Zverejnené faktúry v roku 2020

December 2020

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020475 hasiči signály 12 01.12.2020 FRP Services 50647555
2020476 aktualizácia CO agendy 600,00 01.12.2020 Imrich Kovács Bratislava 45335222
2020477 oprava sochy Jána Nepomuckého 2200 02.12.2020 Astarta Šúrovce 35174170
2020478 kontrola hasiacich prístrojov 197,40 02.12.2020 Firecontrol Safety Trnava 51430347
2020479 nákupné poukážky dôchodci 760,00 04.12.2020 COOP Jednota Galanta 168840
2020480 nákupné poukážky dôchodci 1 490,00 04.12.2020 COOP Jednota Galanta 168840
2020481 telefonické poplatky MŠ,ŠJ a Ocú 136,72 07.12.2020 T-Com Bratislava 3576349
2020482 odvoz a uloženie odpadu 2 611,40 07.12.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020483 zálohy elektrina 376,94 07.12.2020 ZSE Bratislava 36677281
2020484 elektronické PP 1 07.12.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 2021879959
2020485 zálohy elektrina 348,77 09.12.2020 ZSE Bratislava 36677281
2020486 zálohy elektrina 366,24 09.12.2020 ZSE Bratislava 36677281
2020487 administrácia web stránky 105,00 09.12.2020 ZSE Bratislava 36677281
2020488 záloha súborov 40 09.12.2020 ZSE Bratislava 36677281
2020489 prevádzkovateľ verej.vodovodu 118,52 09.12.2020 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020490 služby ISMIS 84 09.12.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020491 servis kamery 65,00 09.12.2020 Airnet Siladice 44996420
2020492 poradenstvo VO parkovisko MŠ 250,00 09.12.2020 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 35259462
2020493 telefonické poplatky MŠ,ŠJ a Ocú 41,09 14.12.2020 T-Com Bratislava 3576349
2020494 zneškodnenie biol.odpadu 21,12 14.12.2020 Global Green Bratislava 35790571
2020495 predškol.výchova predplatné MŠ 7,20 14.12.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020496 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20 15.12.2020 T-Com Bratislava 3576349
2020497 telefonické poplatky Ocú 20,00 15.12.2020 T-Com Bratislava 3576349
2020498 softwer ŠJ 99 21.12.2020 Abiset Malacky 36289141
2020499 čistiace prostriedky ŠJ 146,04 21.12.2020 G.P.R. Bratislava 17319463
2020500 telefonické poplatky 51,09 21.12.2020 Orange Slovensko Bratislava 35697270
2020501 kancelársky papier 35,7 21.12.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020502 montáž vodomerov 525 21.12.2020 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2020503 polohové zameranie skládky Tárnok 12,06 22.12.2020 Technické služby mesta Galanta 45721
2020504 náplne do kopírky 205,3 23.12.2020 SHARP Bussines Bratislava 3240021184
2020505 učebné pomôcky MŠ 240 23.12.2020 Eduhračky Trnava 51944626
2020506 učebné pomôcky MŠ 435,73 28.12.2020 Wild Child s.r.o. Ostrava 6531644

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020430 signály hasiči 12 02.11.2020 Fireport Services Bratislava 50647555
2020431 dezinfekcia COVID 15,71 02.11.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020432 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,2 03.11.2020 EKOTEC Bratislava 687022
2020433 gastronádoby ŠJ 297,53 03.11.2020 G.P.R. spol s.r.o.Bratislava 17319463
2020434 pracovné odevy a obuv ŠJ 143,50 03.11.2020 Slovex Rovensko 43287247
2020435 zálohy elektrina 502,96 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020436 zálohy elektrina 324,46 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020437 zálohy elektrina 348,38 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020438 zálohy elektrina 70,00 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020439 zálohy elektrina 977 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020440 zálohy elektrina 30,41 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020441 zálohy elektrina 20,42 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020442 zálohy elektrina 25,00 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020443 zálohy plyn 964,89 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020444 zálohy plyn 60,00 06.11.2020 ZSE Energia Bratislava 36677281
2020445 odvoz a uloženie odpadu 4774,36 09.11.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020446 telefonické poplatky 46,08 09.11.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020447 služby IS MIS 84,00 09.11.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020448 servis kamery 65 09.11.2020 Airnet Siladice 44996420
2020449 projekt dopravné značenie 2 160,00 09.11.2020 KaZProject s.r.o. Topoľnica 44390467
2020450 intern.stránka 88,81 10.11.2020 Websuport Bratislava 36421928
2020451 knihy do OK 201,77 10.11.2020 Knihy-Molnár Dunajská Streda 36820253
2020452 rozbory vody 836,40 10.11.2020 Eurofins Nové Zámky 31329209
2020453 prevádzkovateľ verej.vodovodu 118,52 10.11.2020 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020454 administrácia web stránky 130 10.11.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020455 zálohy databázy 40 10.11.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020456 elektronické PP 1,19 11.11.2020 Slovenská pošta B. Bystrica 36631124
2020457 telefonické poplatky 136,72 11.11.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020458 telefonické poplatky 41,09 11.11.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020459 revízia komínov 201 12.11.2020 Zoltán Žák Malá Mača 30113938
2020460 aktualizácia softwerov 343,14 13.11.2020 Asseco Solutions Bratislava 602311
2020461 rúška Covid 60 13.11.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020462 servis Dacia 160,22 13.11.2020 TT-Car Trnava 34147101
