Zverejnené faktúry v roku 2018

Apríl 2018

máj 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018098 technik PO, BOZP 180 03.04.2018 VADAS Vadovič 37669091
2018099 členský prípravok 200 03.04.2018 Životnými cestami J.Palárika 42168180
2018100 servis kopírka 727,37 04.04.2018 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2018101 plastové okná kult. Dom 960 04.04.2018 Ivan Mikláš Sereď 34950052
2018102 obedy dôchodcov 25 04.04.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018103 doplňanie web. stránky 480 06.04.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018104 mesačná aktualizácia stránky 145 06.04.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018105 telefonické poplatky 158,48 06.04.2018 Slovak Telecom 35763469
2018106 zálohy elektrina 1 659,84 09.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018107 zálohy elektrina 30,69 09.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018108 zálohy plyn 1142,62 09.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018109 elektronické služby IS MIS 84 10.04.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018110 elektronické pošt.poukážky 34,4 10.04.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018111 servis kamery 60 10.04.2018 Airnet Siladice 44996420
2018112 zálohy VO 298,22 10.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018113 zálohy elektrina 260,48 10.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018114 právne služby 1-3/2018 300 10.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018115 odvoz a uloženie odpadov 2658,83 12.04.2018 AVE Bratislava 36357065
2018116 telefonické poplatkyMŠ,ŠJ 28,6 12.04.2018 Slovak Telecom 35763469
2018117 telefonické poplatky 18,69 12.04.2018 Slovak Telecom 35763469
2018118 poradenstvo vo VO – múzeum úpravy 150,00 12.04.2018 BALUX Smrdáky 36259462
2018119 studená asfaltová zmes 216 16.04.2018 ROVAMI s.r.o. Sládkovičovo 44964382
2018120 prevádzkovateľ verejného vodovodu 92,64 16.04.2018 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018121 čistiaci prostriedok do umývačky ŠJ 74,88 16.04.2018 G.P.R. s.r.o. Bratislava 17319463
2018122 maliarske práce v kul.dome 1308,7 23.04.2018 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2018123 oprava VO 1189,8 23.04.2018 Elektromont, s.r.o. Abrahám 46548787
2018124 Trnavské noviny 37,5 23.04.2018 Petiti Press Nitra 35790253
2018125 audiozáznam Ochutnávka jedál 90 24.04.2018 RVH Pro s.r.o. J. Bohunice 47519037
2018126 oprava verejného osvetlenia 1197,17 25.04.2018 Elektromont, s.r.o. Abrahám 46548787
2018127 telefonické poplatky 47,08 25.04.2018 Orange Slovensko 35697270
2018128 stravné poukážky 512,07 25.04.2018 Edenred, Bratislava 31328695
2018129 stočné Ocú 15,48 26.04.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018130 vytvorenie elektron.formulárov 240 26.04.2018 AVIS Bratislava 31359159
2018131 plastové odpadové nádoby 408 27.04.2018 Bins Nitra 45510393
2018132 vypracovanie dokumentácie CO 300 27.04.2018 Imrich Kovács Kráľová n/V 45335222
2018133 školské pomôcky 483,9 30.04.2018 Nomiland Košice 36174319
2018134 školenie kontrolóra 30,5 30.04.2018 Obec Veľké Úľany 306282

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018068 obedy dôchodci 36,89 01.03.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018069 hasiči rovnošaty 446,88 01.03.2018 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2018070 učebné pomôcky ZŠ 66,4 06.03.2018 Daffer Prievidza 36320439
2018071 elektron. služby IS MIS 84 06.03.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018072 zálohy elektrina 1 699,34 06.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018073 zálohy elektrina 30,69 07.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018074 servis kamery 60 08.03.2018 Airnet Siladice 44996420
2018075 nová has.zástava 503,9 08.03.2018 Alžbeta Straková Hertník 45891788
2018076 dopĺňanie web. Stránky 380,00 08.03.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018077 mesačná administrácia web.stránky 110 08.03.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018078 telefonické hovory MŠ,ŠJ,OcU 129,07 08.03.2018 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2018079 tonery MŠ 69,81 09.03.2018 Soft-Tech s.r.o.Stropkov 45917272
2018080 reštaurovanie has.zástavy 570 09.03.2018 Iveta Krist Bratislava 44223781
2018081 zálohy plyn 952,19 09.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018082 elektron. poštové poukážky 38,88 08.03.2018 Slovenská pošta Banská Bystrica 36631124
2018083 zálohy elektrina VO 307,4 12.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018084 zálohy elektrina VO 275,26 12.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018085 odvoz a uloženie odpadov 1 473,01 12.03.2018 AVE Bratislava 36357065
2018086 chlornan sodný 198,98 12.03.2018 Brenntag Pezinok 31030684
2018087 prevádzkovateľ ČS 92,64 15.03.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018088 opravy PC v MŠ 691,43 16.03.2018 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2018089 telefonické hovory MŠ, 21,07 17.03.2018 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2018090 telefonické hovory Ocú 16,19 17.03.2018 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2018091 telefonické hovory 47,08 19.03.2018 Orange Slovensko 35697270
2018092 kanalizácia kul.dom 20,65 19.03.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018093 kanalizácia zdravotné stredisko 63,25 19.03.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018094 kanalizácia MŠ,ŠJ 52,93 19.03.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018095 školské pomôcky MŠ 385 21.03.2018 Taktik vydavateľstvo Košice 45258767
2018096 vybavenie ŠJ 937,21 21.03.2018 G.P.R.s.r.o. Bratislava 17319463
2018097 učebné pomôcky MŠ 344,4 26.03.2018 CBS Kynceľová 36754749

