Zverejnené faktúry v roku 2019

December 2019

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019483 hasiči signály 12 02.12.2019 FRP Services 50647555
2019484 pracovné oblečenie ŠJ 101,50 02.12.2019 Slovex Rovensko 43287247
2019485 aktualizácia CO agendy 300 03.12.2019 Imrich Kovács Bratislava 45335222
2019486 oprava ozvučenia v DS 490,00 03.12.2019 ELKO Dubnica n/Váhom 40380106
2019487 pomôcky do MŠ 322,50 04.12.2019 Grapa Media Bratislava 45456836
2019488 VO výstavba detsk.ihriska 600,00 04.12.2019 Koodis Šaľa 31414885
2019489 elektronické pošt.poukazy 2,21 04.12.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019490 servis kamery 60,00 05.12.2019 Airnet Siladice 44996420
2019491 rozbory vody 244,80 05.12.2019 Eurofins Nové Zámky 31329209
2019492 služby ISMIS 84 05.12.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019493 telefonické hovory Ocú , MŠ,ŠJ 141,91 05.12.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019494 zálohy elektrina 877,07 09.12.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019495 zálohy elektrina 387,18 09.12.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019496 prevádzkovateľ verej.vodovodu 115,41 09.12.2019 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 3533049
2019497 administrácia web stránky 40,00 10.12.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019498 mesačná fakturácia prác 105 10.12.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019499 zálohy elektrina 350,32 10.12.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019500 odvoz a uloženie odpadu 1 417,61 10.12.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019501 kancelárske potreby 195,76 10.12.2019 Connect Galanta 34454730
2019502 revízia komína 47,50 13.12.2019 Zoltán Žák Malá Mača 30113938
2019503 prekládka merania v zb. dvore 180,00 13.12.2019 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2019504 oprava VO – výmena svietidiel 1681,26 13.12.2019 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2019505 oprava VO – výmena svietidiel 706,20 13.12.2019 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2019506 predplatné časopis MŠ 7,2 16.12.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019507 telefonické poplatky 17,69 16.12.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019508 telefonické poplatky 16.99 16.12.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019509 telefonické poplatky 54,34 16.12.2019 Orange Slovensko 35697270
2019510 nákupné poukážky dôchodci 40 17.12.2019 COOP Jednota Galanta 168840
2019511 softwer pre ŠJ aktualizácia 79 17.12.2019 Abiset Malacky 36289141
2019512 učebné pomôcky MŠ 315 17.12.2019 E-GO Trnava 36251526
2019513 učebné pomôcky MŠ 318 17.12.2019 Eva Gašparová Žiar n/Hronom 50030060
2019514 vstupenky do divadla 400,00 17.12.2019 Divadlo A. Bagara Nitra 164895
2019515 kamera 530 18.12.2019 ProfiSecSk 52421287
2019516 stočné Ocú 8,1 18.12.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019517 stočné kult.dom 32,4 18.12.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019518 stočné MŠ 122,86 18.12.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019519 stočné múzeum 5,4 18.12.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019520 stočné zdravotné stredisko 133,66 18.12.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019521 montáž a výmena vodomerov 787,34 19.12.2019 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2019522 projekt.dokumentácia zriadenie šk.dielní 510 20.12.2019 A+office Pusté Úľany 50525778
2019523 stravné dôchodci ŠJ 77,14 20.12.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019524 kamera 375 23.12.2019 ProfiSecSk Gáň 52421287
2019525 analýza odpad. Vôd 30,02 23.12.2019 Technické služby mesta Galanta 45721
2019526 varešky, infor.tabule 299,83 27.12.2019 LAVA Sládkovičovo 43956122

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019439 aktualizácia stránky 78,6 04.11.2019 WebSupport Bratislava 36421928
2019440 hasiči signály 12,00 04.11.2019 FRP Services Bratislava 50647555
2019441 oprava omietky ZS 141,02 04.11.2019 Renstav, s.r.o. Abrahám 31425071
2019442 oprava havárie vodovodu č. 371 528,78 04.11.2019 Renstav, s.r.o. Abrahám 31425071
2019443 stravné dôchodci ŠJ 82,46 04.11.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019444 telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú 136,72 04.11.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019445 posedenie dôchodcov 900,00 05.11.2019 Peter Sedlák Voderady 34946349
2019446 inštalácia PC v MŠ 151,22 05.11.2019 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2019447 mesačná fakturácia prác 110,00 05.11.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019448 servis kamery 60 07.11.2019 Airnet Siladice 44996420
2019449 zálohy elektrina 30,00 07.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019450 zálohy elektrina 875,69 07.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019451 zálohy elektrina 27,46 07.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019452 zálohy plyn 60 07.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019453 zálohy plyn 1 065,69 07.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019454 aktualizácia programov 343,14 07.11.2019 Asseco Solutions Bratislava 602311
2019455 tonery do kopírky 309,33 08.11.2019 Sharp Slovakia 48093891
2019456 prevádzkovateľ verejného vodovodu 115,41 08.11.2019 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019457 vodomery 936 08.11.2019 Legal Testing Bratislava 48190063