2020463 telefonické poplatky 50,6 16.11.2020 Orange Slovensko 35697270
2020464 zneškodňovanie biol. odpadu zo ŠJ 21,54 16.11.2020 Global Green Bratislava 35790571
2020465 rozbory vody skládka Tárnok 17,96 18.11.2020 Technické služby mesta Galanta 45721
2020466 telefonické poplatky 20,24 18.11.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020467 telefonické poplatky 20 18.11.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020468 poradenstvo vo VO – súhrnné správy 400 19.11.2020 BALUX LG Smrdáky 36259462
2020469 nájomné za pozemky 242,06 23.11.2020 Slov.pozemkový fond Bratislava 17335345
2020470 stravné poukážky 597,06 24.11.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020471 kancelárske potreby a tlačivá 146,46 24.11.2020 Connect Galanta 34454730
2020472 tabletovaná soľ do ČS 438 24.11.2020 Water Resources Kráľová n/V. 45986819
2020473 rozbory vody 244,8 25.11.2020 Eurofins Nové Zámky 31329209
2020474 oprava strechy v MŠ 200 30.11.2020 LUTEX Pusté Sady 30957621

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020393 signály hasiči 12 01.10.2020 FRP Services s.r.o. Bratislava 50647555
2020394 technik PO a BOZP 172,80 01.10.2020 Firecontrol Safety s.r.o. 51430347
2020395 prostr. do umývačky ŠJ 171,36 05.10.2020 GPR s.r.o. Bratislava 17319463
2020396 oprava umývačky 229,44 05.10.2020 GPR s.r.o. Bratislava 17319463
2020397 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 137,04 06.10.2020 Slovak Telekom 35763469
2020398 služby IS MIS 84,00 06.10.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020399 zálohy elektrina 30,41 06.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020400 zálohy elektrina 20,42 06.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020401 zálohy elektrina 25,00 06.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020402 zálohy elektrina 977 06.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020403 inštalácia PC 111,22 08.10.2020 Tibor Modroczky 33890650
2020404 administrácia stránky 125 08.10.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020405 záloha súborov 40,00 08.10.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020406 dezifekčné prostriedky 42,34 08.10.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020407 zálohy elektrina 1 015,39 08.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020408 zálohy plyn 60 08.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020409 zálohy plyn 70,00 08.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020410 zálohy plyn 964,89 08.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020411 vyúčtovanie elektriny 288 08.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020412 servis kamery 65,00 08.10.2020 Airnet Siladice 44996420
2020413 vyúčtovanie elektriny 272,8 08.10.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020414 elektroinštal. práce v klube 280 09.10.2020 Milan Janík Abrahám 35333049
2020415 elektronické pošt.poukážky 3,91 09.10.2020 Slovenská poštaB.Bystrica 36631124
2020416 prevádzkovateľ verejného vodovodu 118,52 09.10.2020 RNDr. Peter VyskočilMarianka 35333049
2020417 telefonické poplatky 20 15.10.2020 Slovak Telekom 35763469
2020418 telefonické poplatky 20,72 15.10.2020 Slovak Telekom 35763469
2020419 telefonické poplatky 50,36 15.10.2020 Orange Slovensko 35697270
2020420 obnovenie prevádzkovej plomby 29,58 16.10.2020 Západoslovenská distribučná 36361518
2020421 dodanie a montáž komp. Rozvádzača 2508,6 16.10.2020 Elega-kompenzač. Rozvádzače Hoste 44140258
2020422 knihy do obecnej knižnice 807,77 16.10.2020 Knihy Molnár Dunajská Streda 36820253
2020423 odvoz a uloženie odpadu 3173,63 16.10.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020424 informačné tabule 333 20.10.2020 LAVA Sládkovičoo 43956122
2020425 ohrev.stôl do ŠJ – ZŠ 960,9 20.10.2020 GPR s.r.o. Bratislava 17319463
2020426 dezifekčné prostriedky COVID 1476,1 27.10.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020427 havária kúrenie v ZŠ 10708,13 30.10.2020 Renstav s.r.o. Abrahám 2020035
2020428 výmena plyn.kotla v kul.dome 3149,85 30.10.2020 Igor Kollárik Sereď 41596013
2020429 plastové plomby 42 30.10.2020 Legal Testing Bratislava 48190063

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020352 právne služby 100 02.09.2020 JUDr.Martin Hudk, Sereď 42267552
2020353 signály hasiči 12,00 02.09.2020 FRP Services Bratislava 50647555
2020354 tonery MŠ 212 03.09.2020 Moje tonery Prievidza 41596404
2020355 stravné poukážky 803,21 03.09.2020 Edenred Slovakia 52005551
2020356 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 136,72 03.09.2020 Slovak Telecom 35763469
2020357 odvoz a uloženie odpadu 1 739,84 07.09.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020358 zálohy elektrina 977,11 07.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020359 chloramin MŠ 45,00 08.09.2020 Medplus Nitra 45322040
2020360 záloha plyn 60,00 08.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020361 záloha plyn 965 08.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020362 záloha el. energia 25,00 08.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020363 záloha el. energia 20,42 08.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020364 záloha el. energia 30,41 09.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020365 administrácia web.stránky 95 10.09.2020 V-FIT Voderady 46402977
2020366 záloha súborov 40,00 10.09.2020 V-FIT Voderady 46402977
