021081telefonické poplatky51,5915.02.2021Orange Slovensko35697270
2021082poradenstvo vo VO – súhrnné správy200,0018.02.2021BALUX Smrdáky36259462
2021083špeciálny materiál COVID1 165,5018.02.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021084reklamné predmety393,6022.02.2021Vyd. a reklamná agentúra Daniš32358792
2021085špeciálny materiál testovanie260,5225.02.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455

Január 2021

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPH – €dátum doručeniadodávateľIČO
2021001signály hasiči1204.01.2021Fireport Services Bratislava50647555
2021002telefonické poplatky Ocú,MŠ a ŠJ136,7204.01.2021Slovak Telecom Bratislava36763489
2021003telefonické poplatky ZS41,0904.01.2021Slovak Telecom Bratislava36763489
2021004zálohy el.energia404,6908.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021005zálohy el.energia384,3508.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021006zálohy el.energia366,7808.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021007vyúčtovanie elektriny66,2111.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021008vyúčtovanie elektriny35,7411.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021009vyúčtovanie elektriny294,5911.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021010vyúčtovanie elektriny53,3811.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021011web stránka4011.01.2021V-Fit Voderady46402977
2021012web stránka21011.01.2021V-Fit Voderady46402977
2021013služby technika BOZPa PO172,811.01.2021Firecontrol Safety Trnava51430347
2021014služby internet individual6511.01.2021Airnet Siladice44996420
2021015služby ISMIS8411.01.2021SWAN s.r.o. Bratislava47258314
2021016prevádzkovateľ verej.vodovodu118,5211.01.2021RNDr.Peter Vyskočil Marianka35333049
2021017odvoz a uloženie odpadu2381,8612.01.2021AVE SK Bratislava36357065
2021018odvoz bioodpadu ŠJ20,712.01.2021Global Green Bratislava35790571
2021019dodávka tonerov81,9813.01.2021Sharp Slovakia Bratislava48093891
2021020telefonické poplatky21,4413.01.2021Slovak Telecom Bratislava35763469
2021021telefonické poplatky2013.01.2021Slovak Telecom Bratislava35763469
2021022telefonické poplatky51,9914.01.2021Orange Slovensko35697270
2021023elektronické poš.poukazy0,1714.01.2021Slovenská pošta B.Bystrica36631124
2021024vyúčtovanie plynu-288,2515.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021025vyúčtovanie plynu-410,0315.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021026záloha elektrina2515.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021027zálohy elektrina7015.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021028zálohy elektrina20,4215.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021029zálohy plyn35,7218.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021030vyúčtovanie plynu13,5418.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021031záloha elektrina30,4118.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021032zálohy plyn948,6418.01.2021ZEZ Bratislava35763469
2021033zálohy elektrina977,1118.01.2021ZEZ Bratislava36677281
2021034oprava VO2424,0519.01.2021Elektromont Abrahám46549757
2021035údržba kopír.stroja712,2720.01.2021Sharp Slovakia Bratislava48093891
2021036reklamné predmety580,820.01.2021Vydavateľstvo Daniš Abrahám32358792
2021037nálepky na smetné nádoby140,420.01.2021Vydavateľstvo Daniš Abrahám32358792
2021038špeciálny materiál na testovanie313,5921.01.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021039stočné-2,4822.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021040stočné74,8422.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021041stočné249,3322.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021042stočné36,2322.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021043stočné36,9122.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021044stočné1022.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021045stočné13922.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021046stočné14822.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021047stočné3022.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021048stočné822.01.2021TAVOS Piešťany36252484
2021049plastové plomby54028.01.2021Legal Testing Bratislava48190063
2021050špeciálny materiál na testovanie112,828.01.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021051špeciálny materiál na testovanie1013,5328.01.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2021052toner do tlačiarne122,428.01.20213P Slúži Vám Sládkovičovo50975455