Zverejnené faktúry v roku 2019

Február 2019

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2019047 dodávka kameniva 604 01.02.2019 Nákladná doprava Vavro H.Orešany 47566329
2019048 poradenstvo VO Prístavba MŠ 825 01.02.2019 BALUX Smrdáky 36259462
2019049 školenie ŠJ 20 04.02.2019 Ballux Banská Štiavnica 46065385
2019050 spracovanie pošt.poukazov 1,44 04.02.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019051 služby IS MIS 84 07.02.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019052 služba Internet individual 60 07.02.2019 Airnet Siladice 44996420
2019053 zálohy elektrina 27,46 07.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019054 zálohy elektrina 875,69 07.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019055 výkopové práce a osadenie panelov 360,00 08.02.2019 Vladimír Jucha Abrahám 48 48122572
2019056 telefonické poplatky a internet MŠ,ŠJ, Ocú 134,99 08.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2019057 mesačná administrácia web stránky 130 08.02.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019058 zálohy súborov, aktualizácie web stránky 40 08.02.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019059 plastové nádoby 408 08.02.2019 BINS Nitra 45510393
2019060 zálohy elektrina VO 331,93 11.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019061 zálohy elektrina VO 340,37 11.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019062 zálohy plyn 1065,65 11.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019063 výstavba garáže has.vozidlo 2086,49 12.02.2019 EVAM PLUS s.r.o. Lubina 50843621
2019064 výmena ventilov kúrenie MŠ a materiál 736,8 12.02.2019 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2019065 odvoz a uloženie odpadu 1 374,95 13.02.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019066 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 14.02.2019 RNDr.Peter Vyskočil 35333049
2019067 vyúčtovanie elektriny -254,81 14.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019068 kancelársky nábytok 890 15.02.2019 Nábytok Milano H.Saliby 51141035
2019069 telefonické poplatky 51,4 15.02.2019 Orange Slovensko 35697270
2019070 telefonické poplatky Ocú 16,58 18.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2019071 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 17,78 18.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 35763468
2019072 stravné poukážky 458,1 19.02.2019 EDENRED Bratislava 31328695
2019073 zhotovenie nášiviek DHZ 48 20.02.2019 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2019074 výmena podlahy Ocú 3167,6 20.02.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019075 inštalácia PC 116,44 20.02.2019 Tibor Modroczky Matúškovo 33880650
2019076 maliarske práce Ocú 500 22.02.2019 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2019077 obedy pre ZŠ 477,02 25.02.2019 Peter Sedlák Voderady 34946349
2019078 soľ do umývačky ŠJ 79,08 27.02.2019 GPR spol s.r.o. Bratislava 17319463
2019079 obedy pre dôchodcov 38,08 28.02.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855

Január 2019

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2019001 stravné poukážky 62681 03.01.2019 Edenred Slovakia 31328695
2019002 telef.hovory + internet Ocú,MŠ,ŠJ 134,92 03.01.2019 Slovak Telecom Bratislava 36763469
2019003 predplatné časopisu MŠ 1,12 04.01.2019 Slov.pošta : Bystrica 36631124
2019004 posypová soľ 300 04.01.2019 Andy Miloslavov 40607904
2019005 technik PO a BOZP 159 07.01.2019 Firecontrol safety Trnava 51430347
2019006 hasiace prístroje 291,5 07.01.2019 Firecontrol safety Trnava 51430347
2019007 administrácia web stránky 105 07.01.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019008 doplnenie obsahu web stránky 40 07.01.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019009 záloha VO 363,52 08.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019010 záloha VO 350,53 08.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019011 vyúčtovanie elektriny -1150 11.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019012 vyúčtovanie elektriny -39,95 11.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019013 vyúčtovanie elektriny -306,48 11.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019014 služba internet individual 60 12.01.2019 Airnet Siladice 44996420
2019015 služby ISMIS 84 12.01.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019016 analýza podzem.vôd Tárnok 55.33 12.01.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019017 odvoz a uloženie odpadov 1505,55 12.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019018 telef.poplatky Ocú 3,94 16.01.2019 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2019019 radlica k multif.stroju 2460 16.01.2019 Konnex Trnava 17639727
2019020 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 16.01.2019 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2019021 oprava prístrešku a umývadla ZŠ M.Tareka 491,52 16.01.2019 Renstav,s.r.o. Abrahám 31425071
2019022 telef.poplatky Ocú 51,4 17.01.2019 Orange Slovensko 35697270
2019023 stavebné práce – výstavba has.garáže 15914,72 17.01.2019 EVAMplus s.r.o. Lubina 50843621
2019024 záloha elektrina 27,45 18.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019025 vyúčtovanie plynu -511,24 18.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019026 vyúčtovanie plynu -352,1 18.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019027 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 14,46 18.01.2019 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2019028 nálepky na smetné nádoby 86,4 21.01.2019 Vyd.a rekl.agent. Daniš 32358792
2019029 kontrola a oprava has.prístrojov 139,2 21.01.2019 Firecontrol safety Trnava 51430347
2019030 lemovky na oblečenie PO 29,90 22.01.2019 REDNOT s.r.o. Ružomberok 47329319
2019031 záloha elektrina 875,69 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019032 záloha elektrina 964,65 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019033 zálohy plyn 597,94 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019034 záloha plyn 467,75 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019035 vyúčtovanie plynu -146,64 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019036 stočné Ocú 2,58 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019037 stočné kul.dom 16,79 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019038 stočné zdr.stredisko 42,6 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019039 stočné MŠ a ŠJ 50,35 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019040 kancel.potreby 130,10 24.01.2019 CONNECT Marczibal Galanta 14454130
2019041 osobné vozidlo DACIA 2701,76 30.01.2019 TT-CAR s.r.o. Trnava 34147101
2019042 uniforma 288 30.01.2019 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2019043 oprava omietok vMŠ 112,58 30.01.2019 Renstav,s.r.o. Abrahám 31425071
2019044 autor.licencia používanie autor.diel 20,4 30.01.2019 SOZA Bratislava 178454
2019045 obedy dôchodci 41,65 31.01.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019046 chlórnan – ČS 198,98 31.01.2019 Brenntag s.r.o. Pezinok 31338884