2020367 služby ISMIS 84 11.09.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020368 kamery servis 65,00 11.09.2020 Airnet Siladice 44996420
2020369 elektronické poš.poukazy 29,92 11.09.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020370 záloha elektrina 1091,1 11.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020371 záloha elektrina 228,12 11.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020372 záloha elektrina 235,31 11.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020373 čist.prostriedky do ČS 103,2 14.09.2020 ProMinent Slovensko Bratislava 31381821
2020374 montáž filtrov na ČS 12079,2 14.09.2020 ProMinent Slovensko Bratislava 31381821
2020375 prevádzkovateľ ver.vodovodu 118,52 14.09.2020 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020376 záloha plyn 70 16.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020377 telefonické poplatky 41,09 16.09.2020 Slovak Telecom 35763459
2020378 za knihy 61 16.09.2020 Branislav Turan Senica 40765938
2020379 chlór ČS 194,9 17.09.2020 Brenntag AG Slovakia Pezinok 31336884
2020380 montáž svietidiel 1540,2 17.09.2020 Elektromont Abrahám 46549757
2020381 telef.poplatky 50,12 18.09.2020 Orange Slovensko Abrahám 35697270
2020382 vyúčtovanie elektriny -807,61 18.09.2020 Západoslovenská energetika 34677281
2020383 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20 18.09.2020 Slovak Telecom 35763469
2020384 telefonické poplatky 20 18.09.2020 Slovak Telecom 35763469
2020385 učeb.pomôcky MŠ 46,2 24.09.2020 Nomiland Košice 36174319
2020386 detské ihrisko v ŠA 2459,66 24.09.2020 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020387 dezinfekcia pre MŠ 54 24.09.2020 Medplus Nitra 45322040
2020388 montáž vodomerov 417 24.09.2020 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2020389 maliarsko-natier.práce 956,6 24.09.2020 Color Horné Saliby 14064863
2020390 oprava cesty 695,52 28.09.2020 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020391 oprava kotla 221 28.09.2020 Igor Kollárik Sereď 41596013
2020392 rozbory vody 122,4 29.09.2020 Eurofins Bel Novaman N. Zámky 31329209

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017270 zálohy elektrina 1 421 07.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017271 zálohy elektrina 27,96 07.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017272 odvoz dosiek 86,4 07.08.2017 POD Abrahám 191876
2017273 havária vodovodu pred č.d.216 617,83 07.08.2017 Renstav Abrahám 31425071
2017274 splátka kopírky 64,90 07.08.2017 Sharp Bussines Bratislava 4809381
2017275 telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 185,36 08.08.2017 T-Com Bratislava 35763469
2017276 zneškodnenie bioodpadu ŠJ 35,02 08.08.2017 Global Green Bratislava 36790671
2017277 zálohy plyn 893,91 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017278 zálohy elektrina VO 163,01 08.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2017279 zálohy elektrina VO 198 09.08.2017 Západoslovenská energetika 36677281
2020317 telefonické poplatky 72,83 03.08.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020318 práca na ČS 24 03.08.2020 POD Abrahám 191876
2020319 hasiči signály 12,00 03.08.2020 FRP Services Bratislava 50647555
2020320 zálohy plyn 60 05.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020321 zálohy plyn 964,89 05.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020322 oprava verejného rozhlasu 566,4 05.08.2020 Elektromont Abrahám 46549757
2020323 telefonické poplatky 141,71 05.08.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020324 elektronické pošt.poukazy 11,73 05.08.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020325 služby ISMIS 84,00 05.08.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020326 kamery servis 65 06.08.2020 Airnet Siladice 44996420
2020327 odvoz a uloženie odpadu 3403,72 06.08.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020328 zálohy elektrina 977,11 07.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020329 zálohy elektrina 20,42 07.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020330 zálohy elektrina 30,41 07.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020331 zálohy elektrina 25 07.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020332 zálohy elektrina 196,97 07.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020333 zálohy elektrina 201,42 07.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020334 zálohy elektrina 1 239 10.08.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020335 telefonické poplatky 41,09 10.08.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020336 obsluhovateľ ČS 118,52 10.08.2020 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020337 dodávka a montáž čerpadla 2 600 11.08.2020 LIBARO Hôrka n/Váhom 48006033
2020338 telefonické poplatky 63,72 17.08.2020 Orange Slovensko 35679270
2020339 telefonické poplatky 20 17.08.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020340 za vodomery 772,8 17.08.2020 Legal Testing Bratislava 48190063
2020341 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20,48 17.08.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020342 oprava traktovej kosačky 772 19.08.2020 Agroservis západ Komárno 46153551
2020343 toner 122,4 19.08.2020 3PSlúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020344 hasiči – vybavenie 1598 19.08.2020 REDNOD Ružomberok 52030814
2020345 hasiči – vybavenie 1616,85 19.08.2020 REDNOD Ružomberok 52030814
2020346 reklamné predmety a pohladnice 806,4 21.08.2020 Vyd. A rek.agentúra Daniš 32358792