2019458 elektron. poštové poukazy 2,04 11.11.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019459 telefonické poplatky 42,38 11.11.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019460 služby IS MIS 84 11.11.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019461 kontrola bezpečnosti multif.ihriska 193,20 12.11.2019 EKOTEC Bratislava 687022
2019462 servisná prehliadka Dacia 154,73 12.11.2019 TT-CAR Trnava34147101 45335222
2019463 toner 58,1 12.11.2019 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2019464 záloha elektrina 320,15 12.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019465 zálohy elektrina 341,33 12.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019466 zálohy elektrina 905,27 12.11.2019 ZSE Energia Bratislava 36677281
2019467 odvoz a uloženie odpadu 1935,34 13.11.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019468 telefonické hovory 35,99 13.11.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019469 telefonické hovory 17,48 13.11.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019470 školenie kontrolóra 30,83 15.11.2019 Obec Veľké Úľany 306282
2019471 školenie hasiči 50 18.11.2019 DPO Bratislava 177474
2019472 elektrorevízie 300 18.11.2019 Vladimír Horváth Abrahám 11970511
2019473 nákupné poukazy dôchodci 740 20.11.2019 COOP Jednota Galanta 168840
2019474 nákupné poukazy dôchodci 1420 20.11.2019 COOP Jednota Galanta 168840
2019475 nájomné za pozemky 242,06 20.11.2019 Slov.pozemkový fond Bratislava 17335345
2019476 montáž elektriny zb.miesto 3495,61 20.11.2019 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2019477 odvoz odpadu cintorín 52,37 22.11.2019 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2019478 vymetanie komínov 171 22.11.2019 Zoltán Žák Malá Mača 30113938
2019479 telefonické poplatky 51,4 25.11.2019 Orange Slovensko 35697270
2019480 ciachovanie váh 30 25.11.2019 Slovenská legálna metrológia B.Bystrica 37954521
2019481 odvoz kontajnera 53,04 27.11.2019 Rovami s.r.o. Sládkovičovo 44964382
2019482 obedy dôchodcov 102,41 27.11.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019394 poplatky za kópie 433,45 01.10.2019 Sharp Bussines Systém Bratislava 480930891
2019395 signály hasiči 12,00 01.10.2019 Fireport Services Bratislava 20190354
2019396 stravné dôchodci 87,78 02.10.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019397 zálohy na elektrinu 875,69 01.10.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2019398 zálohy na plyn 1 065,69 07.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019399 elektrorevízie v MŠ 520,00 07.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019400 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 136,72 07.10.2019 Slovak Telekom 35763469
2019401 zálohy elektrina 30,00 07.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019402 zálohy plyn 60,00 08.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019403 zálohy elektrina 27 08.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019404 služby IS MIS 84,00 08.10.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019405 servis kamery 60 09.10.2019 Airnet Siladice 44996420
2019406 technik PO a BOZP 172,80 09.10.2019 Firecontrol Trnava 51430347
2019407 elektronické poštové poukazy 3,57 09.10.2019 Sloven.pošta Banská Bystrica 36631124
2019408 odvoz a uloženie odpadu 1 974,29 09.10.2019 AVE Bratislava 36357065
2019409 telefonické poplatky -4,68 09.10.2019 Slovak Telekom 35763469
2019410 zálohy elektrina 268,62 09.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019411 zálohy elektrina 260,34 09.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019412 zálohy elektrina 865,57 09.10.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019413 mesačná fakturácia internet 80,00 10.10.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019414 administrácia stránky 40 10.10.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019415 prevádzkovateľ verej.vodovodu 115,41 10.10.2019 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019416 právne služby 400,00 11.10.2019 JUDr.Martin Hudák Sereď 35763469
2019417 vývoz biomasy a papiera 305,46 14.10.2019 Autodoprava Cuninka 47031972
2019418 telefonické poplatky 17,09 14.10.2019 Slovak Telekom 35763469
2019419 telefonické poplatky 31,10 15.10.2019 Slovak Telekom 35763469
2019420 perá 144,04 17.10.2019 National Pen Bratislava 9726444
2019421 kancelárske potreby 112,08 17.10.2019 Connect Galanta 34454730
2019422 reflektory 305,77 18.10.2019 Hagard Hal Nitra 50111990
2019423 montáž svietidiel 87,6 18.10.2019 Elektromont Abrahám 46549757
2019424 telefonické poplatky 51,4 18.10.2019 Orange Slovensko 35697270
2019425 školenie MŠ 106,8 21.10.2019 Forum s.r.o. Bratislava 46490213
2019426 maľovanie fasády kostola 560 21.10.2019 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2019427 Galantsko-šaliansky žurnál 42 21.10.2019 Vydavateľstvo Helena Šaľa 34644237
2019428 chlórnan sodný 198,98 23.10.2019 Brenntag Pezinok 31336884
2019429 toner MŠ 60,16 25.10.2019 MIPA Partizánske 47332271
2019430 súhrnné správy VO r.2018 a 2019 600 25.10.2019 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 36259462
2019431 oprava váhy ŠJ 104 25.10.2019 Štefan Koller Bratislava 35166959
2019432 zákusky stretnutie dôchodcov 246,58 28.10.2019 Cukrárska výroba Filová H.Saliby 36254029
2019433 školenie obsluhy motor.píly 16,8 28.10.2019 Safety Control VTZ Trnava 44078722
2019434 rozbory vody 714 28.10.2019 Eurofins BelNovaman N.Zámky 31329209
2019435 vypracovanie geom.plánu 250 28.10.2019 Geodet Galanta 4381866
2019436 proj.dokumentácia dopravné značenie 180 28.10.2019 KaZ Project s.r.o.Topoľnica 44390467
2019437 stravné poukážky 280,5 29.10.2019 Edenred Bratislava 52005551