Február 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018045 administrácia stránky 120 01.02.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018046 vývoj novej webstránky 510 01.02.2018 V-Fit Voderady 305855
2018047 elektron. služby IS MIS 84 01.02.2018 SWAN s.r.o. Bratislava 47258314
2018048 záloha elektrina 30,6 02.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018049 zálohy elektrina 1659,94 02.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018050 telefonické poplatky OcÚ, MŠ, ŠJ 124,92 06.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018051 odvoz a uloženie odpadu 1251,61 08.02.2018 AVE SK Bratislava 38357065
2018052 servis kamery 60 08.02.2018 Airnet Siladice 44996420
2018053 zálohy plyn 1 142,62 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018054 zálohy VO 320,62 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018055 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 08.02.2018 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018056 záloha VO 369,11 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018057 vyúčtovanie plynu -41,4 12.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018058 vodomery 921,24 12.02.2018 Legal Testing Bratislava 48190063
2018059 vyúčtovanie plynu 220,98 12.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018060 za licenciu na používanie hud. diel 20,4 12.02.2018 SOZA Bratislava 178454
2018061 telefonické poplatky Ocú 16,85 14.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018062 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 21,84 14.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018063 telefonické poplatky 46,48 19.02.2018 Orange Slovensko 35697270
2018064 pracovné pomôcky ŠJ 68,85 24.02.2018 SLOVEX Rovensko 43287247
2018065 rozbory vody 122,4 26.02.2018 Eurofins BelNovaman N. Zámky31329209 191876
2018066 pracovný odev hasiči 88,32 26.02.2018 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2018067 stravné poukážky 427,56 28.02.2018 Edenred Slovakia s.r.o.Bratislava 31328695

Január 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018001 stravné poukážky 615,68 04.01.2018 Edenred Slovakia 31328695
2018002 vstupenky do divadla 300 04.01.2018 Divadlo A.Bagara Nitra 164895
2018003 vývoj novej web.stránky 1180 05.01.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018004 reštaurovanie has. Zástavy 240 05.01.2018 Iveta Krist Bratislava 44223781
2018005 telefonické poplatky OcÚ MŠ ŠJ 124,99 05.01.2018 T-Com Bratislava 36763469
2018006 servis Roomster 313,04 08.01.2018 Autoprofit Galanta 36239763
2018007 odvoz a uloženie odpadu 1212,5 08.01.2018 AVE Bratislava 36357065
2018008 vyúčtovanie elektriny 30,42 08.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018009 elektr. spracovanie poštových pokazov 0,64 08.01.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018010 servis kamery 60 08.01.2018 Airnet Siladice 44996420
2018011 VO splašková kanalizácia 1680 11.01.2018 Ekoauris PLUS s.r.o. 44882327
2018012 elektr. služby IS MIS 84 11.01.2018 SWAN a.s. Bratislava 47258314
2018013 záloha elektrina VO 391,16 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018014 vyúčtovanie plynu 99,21 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018015 vyúčtovanie plynu 1563,43 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018016 vyúčtovanie plynu 752,22 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018017 záloha elektrina VO 338,81 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018018 vyúčtovanie elektriny 1340,74 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018019 analýza podzem.vôd Tárnok 75,71 12.01.2018 Technické služby mesta galanta 45721
2018020 čistiace prostriedky 128,23 12.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018021 čistiace prostriedky ŠJ 183,44 15.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018022 čistiace prostriedky MŠ 125,63 15.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018023 nálepky na smet.nádoby 84 15.01.2018 Vydav. A rekl.agentúra Daniš 32358792
2018024 telefonické poplatky 48,33 15.01.2018 Orange Slovensko 35697270
2018025 soľ do umývačky ŠJ 27,24 15.01.2018 GPR Bratislava 17319463
2018026 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 19,19 16.01.2018 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2018027 telefonické poplatky OcÚ 15,98 19.01.2018 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2018028 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 19.01.2018 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2018029 vývoz a čistenie odpadovej vody 5,28 19.01.2018 Technické služby mesta Galanta 45721
2018030 kancelárske potreby 70,09 19.01.2018 Connect Galanta 34454730
2018031 záloha elektrina 1659,84 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018032 zálohy plyn 1142,62 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018033 záloha elektrina 30,69 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018034 elektronické poštové poukazy 4,8 20.01.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018035 stočné 12,91 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018036 stočné 52,93 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018037 stočné 82,62 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018038 právne služby 300 23.01.2018 JUDr.Martin Hudák Sereď 42267552
2018039 oprava VO 506,22 30.01.2018 Elektromont Abrahám 46548757
2018040 oprava VO 157,36 30.01.2018 Elektromont Abrahám 46548757
2018041 oprava svietidiel MŠ 132,5 30.01.2018 Milan Janík Abrahám 1020273672
2018042 toner 98,04 30.01.2018 L.Pócs Sládkovičovo 36922161
2018043 poštové poukazy pre ŠJ 45 30.01.2018 PETIT Sereď 35201631
2018044 stravné dôchodci 64,26 30.01.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
Autor | 2018-05-01T10:26:20+00:00 1. marca 2018|Zverejnené faktúry|

Präsentation in deutscher Sprache

DE flag
DE - Präsentation in deutscher Sprache
SK - Zobraziť prezentáciu v Nemeckom jazyku
Anzeige/Zobraziť
close-link