2020347 odpad filtr. vody v ČS 464,29 24.08.2020 Renstav Abrahám 31425071
2020348 záloha súborov 40 24.08.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020349 administrácia web stránky 90 24.08.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020350 maliarsko-natieračské práce lekáreň a budova múzea 823,8 27.08.2020 COLOR Horné Saliby 14064863
2020351 geometrický plán 250 31.08.2020 Geodet Galanta 43881866

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020271 servis kamery 65 06.07.2020 AIRNET Siladice 44996420
2020272 oprava autobusu 2470,19 06.07.2020 AUTO Impex s.r.o. Bratislava 17329477
2020273 zálohy elektrina 171,4 07.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020274 úprava zberného dvora 2 000,23 07.07.2020 Prospect s.r.o.Nové Zámky 1020200489
2020275 zálohy elektrina 169,61 07.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020276 zálohy plyn 964,89 07.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020277 zálohy plyn 60,00 07.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020278 záloha elektriny 30,00 08.07.2020 ZSE Bratislava 36677381
2020279 elektronické PP 29,07 08.07.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 2021879959
2020280 demontáž a montáž svietidiel 2263,5 08.07.2020 Elektromont Abrahám 46549757
2020281 technik PO a BOZP 172,80 08.07.2020 Firecontrol Safety Trnava 51430347
2020282 čistiace prostriedky pre ŠJ 78,83 08.07.2020 Tatrachema Trnava 31434193
2020283 čistiace prostriedky pre MŠ 158,83 08.07.2020 Tatrachema Trnava 31434193
2020284 zálohy elektrina 977,11 08.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020285 zálohy elektrina 30,41 08.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020286 zálohy elektrina 25 08.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020287 zálohy elektrina 20,42 08.07.2020 ZSE Bratislava 3667738
2020288 administrácia web.stránky 40 08.07.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020289 administrácia web.stránky 165 09.07.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020290 služby ISMIS 84 09.07.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020291 servis kan.systémov v MŠ 120 10.07.2020 Petr Mrázek Zásmuky 69639485
2020292 telefonické poplatky 41,09 10.07.2020 T-Com Bratislava 36763489
2020293 lampa pre MŠ 213,01 10.07.2020 Web Retail s.r.o. 28876431
2020294 stravné poukážky 519,18 10.07.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020295 prevádzkovateľ verej.vodovodu 118,52 13.07.2020 RNDR,Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020296 odvoz a uloženie odpadov 2214,07 13.07.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020297 elektroinštalácia na ČS 346,2 13.07.2020 Milan Janík Abrahám 17646634
2020298 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 21,2 15.07.2020 T-Com Bratislava 36763489
2020299 telefonické poplatky 20 15.07.2020 T-Com Bratislava 36763489
2020300 telefonické poplatky 52,74 15.07.2020 Orange Slovensko 35697270
2020301 hasiči signály 12 15.07.2020 Fireport Services Bratislava 20200434
2020302 výpis z registra exekúcií 6,6 20.07.2020 Slovenská komora exekútorov 35659718
2020303 školenie kontrolórov 30,83 20.07.2020 Obec Veľké Úľany 306282
2020304 odstránenie poruchy na ČS 201,6 20.07.2020 Milan Janík Abrahám 17646634
2020305 stočné – záloha Ocú 10 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020306 stočné – záloha kul.dom 30 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020307 stočné záloha múzeum 8 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020308 stočné záloha MŠ 139 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020309 stočné záloha zdr.stred. 148 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020310 vyúčtovanie stočné zdr. stred. 234,5 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020311 vyúčtovanie stočné kult. dom 24,5 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020312 vyúčtovanie stočné Ocú 61,64 27.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020313 právne služby 100 28.07.2020 JUDr. Martin Hudák Sereď 42267552
2020314 poštové poukážky 216 28.07.2020 PETIT Sereď 35201631
2020315 vyúčtovanie stočné múzeum -13 28.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020316 vyúčtovanie stočné MŠ -83 28.07.2020 TAVOS Piešťany 36252484

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020227 rozbory vody 591,60 01.06.2020 Eurofins Nové Zámky 31329209
2020228 signály hasiči 12,00 01.06.2020 Fireport Services Bratislava 50647555
2020229 stavebné práce škol. Dielne 6000 02.06.2020 EVAM plus,s.r.o. Lubina 50843621
2020230 stravné poukážky 501,67 02.06.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020231 telefonické poplatky 51,40 02.06.2020 Orange Slovensko Bratislava 35697270
2020232 administrácia web stránky 170,00 03.06.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020233 administrácia web stránky 40,00 03.06.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020234 odpadové nádoby 408,00 03.06.2020 BINS Nitra 45510393
2020235 práca žeriavom a drvenie konárov 377,64 04.06.2020 POD Abrahám 191876
2020236 služby ISMIS 84 04.06.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020237 zálohy elektrina ZS 25 04.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020238 zálohy elektrina ZS 20,42 04.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020239 zálohy elektrina 977,11 04.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020240 zálohy elektrina 30,41 04.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020241 pozinkovaný materiál 352,63 04.06.2020 Farkas -VM s.r.o Šintava 36280151