2019438 výmena ventilov č. 177 993,26 29.10.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019354 signály hasiči 12 03.09.2019 FRP Services Bratislava 50647555
2019355 telefonické poplatky 31,84 03.09.2019 Slovak Telecom 35763469
2019356 hasičský odev 47 03.09.2019 REDNOT Ružomberok 52030814
2019357 telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ 136,72 06.09.2019 Slovak Telecom 35763469
2019358 mesačná fakturácia prác na webstránke 95,00 06.09.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019359 administrácia web stránky 40,00 06.09.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019360 oprava harmoniky 286,00 09.09.2019 Delicia accordions Hořovice 27404005
2019361 službyISMIS 84,00 09.09.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019362 servis kamery 60,00 10.09.2019 Airnet Siladice 44996420
2019363 elektronické pošt.poukazy 33 10.09.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 3663124
2019364 záloha el. energia 1 104,11 10.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019365 záloha el. energia 228,16 10.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019366 záloha el. energia 225,37 10.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019367 zálohy plyn 1065,69 10.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019368 zálohy plyn 60,00 10.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019369 čistiace prostriedky ŠJ 151,04 10.09.2019 Tatrachema Trnava 31434193
2019370 čistiace prostriedky MŠ 98,06 10.09.2019 Tatrachema Trnava 31434193
2019371 čistiace prostriedky Ocú,kul.dom 55,48 10.09.2019 Tatrachema Trnava 31434193
2019372 telefonické poplatky 46,31 11.09.2019 Slovak Telecom 35763469
2019373 vybavenie ŠJ 489,6 11.09.2019 REMI-DP s.r.o. Sládkovičovo 44735111
2019374 prevádzkovateľ verejného vodovodu 115,41 11.09.2019 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019375 záloha el. energia 27,46 12.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019376 zálohy el.energia 30 12.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019377 zálohy el.energia 875,69 12.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019378 výmena lexanu socha 347,88 12.09.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2019379 žiadosť o dotáciu podpora športu 192 12.09.2019 OPEN DOOR Šaľa 46466339
2019380 telefonické poplatky 54,76 16.09.2019 Orange Slovensko 35697270
2019381 vyúčtovanie elektriny -107,06 16.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019382 práčka do MŠ 309 17.09.2019 Lacné nákupy sk 36252484
2019383 stravné poukážky 874,47 18.09.2019 Edenred Slovakia 52005551
2019384 telefonické poplatky 17,18 18.09.2019 Slovak Telecom 35763469
2019385 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 20,78 18.09.2019 Slovak Telecom 35763469
2019386 odvoz a uloženie odpadu 2423,96 19.09.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019387 vyúčtovanie elektriny -353,44 19.09.2019 Západoslovenská energetika 34677281
2019388 stočné múzeum 6,76 23.09.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019389 stočné MŠ,ŠJ 140,41 23.09.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019390 stočné zdravotné stredisko 129,61 23.09.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019391 stočné kult.dom 16,2 23.09.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019392 stočné Ocú 5,4 23.09.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019393 pračka MŠ 199 26.09.2019 Internet Mall Slovakia 1138735484

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019322 hasiči signály 12,00 01.08.2019 Fireport Service Bratislava 50647555
2019323 servis kamery 60 01.08.2019 Airnet Siladice 44996420
2019324 adminiatrácia web stránky 100,00 02.08.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019325 lavice čakáreň detská ambulancia 445,2 02.08.2019 Rstudio s.r.o. Šaľa 36283371
2019326 zálohy elektrina 134,92 05.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019327 zálohy elektrina 192,98 05.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019328 zálohy plyn 60,00 05.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019329 zálohy elektrina 27,46 05.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019330 zálohy elektrina 30,00 05.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019331 telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 136,72 05.08.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019332 služby ISMIS 84 06.08.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019333 toner 58,10 06.08.2019 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2019334 za vodomery 643,2 07.08.2019 Legal Testing Bratislava 48190063
2019335 záloha elektrina 1219,73 07.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019336 záloha elektrina 875,69 07.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019337 hasičská sekera 42 09.08.2019 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2019338 zálohy plyn 1065,69 09.08.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019339 proj.dokumentácia Rekonštruk.ver.priest. 2 700 09.08.2019 A+office Pusté Úľany 50525778
2019340 madlo a oprava schodov MŠ 296,76 12.08.2019 Renstav Abrahám 31425071
2019341 prevádzkovateľ verej.vodovodu 115,41 12.08.2019 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019342 elektronické pošt.poukazy 14 12.08.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019343 odvoz a uloženie odpadu 1472,53 12.08.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019344 telefonické poplatky 51,4 16.08.2019 Orange Slovensko 35697270
