Zverejnené faktúry v roku 2019

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPHdátum doručeniadodávateľIČO
2019121učeb.pomôcky288,401.04.2019Legalsoft,s.r.o. Tur.Teplice44854056
2019122obedy dôchodcov52,3601.04.2019ŠJ pri MŠ Abrahám305855
2019123oprava hyg.zariadenia Ocú5335,501.04.2019Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2019124sms signály hasiči6,601.04.2019Fireport Bratislava50647555
2019125zástere s potlačou26201.04.2019LAVA R. Lancz Sládkovičovo43956122
2019126čistenie vodojemu66002.04.2019Turbyt Stará Turá31427677
2019127učeb.pomôcky82,802.04.2019MAQUITA s.r.o. Nit.Pravno36316881
2019128učeb.pomôcky78,102.04.2019Infra Slovakia V.Leváre44752422
2019129perá161,9903.04.2019National Pen Bratislava9736446
2019130stavebné práce oplotenie zb.dvora3541,3303.04.2019EVAM plus s.r.o. Lubina50843621
2019131zálohy elektrina875,6903.04.2019Západoslovenská energetika36677281
2019132zálohy elektrina BD27,4603.04.2019Západoslovenská energetika36677281
2019133oprava počítača MŠ4004.04.2019Tibor Modroczky Matúškovov33890660
2019134služby ISMIS8404.04.2019SWAN Bratislava47258314
2019135informačné tabule427,2005.04.2019LAVA R. Lancz Sládkovičovo43956122
2019136administrácia web.stránky.4005.04.2019V-Fit s.r.o. Voderady46402977
2019137fakturácia prác na web.stránke14005.04.2019V-Fit s.r.o. Voderady46402977
2019138čist.prostriedky ŠJ172,805.04.2019Tatrachema Trnava31434193
2019139čist.prostriedky MŠ138,9105.04.2019Tatrachema Trnava31434193
2019140servis kamery60,0005.04.2019Airnet Siladice44996428
2019141záloha elektrina257,3208.04.2019Západoslovenská energetika36677281
2019142zálohy elektrina261,3808.04.2019Západoslovenská energetika36677281
2019143zálohy na plyn1065,6908.04.2019Západoslovenská energetika36677281
2019144zálohy elektrina838,7408.04.2019Západoslovenská energetika36677281
2019145služby technika BOZP151,209.04.2019Firecontrol Trnava51430347
2019146elektronické pošt.pouk.37,2809.04.2019Slovenská pošta B.Bystrica36621124
2019147prevádzkovateľ verej.vodovodu112,610.04.2019RNDR.Peter Vyskočil Marianka35333048
2019148nájazd do garáže has.vozidlo650,3210.04.2019EVAM plus s.r.o. Lubina50843621
2019149odvoz a uloženie odpadu2853,6610.04.2019AVE SK s.r.o. Bratislava36367065
2019150svietidlá na ver.osvetlenie1046,510.04.2019Hagard Hal Nitra50111990
2019151poštové poukážky pre ŠJ5111.04.2019PETIT Sereď36201631
2019152telefonické poplatky51,411.04.2019Orange Slovensko35697270
2019153demontáž a stavba oplotenia MŠ5 641,8811.04.2019EVAM plus s.r.o. Lubina50843621
2019154činnosť VO – splašková kanalizácia1 68011.04.2019Ekoauris Plus Prešov44882327
2019155školenie kontrolóra30,8312.04.2019Obec Veľké Úľany306282
2019156vývoz a čistenie odp.vody Tárnok7,4212.04.2019Technické služby mesta Galanta45721
2019157telefonické poplatky Ocú17,0915.04.2019Slovak Telecom Bratislava35753469
2019158telefonické poplatky MŠ,ŠJ17,2415.04.2019Slovak Telecom Bratislava35753469
2019159svietidlá na ver.osvetlenie1046,516.04.2019Hagard Hal Nitra9191000355
2019160vývoz a čistenie odp.vody cintorín53,5716.04.2019Ruman František Sládkovičovo32355602
2019161žiadosť o nenávr.fin.prísp.zateplenie KD70017.04.2019LOYAL Service Nové Zámky51463172