2020242 odvoz a uloženie odpadu 2 406 05.06.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020243 elektronické PP 27,88 05.06.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020244 servis kamery 65,00 05.06.2020 AIRNET Siladice 44996420
2020245 zálohy elektrina 197,95 05.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020246 zálohy elektrina 205,67 05.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020247 zálohy plyn 964,89 08.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020248 elektrina ČS havária 242 08.06.2020 Milan Janík Abrahám 17646634
2020249 zálohy elektrina ČS 1028,56 08.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020250 náhr.súčiastky 1021,18 09.06.2020 Agroservis-západ Komárno 46153551
2020251 žiadosť modernizácia ver.priestranstva 1073,1 09.06.2020 Prounion Nitra 45597103
2020252 telefonické poplatky 41,09 10.06.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020253 VO – dodávka denit. Filtra 330 10.06.2020 BALUX LG s.r.o. 36259462
2020254 obsluhovateľ ČS 115,41 12.06.2020 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 1242020
2020255 montáž vodomerov a ponorky na ČS 738 12.06.2020 Pavol Bacigál Abrahám č. 9 34950397
2020256 telefonické poplatky 50 15.06.2020 Orange Slovensko Bratislava 356997270
2020257 vývoz odpadovej vody 54,06 15.06.2020 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2020258 demontáž a montáž svietidiel 1872 15.06.2020 Elektromont, s.r.o. Abrahám 46549757
2020259 tonery 122,4 16.06.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020260 telefonické poplatky Ocú, MŠ,ŠJ 136,72 16.06.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020261 PC zostava+inštalácia PC a tlačiarní 846,22 16.06.2020 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2020262 telefonické poplatky 20 16.06.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020263 telefonické poplatky 20 16.06.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020264 motorová kosačka 242,8 17.06.2020 Kleč Galanta 44168527
2020265 analýza vody Tárnok 17,96 18.06.2020 Technické služby mesta Galanta 45721
2020266 ponorné čerpadlo na ČS 942 24.06.2020 Lulovič s.r.o. Galanta 47204257
2020267 záloha plyn ZS 60 24.06.2020 ZSE Bratislava 36631124
2020268 predplatné Predškolská výchova 3,6 25.06.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020269 dovoz vod.rúr na čerpadlá 48 26.06.2020 STEEL sklad Malá Mača 44590890
2020270 rozbory vody 244,8 29.06.2020 Eurofins Nové Zámky 31329209

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020191 rozbory vody 122,4 04.05.2020 Eurofins BelNovaman N.Zámky 2020101939
2020192 Šaliansky žurnál 33 04.05.2020 Reg. Vydavateľstvo Jaššová 50410512
2020193 telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú 136,84 06.05.2020 T-Com Bratislava 8258613551
2020194 servis kamery 65,00 06.05.2020 Airnet Siladice 44996420
2020195 zálohy elektrina 60 03.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020196 zálohy plyn 964,89 11.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020197 prevádzkovateľ verej.vodovodu 115,41 11.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020198 administrácia web stránky 110,00 11.05.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020199 zálohy súborov a databázy 40,00 11.05.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020200 služby ISMIS 84 11.05.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020201 zálohy elektrina 977,11 11.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020202 záloha elektrina BD 30,41 11.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020203 zálohy elektrina ZS 20,42 11.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020204 zálohy elektrina ZS 25,00 11.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020205 zálohy elektrina VO 244,7 12.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020206 zálohy elektrina ČS 1296,38 12.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020207 zálohy elektrina VO 231,4 12.05.2020 ZSEnergia Bratislava 36677281
2020208 spracovanie pošt.pouk. 9,69 12.05.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020209 právne služby 100 12.05.2020 JUDr.Martin Hudák Sereď 42267552
2020210 telef.poplatky 41,09 13.05.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020211 havária vodovodu Družstevná ul. 367,18 13.05.20 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020212 havária vodovodu Nová ul. 2110,87 13.05.20 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020213 dodávka kameniva MŠ 194,4 13.05.20 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020214 odvoz a uloženie odpadu 2291,83 13.05.20 AVE SK Bratislava 36357065
2020215 letecké fotografie 99 15.05.20 Národná geog.informačná Martin 46795481
2020216 kancelárske potreby 89,64 15.05.20 CONNECT Galanta 34454730
2020217 výmena šupátka na vodovode 580,56 18.05.2020 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020218 doména 15 18.05.2020 Websupport Bratislava 36421928
2020219 telefonické poplatky 20 18.05.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020220 oprava kamery 155 19.05.2020 ProfisecSK Gáň 52421287
2020221 telefonické poplatky 20 19.05.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020222 hasiči signály 12 25.05.2020 Fireport Bratislava 50647555
2020223 teplomery 221,7 26.05.2020 Internet Mall Bratislava 35950226