2019345 maaliarske práce v MŠ 1467 16.08.2019 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2019346 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 17,47 19.08.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019347 telefonické poplatky Ocú 17 19.08.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019348 využivanie softwéru 300 19.08.2019 Tendernet s.r.o.Žilina 50139088
2019349 vývoz trávy a papiera zb.dvor 518,7 20.08.2019 Autodoprava Cuninka 47031972
2019350 príprava a predkladnie správ z VO 180 20.08.2019 Tendernet s.r.o.Žilina 50139088
2019351 vybavenie DHZ 1417,11 20.08.2019 REDNOT Ružomberok 52030814
2019352 údržba web.stránky MŠ 190,35 20.08.2019 Webnode Bratislava 2407937
2019353 vybavenie DHZ 436,8 26.08.2019 REDNOT Ružomberok 52030814

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019277 stravné poukážky 669,74 02.07.2019 Edenred Ticket Services 52005551
2019278 podlaha ambulancia dets.lekára 1597,2 02.07.2019 Podlahárstvo Kollár Hoste 34244280
2019279 telefonické hovory Ocú,MŠ,ŠJ 138,28 08.07.2019 T-Com Bratislava 35763489
2019280 hasiči signály 12,00 08.07.2019 Fireport Services 50647555
2019281 oprava WC MŠ 157,88 08.07.2019 Bacigál Pavol Abrahám 34950397
2019282 montáž vodomerov 388,92 08.07.2019 Bacigál Pavol Abrahám 34950397
2019283 výmena ventilov cintorín 196,57 08.07.2019 Bacigál Pavol Abrahám 34950397
2019284 záloha elektriny 30,00 08.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019285 záloha elektriny 27,46 08.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019286 plomby na vodomery 18 08.07.2019 Legal Testing Bratislava 48190063
2019287 oprava pracov. stroja Holder 1 053,18 08.07.2019 Konnex Trnava 17639727
2019288 zálohy plyn 1065,69 08.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019289 zálohy elektriny 875,69 08.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019290 obedy dôchodcov 61,88 09.07.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019291 poplatky za kópie 571,64 09.07.2019 SHARP Slovakia 48093891
2019292 administrácia web stránky 105 09.07.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019293 oprava kopír.stroja 129,24 09.07.2019 SHARP Slovakia 48093891
2019294 technik PO a BOZP 206,88 09.07.2019 Firecontrol Safety Trnava 51430347
2019295 rozbory vody 367,2 09.07.2019 EUROFINS BelNovaman N.Zámky 31329209
2019296 služby ISMIS 84 09.07.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019297 záloha plyn 60 10.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019298 zálohy el.energia 1659,84 10.07.2018 ZSE Bratislava 36677381
2019299 odvoz a uloženie odpadu 1834,66 10.07.2019 AVE sk Bratislava 36357065
2019300 servis kamery 60 10.07.2019 AIRNET Siladice 44996420
2019301 maľovanie detskej ambulancie 1461,1 11.07.2019 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2019302 zálohy el.energia 947,23 11.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019303 zálohy el.energia 154,32 11.07.2019 ZSE Bratislava 36677381
2019304 elektronické PP 55,36 11.07.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019305 telefonické hovory 31,08 11.07.2019 T-Com Bratislava 36763489
2019306 PHSR do r.2020 190 12.07.2019 Envihelp s.r.o. Javorinka 52429741
2019307 telefonické poplatky 17,29 12.07.2019 T-Com Bratislava 36763489
2019308 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 18,97 12.07.2019 T-Com Bratislava 36763489
2019309 telefonické poplatky 53,2 15.07.2019 Orange Slovensko 3569
2019310 hud.produkcia Abrahámsky kotlík 180 16.07.2019 Tandem personal partner 36292842
2019311 dvere a okná na bunku zb.dvor 580 17.07.2019 Ivan Mikláš Sereď 34950052
2019312 katafalk a dopravné 3960 18.07.2019 Servis Line s.r.o. N.Zámky 36545074
2019313 projekt stavby kanalizácia 1800 19.07.2019 Hydrocoop Bratislava 31336949
2019314 čistenie odp.vody Tárnok 29,17 19.07.2019 Tech.služby mesta Galanta 45721
2019315 obsluhovateľ verej.vodovodu 115,41 23.07.2019 RNDR,Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019316 obedy dôchodcov 28,56 23.07.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019317 montáž a demontáž led svietidiel 396 25.07.2019 Elektromont Abrahám 46549757
2019318 vybavenie hasiči 300 30.07.2019 REDNOT Ružomberok 52030814
2019319 fotopráce 25 30.07.2019 Fotopoin s.r.o. Bratislava 44929340
2019320 cesta NSO 3456 30.07.2019 ROVAMI Sládkovičovo 44964382
2019321 vybavenie hasiči 505,15 30.07.2019 REDNOT Ružomberok 52030814

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019217 kominárske práce 47,50 03.06.2019 Zoltán Žák Malá Mača 30113938
2019218 termonádoby pre ŠJ 336,36 03.06.2019 Nomiland Košice 34153004
2019219 doplatok predplatného Ga-Ša 42 03.06.2019 Vydavateľstvo Helena Šaľa 34644237
2019220 poštové poukazy 153,00 04.06.2019 PETIT Sereď 35201631
2019221 administrácia web stránky 160,00 04.06.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019222 administrácia web stránky 40,00 04.06.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019223 obedy dôchodcov 60,69 05.06.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019224 servis kamery 60,00 05.06.2019 Airnet Siladice 44996420
2019225 zálohy elektrina 27,46 06.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019226 zálohy elektrina 30 06.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019227 zálohy elektrina 875,69 06.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019228 zálohy plyn 1065,69 06.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019229 betónový recyklát 637,32 06.06.2019 AQUAMONT Matúškovo 31105696
2019230 skákacie hrady deň detí 500 06.06.2019 Playground Trnava 47051990
2019231 rekonštrukcia suterénu ZŠ 2 952,44 06.06.2019 EVAM plus,s.r.o. Lubina 50843621