2019162oprava vodovodu pri OD Jednota úsek č.14 985,5823.04.2019Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2019163výmena šupátiek na vodovode918,9623.04.2019Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2019164oprava chodníka pri múzeu128,0923.04.2019Renstav s.r.o. Abrahám31425071
2019165vypracovanie dokumentácie CO30024.04.2019I.Kovács Kráľová n/V45335222
2019166učebné pomôcky pre MŠ106,4926.04.2019EDUCAPLAY Žilina44889780
2019167dodávka a montáž kompresora360029.04.2019LIBARO Hôrka n/Váhom48006033
2019168toner34,829.04.20193P Slúži Vám Sládkovičovo50975455
2019169príspevok kynolog.klubu – krmivá286,6830.04.2019Hellis Nitra33648832
2019170autom. ovládanie brány-montáž hasiči83030.04.2019Bratec s.r.o. Zlaté Klasy20190083
2019171stravné poukážky234,6530.04.2019Edenred Bratislava52005551

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPH €dátum doručeniadodávateľIČO
2019080oprava Felície172,5401.03.2019TB Mont Pusté Úľany46537236
2019081rozbory vody71401.03.2019Eurofins BelNovaman N. Zámky31329209
2019082pripojenie plyn.spotrebiča v ŠJ250,804.03.2019ELPEservis Pusté Úľany47681361
2019083telefonické poplatky Ocú ,MŠ,ŠJ134,9204.03.2019Slovak Telecom Bratislava35763469
2019084administrácia web stránky40,0005.03.2019V-Fit Voderady46402977
2019085mesačná administrácia web.stránky9005.03.2019V-Fit Voderady46402977
2019086externý manažment Prestavba MŠ350005.03.2019Prounion Nitra45597103
2019087oplotenie zberný dvor1098,4906.03.2019Mplot Brestovany46573381
2019088stavebné práce výstavba garáže10 000,0007.03.2019EVAM Plus Lubina50843621
2019089oprava a montáž VO511,207.03.2019Elektromont Abrahám46549757
2019090svietidlá na VO1046,507.03.2019Hagard Hal Nitra50111990
2019091učebné pomôcky ZŠ33,208.03.2019Daffer Prievidza36320429
2019092Služby ISMIS8409.03.2019SWAN Bratislava47258314
2019093zálohy elektrina27,4609.03.2019ZEZ Bratislava36677281
2019094zálohy elektrina875,6909.03.2019ZEZ Bratislava36677281
2019095zálohy plyn1065,611.03.2019ZEZ Bratislava36677281
2019096zálohy elektrina VO273,4313.03.2019ZEZ Bratislava36677281
2019097zálohy elektrina VO278,7713.03.2019ZEZ Bratislava36677281
2019098poradenstvo VO údržba Ocú42513.03.2019BALUX LG Smrdáky36259462
2019099vypracovanie žiadosti60013.03.2019OPEN DOOR s.r.o. Šaľa46466339
2019100obsluhovateľ ČS112,613.03.2019RNDr.Peter Vyskočil Marianka35333049
2019101servis kamery6013.03.2019Airnet Siladice44996420
2019102odvoz a uloženie odpadu1309,0713.03.2019Ave sk Bratislava36357065
2019103elektronické pošt.poukážky38,2414.03.2019Slovenská pošta B.Bystrica36631124
2019104zálohy elektrina VO692,7614.03.2019ZEZ Bratislava36677281
2019105stavebné práce výstavba garáže3599,0815.03.2019EVAM Plus Lubina50843621
2019106telefonické poplatky Ocú ,2,615.03.2019Orange Slovensko35697270
2019107členský príspevok20015.03.2019Životnými cestami Palárika42168180
2019108telefonické poplatky Ocú16,6918.03.2019Slovak Telecom Bratislava35763469
2019109telefonické poplatky MŠ,ŠJ16,9418.03.2019Slovak Telecom Bratislava35763469
2019110stočné Ocú2,719.03.2019TAVOS Piešťany36252484
2019111stočné kult.dom17,5619.03.2019TAVOS Piešťany36252484
2019112stočné zdravotné stredisko95,8619.03.2019TAVOS Piešťany36252484
2019113stočné materská škola87,7619.03.2019TAVOS Piešťany36252484
2019114svietidlá na VO523,2520.03.2019Hagard Hal Nitra50111990