2020224 dezinfekčné prostriedky do MŠ 100,06 26.05.2020 Tatrachema VD Trnava 31434193
2020225 ochranné štíty 89 26.05.2020 Belica print Bratislava 51322340
2020226 dezinfekčné prostriedky do MŠ 580,5 26.05.2020 3PSlúži Vám Sládkovičovo 50975455

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2020144 zdrav.stredisko koberec, podlaha Ocú 580 01.04.2020 Podlahárstvo Kollár Hoste 34244280
2020145 signály hasiči 12 01.04.2020 FRP Services Bratislava 50647555
2020146 rekonštrukcia archívu a skladu CO 1834,42 01.04.2020 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020147 rekonštrukcia kuchyňa Ocú 2410,1 01.04.2020 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2020148 obedy dôchodcov 37 02.04.2020 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2020149 toner 122,4 02.04.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020150 výmena motora na čerpadle ČS 2964 03.04.2020 LIBARO Hôrka n/Váhom 48006033
2020151 fakturácia prác na web.stránke 255 03.04.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020152 zemné práce pri kostole 3 618,42 03.04.2020 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2020153 zálohy elektrina 977,11 06.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020154 zálohy elektrina 30,41 06.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020155 zálohy elektrina 20,42 06.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020156 telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú 160,62 07.04.2020 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2020157 stavebné práce -presun zeminy DI 813,55 08.04.2020 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2020158 rekonštrukcia verej.priestr. pri kostole 3 300,72 08.04.2020 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2020159 služby ISMIs 84 08.04.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020160 servis kamery 65 08.04.2020 Airnet Siladice 44996420
2020161 zálohy plyn 60 08.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020162 zálohy plyn 964,89 08.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020163 pomôcky predškolská výchova 1 871,98 09.04.2020 Siefel Eurocard Bratislava 31360513
2020164 technik BOZP 208,80 09.04.2020 Firecontrol Safety Trnava 208,8
2020165 elektronické pošt.pouk. 32,98 14.04.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020166 prevádzkovateľ verej.vodovodu 115,41 14.04.2020 RNDR.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020167 zálohy elektrina 978,23 14.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020168 zálohy elektrina 307,97 14.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020169 zálohy elektrina 284,4 14.04.2020 Západoslovenská energetika 36677281
2020170 odvoz a uloženie odpadu 2045,09 15.04.2020 AVE SK s.r.o. Bratislava 36357065
2020171 telefonické poplatky 41,18 15.04.2020 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2020172 oprava elektroinštalácie ČS 450 16.04.2020 Milan Janík Abrahám 17646634
2020173 montáž svietidiel VO 1708,38 16.04.2020 Elektromont Abrahám 46549757
2020174 stočné Ocú 7 16.04.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020175 stočné kul.dom 20 16.04.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020176 stočné zdrav. stredisko 99,00 16.04.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020177 stočné MŠ,ŠJ 93 16.04.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020178 stočné múzeum 5 17.04.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020179 telefonické poplatky 51,4 17.04.2020 Orange Slovensko 35697270
2020180 stravné poukážky 535,5 17.04.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020181 telefonické poplatky 20 20.04.2020 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2020182 telefonické poplatky 20,24 20.04.2020 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2020183 výmena čelného skla 156,53 20.04.2020 TT-Car s.r.o. Trnava 34147101
2020184 preambula 67,28 22.04.2020 Olymp Šmrhola 32581190
2020185 práce audítora 1 200,00 27.04.2020 N.M.Audít spol s.r.o. 36307874
2020186 drvenie stavebného odpadu 1 200,00 27.04.2020 Prospect Nové Zámky 34107100
2020187 stravné poukážky 354,26 29.04.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020188 struny do kosačiek 174 29.04.2020 Viktoria Hámor Medzev 31698948
2020189 telefón 20,88 30.04.2020 ALZA intern. Obchod 27082440
2020190 servis kotlov 574,8 30.04.2020 Kodatek spol.s.r.o. Sereď 46437878

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2020093 stravné poukážky 576,29 01.03.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020094 hasiči signály 12 02.03.2020 Fireport Services Bratislava 50647555
2020095 učebné pomôcky MŠ 212,5 02.03.2020 ALZA Bratislava 36562939
2020096 dopad.plocha detské ihrisko 498,96 02.03.2020 RENSTAV s.r.o. Abrahám 31425071
2020097 výmena toaliet v klube 567,60 02.03.2020 RENSTAV s.r.o. Abrahám 31425071
2020098 výmena toalety na Zdr.stredisku 576,96 02.03.2020 RENSTAV s.r.o. Abrahám 31425071
2020099 inštalácia PC 71,22 04.03.2020 T.Modroczky Matúškovo 33890650
2020100 oprava autobusu 3404,6 04.03.2020 AUTO-IMPEX Bratislava 17329477
2020101 oprava autobusu 1 562,42 04.03.2020 AUTO-IMPEX Bratislava 17329477
2020102 zavedenie wifi a internet v KD 261,6 04.03.2020 Airnet Siladice 44996420
2020103 pracovná obuv ŠJ 30 04.03.2020 SLOVEX Senica 43287247
2020104 rozbory vody 714 05.03.2020 Eurofins Nové Zámky 31329209
2020105 publikácia Účtovníctvo 33 05.03.2020 ZMO región Jaslovské Bohunice 31826385