2019232 kompostéry 24 000 06.06.2019 Steberg, s.r.o. Topoľnica 46604049
2019233 sms signály hasiči 12,00 07.06.2019 Fireport Services Bratislava 50647555
2019234 hranoly, dosky, šindel 1 183,20 07.06.2019 Ľuboš Fehér Jahodná 37491512
2019235 služby ISMIS 84 07.06.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019236 zálohy elektrina 179,29 07.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019237 zálohy elektrina 182,71 07.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019238 zálohy elektrina 651,98 07.06.2019 ZSE Bratislava 36631124
2019239 inštalácia a údržba PC 71,22 07.06.2019 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2019240 elektronické PP 2,4 10.06.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019241 predškolská výchova predplatné 3,6 10.06.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019242 prevádzkovateľ verej.vodovodu 112,6 10.06.2019 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019243 odvoz a uloženie odpadu 1613,26 13.06.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019244 telefonické poplatky-vyúčt. 1 13.06.2019 T-Com Bratislava 357634669
2019245 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 22,33 13.06.2019 T-Com Bratislava 357634669
2019246 telefonické poplatky Ocú 17,09 13.06.2019 T-Com Bratislava 357634669
2019247 práca audítora 1200 14.06.2019 N.M.audít Nové Mesto n/V. 36307874
2019248 toner MŠ 21,25 14.06.2019 Mojetonery Prievidza 41596404
2019249 elektro revízie 400 14.06.2019 Vladimír Horváth Abrahám 11970511
2019250 rekonštrukcia suterénu ZŠ 4464,11 14.06.2019 EVAM plus,s.r.o. Lubina 50843621
2019251 prenájom atrakcií na Obecný deň 727 17.06.2019 Reatek One Bratislava 50330969
2019252 rekonštrukcia elektroinšt. ZS 1506 17.06.2019 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2019253 telefonické poplatky 52 18.06.2019 Orange Slovensko Bratislava 35697270
2019254 skladanie paliet 36 18.06.2019 POD Abrahám 191876
2019255 obedy na pracovné stretnutie 36 18.06.2019 POD Abrahám 191876
2019256 oprava chodníka v parku 106,74 18.06.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019257 oprava trativodu v Novej ul. 702,73 18.06.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019258 výmena hydrantu pri cintoríne 1393,08 18.06.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019259 výmena hydrantu Veterná ul. 1234,5 18.06.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019260 chodník pri zdr. Stredisku 1441,1 18.06.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019261 penidlo, nálepky hasiči 93 18.06.2019 REDNOT Ružomberok 52030814
2019262 učebné pomôcky MŠ 48 18.06.2019 Nomiland Košice 36174319
2019263 pracovná obuv ŠJ 41 18.06.2019 Slovex Rovensko 43287247
2019264 samolepky a tričká s potlačou 298,8 20.06.2019 LAVA Sládkovičovo 43968122
2019265 kancelárske potreby 136,7 20.06.2019 Connect Galanta 34454730
2019266 plombovanie elektromerov 18,84 20.06.2019 Západosl.distribučná Bratislava 36361518
2019267 rozvdzač RE 801,59 20.06.2019 Družstvo pre kovovýrobu 588628
2019268 káble,poistky,žlaby 651,23 20.06.2019 HAGARD Hall Nitra 50111990
2019269 stočné Ocú 20,26 24.06.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019270 stočné kul.dom 40,5 24.06.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019271 stočné zdrav.stredisko 141,77 24.06.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019272 stočné MŠ a ŠJ 140,41 24.06.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019273 stočné múzeum 18,9 24.06.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019274 telefonické poplatky 134,92 26.06.2019 T-Com Bratislava 357634669
2019275 telefonické poplatky 53,08 26.06.2019 T-Com Bratislava 357634669
2019276 obnovenie plomb 36,79 28.06.2019 Západosl.distribučná Bratislava 36361518

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019172 obedy dôchodci 59,5 02.05.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019173 telefonické poplatky Ocú ,MŠ,ŠJ 139,91 03.05.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019174 STK a údržba has. Vozidla 422,96 03.05.2019 Agrotec Pohranice 31445942
2019175 administrácia web stránky 145,00 03.05.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 48122572
2019176 sms signály hasiči 12 03.05.2019 Fireport Services s.r.o. Bratislava 50647555
2019177 zabezpečenie has. Garáže 166,5 07.05.2019 Vladislav Pika Krásno n/K. 41361334
2019178 zálohy elektrina 875,69 07.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019179 záloha elektrina 27,46 07.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019180 služby ISMIS 84,00 09.05.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019181 zálohy plyn 1065,69 09.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019182 kontajner 1740 10.05.2019 Container Trading Trnava 44140983
2019183 použitá mulda 720 10.05.2019 Container Trading Trnava 44140983
2019184 prevádzkovateľ verej.vodovodu 112,6 10.05.2019 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019185 elektron.PP 11,20 10.05.2019 Slov.pošta B.Bystrica 36631124
2019186 predplatné GA-ŠA 33 10.05.2019 Vydavateľstvo Helena Šaľa 34644237
2019187 servis kamery 60 13.05.2019 Airnet Siladice 44996420
2019188 učebné pomôcky pre MŠ 47,5 13.05.2019 Grapa Media s.r.o. Bratislava 45456836
2019189 zálohy elektrina 213,92 13.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019190 zálohy elektrina 213,77 13.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019191 zálohy elektrina 733,42 13.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019192 učebné pomôcky pre MŠ 208,93 13.05.2019 Web Retail.s.r.o. Praha 28876431