2019115právne služby30020.03.2019JUDr Martin Hudák Sereď42267552
2019116oprava kopírky86,5625.03.2019SHARP Bussines Nitra48092891
2019117pomôcky predškolská výchova104,9925.03.2019TaKTIK Košice45258767
2019118VO rekonštrukcia suterénu ZŠ M. Tareka22528.03.2019BALUX LG Smrdáky36259462
2019119výmena nadstavby Holder prac. Stroj23429.03.2019Konnex Trnava17639727
2019120za fotokópie kopírka557,6429.03.2019SHARP Bussines Nitra48092891

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPH €dátum doručeniadodávateľIČO
2019047dodávka kameniva60401.02.2019Nákladná doprava Vavro H.Orešany47566329
2019048poradenstvo VO Prístavba MŠ82501.02.2019BALUX Smrdáky36259462
2019049školenie ŠJ2004.02.2019Ballux Banská Štiavnica46065385
2019050spracovanie pošt.poukazov1,4404.02.2019Slovenská pošta B.Bystrica36631124
2019051služby IS MIS8407.02.2019SWAN Bratislava47258314
2019052služba Internet individual6007.02.2019Airnet Siladice44996420
2019053zálohy elektrina27,4607.02.2019ZEZ Bratislava36677281
2019054zálohy elektrina875,6907.02.2019ZEZ Bratislava36677281
2019055výkopové práce a osadenie panelov360,0008.02.2019Vladimír Jucha Abrahám 4848122572
2019056telefonické poplatky a internet MŠ,ŠJ, Ocú134,9908.02.2019Slovak Telekom Bratislava35763469
2019057mesačná administrácia web stránky13008.02.2019V-Fit s.r.o. Voderady46402977
2019058zálohy súborov, aktualizácie web stránky4008.02.2019V-Fit s.r.o. Voderady46402977
2019059plastové nádoby40808.02.2019BINS Nitra45510393
2019060zálohy elektrina VO331,9311.02.2019ZEZ Bratislava36677281
2019061zálohy elektrina VO340,3711.02.2019ZEZ Bratislava36677281
2019062zálohy plyn1065,6511.02.2019ZEZ Bratislava36677281
2019063výstavba garáže has.vozidlo2086,4912.02.2019EVAM PLUS s.r.o. Lubina50843621
2019064výmena ventilov kúrenie MŠ a materiál736,812.02.2019Pavol Bacigál Abrahám34950397
2019065odvoz a uloženie odpadu1 374,9513.02.2019AVE SK Bratislava36357065
2019066prevádzkovateľ verej.vodovodu93,8414.02.2019RNDr.Peter Vyskočil35333049
2019067vyúčtovanie elektriny-254,8114.02.2019ZEZ Bratislava36677281
2019068kancelársky nábytok89015.02.2019Nábytok Milano H.Saliby51141035
2019069telefonické poplatky51,415.02.2019Orange Slovensko35697270
2019070telefonické poplatky Ocú16,5818.02.2019Slovak Telekom Bratislava35763469
2019071telefonické poplatky MŠ a ŠJ17,7818.02.2019Slovak Telekom Bratislava35763468
2019072stravné poukážky458,119.02.2019EDENRED Bratislava31328695
2019073zhotovenie nášiviek DHZ4820.02.2019Pyrotex Dolné Orešany36242781
2019074výmena podlahy Ocú3167,620.02.2019Renstav.s.r.o. Abrahám31425071
2019075inštalácia PC116,4420.02.2019Tibor Modroczky Matúškovo33880650
2019076maliarske práce Ocú50022.02.2019Vladimír Mrva Dolná Streda32342195
2019077obedy pre ZŠ477,0225.02.2019Peter Sedlák Voderady34946349
2019078soľ do umývačky ŠJ79,0827.02.2019GPR spol s.r.o. Bratislava17319463
2019079obedy pre dôchodcov38,0828.02.2019ŠJ pri MŠ Abrahám305855

Január 2019

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúrypopis faktúrycelková hodnota fa s DPH – €dátum doručeniadodávateľIČO
2019001stravné poukážky6268103.01.2019Edenred Slovakia31328695
2019002telef.hovory + internet Ocú,MŠ,ŠJ134,9203.01.2019Slovak Telecom Bratislava36763469