2020106 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 136,79 05.03.2020 T-ComBratislava 35763469
2020107 kamera 850,80 05.03.2020 Airnet Siladice 44996420
2020108 služby ISMIS 84 06.03.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020109 zálohy elektrina 977,11 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020110 záloha elektrina 30,41 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020111 záloha elektrina 20,42 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020112 záloha plyn 60 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020113 zálohy plyn 964,89 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020114 chlór do ČS 48 06.03.2020 Brenntag SLOVAKIA Pezinok 31336884
2020115 elektronické pošt.poukážky 40,8 06.03.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020116 záloha elektrina VO 335,35 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020117 záloha elektrina VO 313,54 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020118 záloha elektrina ČS 898,38 06.03.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020119 servis kamery 60 09.03.2020 Airnet Siladice 449966420
2020120 odvoz a uloženie odpadu 2 164 09.03.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020121 internet. stránka 40 09.03.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020122 administrácia web.stránky 16,94 09.03.2020 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2020123 telefonické poplatky ZS 41,24 10.03.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020124 prevádzkovateľ verejného vodovodu 115,41 10.03.2020 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2020125 stavebné práce škol.dielne 4187,93 13.03.2020 EVAM plus Lubina 50843621
2020126 telefonické poplatky 20 13.03.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020127 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20 13.03.2020 T-Com Bratislava 35763469
2020128 poradenstvo vo VO priestranstvo kostol 330 13.03.2020 BALUX LG Smrdáky 36259462
2020129 telefonické poplatky 51,4 17.03.2020 Orange Slovensko 35697270
2020130 oprava PC 270 17.03.2020 T.Modroczky Matúškovo 33890650
2020131 oprava kúrenia v MŠ 377 17.03.2020 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2020132 zneškodnenie biol.odpadu ŠJ 17,76 18.03.2020 Global Green Bratislava 35790571
2020133 členský príspevok 200 19.03.2020 Živ.cestami Palárika Raková 42168180
2020134 parkety zasadačka 435,68 23.03.2020 Parkett Mann Trnava 35853816
2020135 stavebné práce pri kostole 3618,41 24.03.2020 EVAM plus Lubina 50843621
2020136 bavlnené rukavice 34,9 24.03.2020 RAJAPack Bratislava 50398385
2020137 účastnícky poplatok pracov.cesta 100 25.03.2020 Mikroregión 11 PLUS 45738807
2020138 prenájom plošiny 755,1 25.03.2020 Jozef Šušel Opoj 45319146
2020139 chlórnan do ČS 208,94 25.03.2020 Brenntag SLOVAKIA Pezinok 31336884
2020140 vstupná kontrola det.ihriska 420 25.03.2020 TüV SüD Slovakia Bratislava 35852216
2020141 informačné tabule det. Ihrisko 120,9 27.03.2020 LAVA Sládkovičovo 43956122
2020142 maliarske práce zasadačka 635 30.03.2020 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2020143 zástena z plexiskla 145,08 31.03.2020 MEDIK BO s.r.o. Košice 47484926

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2020057 hasiči signály 12 03.02.2020 Fireport Bratislava 50647555
2020058 tonery 211 03.02.2020 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2020059 oprava obecného rozhlasu 220,8 04.02.2020 ELMIKO Bzince p/J. 17667984
2020060 licencia na hudob. Diela 20,4 04.02.2020 Slo.ochranný aut.zväz Bratislava 178454
2020061 implementácia projektu – kanali.sieť 2000 04.02.2020 Sibron Svätý Jur 52488063
2020062 toner 58,1 04.02.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020063 stravné dôchodci 78,47 05.02.2020 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2020064 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 137,52 05.02.2020 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2020065 služby ISMIS 84,00 05.02.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020066 zálohy elektrina 30,41 05.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020067 zálohy elektrina 20,42 06.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020068 zálohy elektrina 977,11 06.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020069 zálohy elektrina 60 06.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020070 zálohy plyn 964,89 06.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020071 zálohy elektrina VO 396,42 07.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020072 zálohy elektrina VO 368,88 07.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020073 zálohy elektrina ČS 918,62 07.02.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020074 elektronické PP 1,53 07.02.2020 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2020075 administrácia web stránky 135,00 10.02.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020076 záloha a aktualizácia systému 40 10.02.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020077 prevádzkovateľ verejného vodovodu 115,41 10.02.2020 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2020078 telefonické poplatky 41,39 11.02.2020 T-Com Bratislava 51141035
2020079 odvoz a uloženie odpadu 2310,43 11.02.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020080 servis kamery 60 11.02.2020 Airnet Bratislava 44996420
2020081 telefonické poplatky 20 13.02.2020 T-Com Bratislava 51141035
2020082 telefonické poplatky 20,66 13.02.2020 T-Com Bratislava 51141035