2019193 odvoz a uloženie odpadov 2347,28 14.05.2019 AVE sk Bratislava 36357065
2019194 dodávka kameniva 302 14.05.2019 Nákl.doprava Vavro H.Orešany 47566329
2019195 administrácia web stránky 40 15.05.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019196 telefonické poplatky 51,4 15.05.2019 Orange Slovensko 35697270
2019197 rozbory vody 591,6 16.05.2019 Eurofins BelNovaman N.Zámky 31329209
2019198 telefonické poplatky 15,98 16.05.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019199 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 16,99 16.05.2019 T-Com Bratislava 35763469
2019200 VO-modulovateľný kompostér 275 16.05.2019 BALUX LG s.r.o. Smrdáky 36259462
2019201 vyúčtovanie elektriny -157,17 16.05.2019 ZSEnergia Bratislava 36677281
2019202 výmena rozvádzača v MŠ 744,34 16.05.2019 Elektromont Abrahám 46549757
2019203 pracovné odevy ŠJ 76,9 17.05.2019 Slovex Rovensko 43287247
2019204 poplatok za doménu 14,28 17.05.2019 Websupport Bratislava 36421928
2019205 rekonštrukcia suterénu ZŠ 5940 21.05.2019 EVAM Plus Lubina 50843621
2019206 dodávka kameniva 302 21.05.2019 Nákl.doprava Vavro H.Orešany 47566329
2019207 farebné plast. nádoby 273,6 22.05.2019 BINS Nitra 45510393
2019208 zhotovenie domčeka na zb.dvor 936 27.05.2019 Ľuboš Fehér Jahodná 37491512
2019209 inštalácia siete na 3 PC 71,22 27.05.2019 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2019210 učebné pomôcky pre MŠ 649,55 30.05.2019 Nomiland Košice 36174319
2019211 vytyčovacie práce 93,77 30.05.2019 Západosl.distribučná Bratislava 36361518
2019212 smetné nádoby 306 30.05.2019 BINS Nitra 45510393
2019213 preprava kontajnera 138,72 30.05.2019 ROVAMI Sládkovičovo 44964382
2019214 maliarske práce v ambulancii všeob.lekára 522 31.05.2019 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2019215 oprava havárie pri Jednote 12647,52 31.05.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2019216 stravné poukážky 571,2 31.05.2019 Ticket Service Bratislava 52005551

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2019121 učeb.pomôcky 288,4 01.04.2019 Legalsoft,s.r.o. Tur.Teplice 44854056
2019122 obedy dôchodcov 52,36 01.04.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019123 oprava hyg.zariadenia Ocú 5335,5 01.04.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2019124 sms signály hasiči 6,6 01.04.2019 Fireport Bratislava 50647555
2019125 zástere s potlačou 262 01.04.2019 LAVA R. Lancz Sládkovičovo 43956122
2019126 čistenie vodojemu 660 02.04.2019 Turbyt Stará Turá 31427677
2019127 učeb.pomôcky 82,8 02.04.2019 MAQUITA s.r.o. Nit.Pravno 36316881
2019128 učeb.pomôcky 78,1 02.04.2019 Infra Slovakia V.Leváre 44752422
2019129 perá 161,99 03.04.2019 National Pen Bratislava 9736446
2019130 stavebné práce oplotenie zb.dvora 3541,33 03.04.2019 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2019131 zálohy elektrina 875,69 03.04.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019132 zálohy elektrina BD 27,46 03.04.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019133 oprava počítača MŠ 40 04.04.2019 Tibor Modroczky Matúškovov 33890660
2019134 služby ISMIS 84 04.04.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019135 informačné tabule 427,20 05.04.2019 LAVA R. Lancz Sládkovičovo 43956122
2019136 administrácia web.stránky. 40 05.04.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019137 fakturácia prác na web.stránke 140 05.04.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019138 čist.prostriedky ŠJ 172,8 05.04.2019 Tatrachema Trnava 31434193
2019139 čist.prostriedky MŠ 138,91 05.04.2019 Tatrachema Trnava 31434193
2019140 servis kamery 60,00 05.04.2019 Airnet Siladice 44996428
2019141 záloha elektrina 257,32 08.04.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019142 zálohy elektrina 261,38 08.04.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019143 zálohy na plyn 1065,69 08.04.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019144 zálohy elektrina 838,74 08.04.2019 Západoslovenská energetika 36677281
2019145 služby technika BOZP 151,2 09.04.2019 Firecontrol Trnava 51430347
2019146 elektronické pošt.pouk. 37,28 09.04.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36621124
2019147 prevádzkovateľ verej.vodovodu 112,6 10.04.2019 RNDR.Peter Vyskočil Marianka 35333048
2019148 nájazd do garáže has.vozidlo 650,32 10.04.2019 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2019149 odvoz a uloženie odpadu 2853,66 10.04.2019 AVE SK s.r.o. Bratislava 36367065
2019150 svietidlá na ver.osvetlenie 1046,5 10.04.2019 Hagard Hal Nitra 50111990
2019151 poštové poukážky pre ŠJ 51 11.04.2019 PETIT Sereď 36201631
2019152 telefonické poplatky 51,4 11.04.2019 Orange Slovensko 35697270
2019153 demontáž a stavba oplotenia MŠ 5 641,88 11.04.2019 EVAM plus s.r.o. Lubina 50843621
2019154 činnosť VO – splašková kanalizácia 1 680 11.04.2019 Ekoauris Plus Prešov 44882327
2019155 školenie kontrolóra 30,83 12.04.2019 Obec Veľké Úľany 306282
2019156 vývoz a čistenie odp.vody Tárnok 7,42 12.04.2019 Technické služby mesta Galanta 45721
2019157 telefonické poplatky Ocú 17,09 15.04.2019 Slovak Telecom Bratislava 35753469
2019158 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 17,24 15.04.2019 Slovak Telecom Bratislava 35753469
2019159 svietidlá na ver.osvetlenie 1046,5 16.04.2019 Hagard Hal Nitra 9191000355
2019160 vývoz a čistenie odp.vody cintorín 53,57 16.04.2019 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2019161 žiadosť o nenávr.fin.prísp.zateplenie KD 700 17.04.2019 LOYAL Service Nové Zámky 51463172