2019003predplatné časopisu MŠ1,1204.01.2019Slov.pošta : Bystrica36631124
2019004posypová soľ30004.01.2019Andy Miloslavov40607904
2019005technik PO a BOZP15907.01.2019Firecontrol safety Trnava51430347
2019006hasiace prístroje291,507.01.2019Firecontrol safety Trnava51430347
2019007administrácia web stránky10507.01.2019V-Fit Voderady46402977
2019008doplnenie obsahu web stránky4007.01.2019V-Fit Voderady46402977
2019009záloha VO363,5208.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019010záloha VO350,5308.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019011vyúčtovanie elektriny-115011.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019012vyúčtovanie elektriny-39,9511.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019013vyúčtovanie elektriny-306,4811.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019014služba internet individual6012.01.2019Airnet Siladice44996420
2019015služby ISMIS8412.01.2019SWAN Bratislava47258314
2019016analýza podzem.vôd Tárnok55.3312.01.2019AVE SK Bratislava36357065
2019017odvoz a uloženie odpadov1505,5512.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019018telef.poplatky Ocú3,9416.01.2019Slovak Telecom Bratislava36763489
2019019radlica k multif.stroju246016.01.2019Konnex Trnava17639727
2019020prevádzkovateľ verej.vodovodu93,8416.01.2019RNDr. Peter Vyskočil35333049
2019021oprava prístrešku a umývadla ZŠ M.Tareka491,5216.01.2019Renstav,s.r.o. Abrahám31425071
2019022telef.poplatky Ocú51,417.01.2019Orange Slovensko35697270
2019023stavebné práce – výstavba has.garáže15914,7217.01.2019EVAMplus s.r.o. Lubina50843621
2019024záloha elektrina27,4518.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019025vyúčtovanie plynu-511,2418.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019026vyúčtovanie plynu-352,118.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019027telefonické poplatky MŠ a ŠJ14,4618.01.2019Slovak Telecom Bratislava36763489
2019028nálepky na smetné nádoby86,421.01.2019Vyd.a rekl.agent. Daniš32358792
2019029kontrola a oprava has.prístrojov139,221.01.2019Firecontrol safety Trnava51430347
2019030lemovky na oblečenie PO29,9022.01.2019REDNOT s.r.o. Ružomberok47329319
2019031záloha elektrina875,6922.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019032záloha elektrina964,6522.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019033zálohy plyn597,9422.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019034záloha plyn467,7522.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019035vyúčtovanie plynu-146,6422.01.2019ZEZ Bratislava36677281
2019036stočné Ocú2,5822.01.2019TAVOS Piešťany36252484
2019037stočné kul.dom16,7922.01.2019TAVOS Piešťany36252484
2019038stočné zdr.stredisko42,622.01.2019TAVOS Piešťany36252484
2019039stočné MŠ a ŠJ50,3522.01.2019TAVOS Piešťany36252484
2019040kancel.potreby130,1024.01.2019CONNECT Marczibal Galanta14454130
2019041osobné vozidlo DACIA2701,7630.01.2019TT-CAR s.r.o. Trnava34147101
2019042uniforma28830.01.2019Pyrotex Dolné Orešany36242781
2019043oprava omietok vMŠ112,5830.01.2019Renstav,s.r.o. Abrahám31425071
2019044autor.licencia používanie autor.diel20,430.01.2019SOZA Bratislava178454
2019045obedy dôchodci41,6531.01.2019ŠJ pri MŠ Abrahám305855
2019046chlórnan – ČS198,9831.01.2019Brenntag s.r.o. Pezinok31338884