2020083 učebné pomôcky 87,75 13.02.2020 EDUCAPLAY Žilina 44889780
2020084 telefonické poplatky 51,76 17.02.2020 Orange Slovensko 209118637
2020085 zameranie adresného bodu 50 17.02.2020 Geodet Galanta 43881866
2020086 poradenstvo vo VO MŠ-terasa 380 19.02.2020 BALUX LG Smrdáky 36259462
2020087 notebook+ vybavenie 1302,68 19.02.2020 Tibor Modroczky 33890650
2020088 zneškodnenie kom.odpadu 18,18 27.02.2020 Global Green Bratislava 35790571
2020089 detské ihrisko 7578 27.02.2020 AGGER,s.r.o. Martin 45982007
2020090 poradenstvo vo VO ZŠ dielne 330 28.02.2020 BALUX LG Smrdáky 36259462
2020091 oprava svietidiel v MŠ 58,5 28.02.2020 Milan Janík Abrahám č. 53 17646634
2020092 stravné dôchodci 101,08 28.02.2020 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855

Január 2020

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2020001 doprava štrku 157,56 02.01.2020 Nákl. doprava Vavro H.Orešany 47566329
2020002 toner-MŠ 53,52 02.01.2020 Moje tonery Prievidza 41596404
2020003 signály hasiči 12 02.01.2020 Fireport Services Bratislava 50647555
2020004 betónové smetné koše 495 03.01.2020 Pavlík Chocholná-Velčice 14125838
2020005 telefonické poplatky Ocú,MŠ a ŠJ 137,51 03.01.2020 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2020006 stravné poukážky 623,02 03.01.2020 Edenred Bratislava 52005551
2020007 servis kamery 60 03.01.2020 Airnet Siladice 44996420
2020008 hasiace prístroje 262,08 07.01.2020 Firecontrol safety Trnava 51430347
2020009 služby technika BOZP 172,8 07.01.2020 Firecontrol safety Trnava 51430347
2020010 telefonické poplatky 46,08 07.01.2020 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2020011 služby ISMIS 84 10.01.2020 SWAN Bratislava 47258314
2020012 elektronické PP 2,21 10.01.2020 Slovesnká pošta 36631124
2020013 právne poradenstvo 300 10.01.2020 JUDr. Martin Hudák, Sereď 42267552
2020014 prevádzkovateľ verej.vodovodu 115,41 10.01.2020 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2020015 vyúčtovanie elektriny 56,44 10.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020016 vyúčtovanie elektriny -38,94 10.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020017 vyúčtovanie elektriny 19,98 10.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020018 vyúčtovanie elektriny 381,19 10.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020019 zriadenie ambulancie všeob.lekára 3980 13.01.2020 MEDICARE SAMARIA Šamorín 51674149
2020020 záloha el.energia 388,96 13.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020021 záloha el.energia 417,05 13.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020022 záloha el.energia 903,98 13.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020023 administrácia web stránky 110 15.01.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020024 zálohy súborov 40 15.01.2020 V-Fit Voderady 46402977
2020025 telefonické poplatky 53,12 15.01.2020 Orange Slovensko 35697270
2020026 odvoz a uloženie odpadu 1623,25 16.01.2020 AVE SK Bratislava 36357065
2020027 zálohy elektrina 977,11 16.1.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020028 zálohy elektrina 30,41 16.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020029 zálohy elektrina 20,42 16.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020030 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 24,77 16.01.2020 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2020031 telefonické poplatky Ocú, 24,82 16.01.2020 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2020032 zálohy plyn 964,89 16.01.2020 ZEZ Bratislava 35763469
2020033 zálohy plyn -189,79 16.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020034 záloha plyn 60 16.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020035 vyúčtovanie plynu -1379,18 16.01.2020 ZEZ Bratislava 36677281
2020036 toner 58,1 17.01.2020 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2020037 stočné Ocú 2,7 23.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020038 stočné kul.dom 12,16 23.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020039 stočné zdravotné stredisko 81,01 23.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020040 stočné MŠ 52,66 23.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020041 čistenie odp.vody Tárnok 11,86 23.01.2020 Technické služby mesta Galanta 201960527
2020042 predplatné časopis MŠ 14,55 23.01.2020 Slovesnká pošta B.Bystrica 36631124
2020043 záznam.zariadenia kamery 1405 23.01.2020 ProfiSecSk 52421287
2020044 smetné nádoby 408 27.01.2020 BINS Nitra 45510393
2020045 čistiace prostriedky MŠ 89,27 27.01.2020 Tatrachema Trnava 208200353
2020046 čistiace prostriedky ŠJ 174,72 27.01.2020 Tatrachema Trnava 20820353
2020047 čistiace prostriedky Ocú 37,04 27.01.2020 Tatrachema Trnava 20820353
2020048 stočné Ocú 10 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020049 stočné kul.dom 30 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020050 stočné zdravotné stredisko 148 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020051 stočné múzeum 8 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020052 stočné MŠ 139 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020053 matrika – tlačivá 34,12 30.01.2020 Centrum polyg.služieb Bratislava 42272360
2020054 nálepky na smet.nádoby 90 30.01.2020 Vydavateľstvo Daniš Abrahám 32358792
2020055 oprava čerpadla kanalizácia 118,56 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484
2020056 oprava čerpadla kanalizácia 118,56 30.01.2020 TAVOS Piešťany 36252484