2019162 oprava vodovodu pri OD Jednota úsek č.1 4 985,58 23.04.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2019163 výmena šupátiek na vodovode 918,96 23.04.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2019164 oprava chodníka pri múzeu 128,09 23.04.2019 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2019165 vypracovanie dokumentácie CO 300 24.04.2019 I.Kovács Kráľová n/V 45335222
2019166 učebné pomôcky pre MŠ 106,49 26.04.2019 EDUCAPLAY Žilina 44889780
2019167 dodávka a montáž kompresora 3600 29.04.2019 LIBARO Hôrka n/Váhom 48006033
2019168 toner 34,8 29.04.2019 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2019169 príspevok kynolog.klubu – krmivá 286,68 30.04.2019 Hellis Nitra 33648832
2019170 autom. ovládanie brány-montáž hasiči 830 30.04.2019 Bratec s.r.o. Zlaté Klasy 20190083
2019171 stravné poukážky 234,65 30.04.2019 Edenred Bratislava 52005551

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2019080 oprava Felície 172,54 01.03.2019 TB Mont Pusté Úľany 46537236
2019081 rozbory vody 714 01.03.2019 Eurofins BelNovaman N. Zámky 31329209
2019082 pripojenie plyn.spotrebiča v ŠJ 250,8 04.03.2019 ELPEservis Pusté Úľany 47681361
2019083 telefonické poplatky Ocú ,MŠ,ŠJ 134,92 04.03.2019 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2019084 administrácia web stránky 40,00 05.03.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019085 mesačná administrácia web.stránky 90 05.03.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019086 externý manažment Prestavba MŠ 3500 05.03.2019 Prounion Nitra 45597103
2019087 oplotenie zberný dvor 1098,49 06.03.2019 Mplot Brestovany 46573381
2019088 stavebné práce výstavba garáže 10 000,00 07.03.2019 EVAM Plus Lubina 50843621
2019089 oprava a montáž VO 511,2 07.03.2019 Elektromont Abrahám 46549757
2019090 svietidlá na VO 1046,5 07.03.2019 Hagard Hal Nitra 50111990
2019091 učebné pomôcky ZŠ 33,2 08.03.2019 Daffer Prievidza 36320429
2019092 Služby ISMIS 84 09.03.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019093 zálohy elektrina 27,46 09.03.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019094 zálohy elektrina 875,69 09.03.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019095 zálohy plyn 1065,6 11.03.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019096 zálohy elektrina VO 273,43 13.03.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019097 zálohy elektrina VO 278,77 13.03.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019098 poradenstvo VO údržba Ocú 425 13.03.2019 BALUX LG Smrdáky 36259462
2019099 vypracovanie žiadosti 600 13.03.2019 OPEN DOOR s.r.o. Šaľa 46466339
2019100 obsluhovateľ ČS 112,6 13.03.2019 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2019101 servis kamery 60 13.03.2019 Airnet Siladice 44996420
2019102 odvoz a uloženie odpadu 1309,07 13.03.2019 Ave sk Bratislava 36357065
2019103 elektronické pošt.poukážky 38,24 14.03.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019104 zálohy elektrina VO 692,76 14.03.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019105 stavebné práce výstavba garáže 3599,08 15.03.2019 EVAM Plus Lubina 50843621
2019106 telefonické poplatky Ocú , 2,6 15.03.2019 Orange Slovensko 35697270
2019107 členský príspevok 200 15.03.2019 Životnými cestami Palárika 42168180
2019108 telefonické poplatky Ocú 16,69 18.03.2019 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2019109 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 16,94 18.03.2019 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2019110 stočné Ocú 2,7 19.03.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019111 stočné kult.dom 17,56 19.03.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019112 stočné zdravotné stredisko 95,86 19.03.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019113 stočné materská škola 87,76 19.03.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019114 svietidlá na VO 523,25 20.03.2019 Hagard Hal Nitra 50111990
2019115 právne služby 300 20.03.2019 JUDr Martin Hudák Sereď 42267552
2019116 oprava kopírky 86,56 25.03.2019 SHARP Bussines Nitra 48092891
2019117 pomôcky predškolská výchova 104,99 25.03.2019 TaKTIK Košice 45258767
2019118 VO rekonštrukcia suterénu ZŠ M. Tareka 225 28.03.2019 BALUX LG Smrdáky 36259462
2019119 výmena nadstavby Holder prac. Stroj 234 29.03.2019 Konnex Trnava 17639727
2019120 za fotokópie kopírka 557,64 29.03.2019 SHARP Bussines Nitra 48092891

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2019047 dodávka kameniva 604 01.02.2019 Nákladná doprava Vavro H.Orešany 47566329
2019048 poradenstvo VO Prístavba MŠ 825 01.02.2019 BALUX Smrdáky 36259462
2019049 školenie ŠJ 20 04.02.2019 Ballux Banská Štiavnica 46065385
2019050 spracovanie pošt.poukazov 1,44 04.02.2019 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2019051 služby IS MIS 84 07.02.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019052 služba Internet individual 60 07.02.2019 Airnet Siladice 44996420
2019053 zálohy elektrina 27,46 07.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019054 zálohy elektrina 875,69 07.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019055 výkopové práce a osadenie panelov 360,00 08.02.2019 Vladimír Jucha Abrahám 48 48122572
2019056 telefonické poplatky a internet MŠ,ŠJ, Ocú 134,99 08.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2019057 mesačná administrácia web stránky 130 08.02.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019058 zálohy súborov, aktualizácie web stránky 40 08.02.2019 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2019059 plastové nádoby 408 08.02.2019 BINS Nitra 45510393
2019060 zálohy elektrina VO 331,93 11.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019061 zálohy elektrina VO 340,37 11.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019062 zálohy plyn 1065,65 11.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019063 výstavba garáže has.vozidlo 2086,49 12.02.2019 EVAM PLUS s.r.o. Lubina 50843621
2019064 výmena ventilov kúrenie MŠ a materiál 736,8 12.02.2019 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2019065 odvoz a uloženie odpadu 1 374,95 13.02.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019066 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 14.02.2019 RNDr.Peter Vyskočil 35333049
2019067 vyúčtovanie elektriny -254,81 14.02.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019068 kancelársky nábytok 890 15.02.2019 Nábytok Milano H.Saliby 51141035
2019069 telefonické poplatky 51,4 15.02.2019 Orange Slovensko 35697270
2019070 telefonické poplatky Ocú 16,58 18.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2019071 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 17,78 18.02.2019 Slovak Telekom Bratislava 35763468
2019072 stravné poukážky 458,1 19.02.2019 EDENRED Bratislava 31328695
2019073 zhotovenie nášiviek DHZ 48 20.02.2019 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2019074 výmena podlahy Ocú 3167,6 20.02.2019 Renstav.s.r.o. Abrahám 31425071
2019075 inštalácia PC 116,44 20.02.2019 Tibor Modroczky Matúškovo 33880650
2019076 maliarske práce Ocú 500 22.02.2019 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2019077 obedy pre ZŠ 477,02 25.02.2019 Peter Sedlák Voderady 34946349
2019078 soľ do umývačky ŠJ 79,08 27.02.2019 GPR spol s.r.o. Bratislava 17319463
2019079 obedy pre dôchodcov 38,08 28.02.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855

Január 2019

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2019001 stravné poukážky 62681 03.01.2019 Edenred Slovakia 31328695
2019002 telef.hovory + internet Ocú,MŠ,ŠJ 134,92 03.01.2019 Slovak Telecom Bratislava 36763469
2019003 predplatné časopisu MŠ 1,12 04.01.2019 Slov.pošta : Bystrica 36631124
2019004 posypová soľ 300 04.01.2019 Andy Miloslavov 40607904
2019005 technik PO a BOZP 159 07.01.2019 Firecontrol safety Trnava 51430347
2019006 hasiace prístroje 291,5 07.01.2019 Firecontrol safety Trnava 51430347
2019007 administrácia web stránky 105 07.01.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019008 doplnenie obsahu web stránky 40 07.01.2019 V-Fit Voderady 46402977
2019009 záloha VO 363,52 08.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019010 záloha VO 350,53 08.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019011 vyúčtovanie elektriny -1150 11.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019012 vyúčtovanie elektriny -39,95 11.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019013 vyúčtovanie elektriny -306,48 11.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019014 služba internet individual 60 12.01.2019 Airnet Siladice 44996420
2019015 služby ISMIS 84 12.01.2019 SWAN Bratislava 47258314
2019016 analýza podzem.vôd Tárnok 55.33 12.01.2019 AVE SK Bratislava 36357065
2019017 odvoz a uloženie odpadov 1505,55 12.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019018 telef.poplatky Ocú 3,94 16.01.2019 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2019019 radlica k multif.stroju 2460 16.01.2019 Konnex Trnava 17639727
2019020 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 16.01.2019 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2019021 oprava prístrešku a umývadla ZŠ M.Tareka 491,52 16.01.2019 Renstav,s.r.o. Abrahám 31425071
2019022 telef.poplatky Ocú 51,4 17.01.2019 Orange Slovensko 35697270
2019023 stavebné práce – výstavba has.garáže 15914,72 17.01.2019 EVAMplus s.r.o. Lubina 50843621
2019024 záloha elektrina 27,45 18.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019025 vyúčtovanie plynu -511,24 18.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019026 vyúčtovanie plynu -352,1 18.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019027 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 14,46 18.01.2019 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2019028 nálepky na smetné nádoby 86,4 21.01.2019 Vyd.a rekl.agent. Daniš 32358792
2019029 kontrola a oprava has.prístrojov 139,2 21.01.2019 Firecontrol safety Trnava 51430347
2019030 lemovky na oblečenie PO 29,90 22.01.2019 REDNOT s.r.o. Ružomberok 47329319
2019031 záloha elektrina 875,69 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019032 záloha elektrina 964,65 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019033 zálohy plyn 597,94 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019034 záloha plyn 467,75 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019035 vyúčtovanie plynu -146,64 22.01.2019 ZEZ Bratislava 36677281
2019036 stočné Ocú 2,58 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019037 stočné kul.dom 16,79 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019038 stočné zdr.stredisko 42,6 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019039 stočné MŠ a ŠJ 50,35 22.01.2019 TAVOS Piešťany 36252484
2019040 kancel.potreby 130,10 24.01.2019 CONNECT Marczibal Galanta 14454130
2019041 osobné vozidlo DACIA 2701,76 30.01.2019 TT-CAR s.r.o. Trnava 34147101
2019042 uniforma 288 30.01.2019 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2019043 oprava omietok vMŠ 112,58 30.01.2019 Renstav,s.r.o. Abrahám 31425071
2019044 autor.licencia používanie autor.diel 20,4 30.01.2019 SOZA Bratislava 178454
2019045 obedy dôchodci 41,65 31.01.2019 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2019046 chlórnan – ČS 198,98 31.01.2019 Brenntag s.r.o. Pezinok 31338884