Zverejnené faktúry v roku 2018

Február 2018

marec 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018045 administrácia stránky 120 01.02.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018046 vývoj novej webstránky 510 01.02.2018 V-Fit Voderady 305855
2018047 elektron. služby IS MIS 84 01.02.2018 SWAN s.r.o. Bratislava 47258314
2018048 záloha elektrina 30,6 02.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018049 zálohy elektrina 1659,94 02.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018050 telefonické poplatky OcÚ, MŠ, ŠJ 124,92 06.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018051 odvoz a uloženie odpadu 1251,61 08.02.2018 AVE SK Bratislava 38357065
2018052 servis kamery 60 08.02.2018 Airnet Siladice 44996420
2018053 zálohy plyn 1 142,62 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018054 zálohy VO 320,62 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018055 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 08.02.2018 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018056 záloha VO 369,11 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018057 vyúčtovanie plynu -41,4 12.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018058 vodomery 921,24 12.02.2018 Legal Testing Bratislava 48190063
2018059 vyúčtovanie plynu 220,98 12.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018060 za licenciu na používanie hud. diel 20,4 12.02.2018 SOZA Bratislava 178454
2018061 telefonické poplatky Ocú 16,85 14.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018062 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 21,84 14.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018063 telefonické poplatky 46,48 19.02.2018 Orange Slovensko 35697270
2018064 pracovné pomôcky ŠJ 68,85 24.02.2018 SLOVEX Rovensko 43287247
2018065 rozbory vody 122,4 26.02.2018 Eurofins BelNovaman N. Zámky31329209 191876
2018066 pracovný odev hasiči 88,32 26.02.2018 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2018067 stravné poukážky 427,56 28.02.2018 Edenred Slovakia s.r.o.Bratislava 31328695

Január 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018001 stravné poukážky 615,68 04.01.2018 Edenred Slovakia 31328695
2018002 vstupenky do divadla 300 04.01.2018 Divadlo A.Bagara Nitra 164895
2018003 vývoj novej web.stránky 1180 05.01.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018004 reštaurovanie has. Zástavy 240 05.01.2018 Iveta Krist Bratislava 44223781
2018005 telefonické poplatky OcÚ MŠ ŠJ 124,99 05.01.2018 T-Com Bratislava 36763469
2018006 servis Roomster 313,04 08.01.2018 Autoprofit Galanta 36239763
2018007 odvoz a uloženie odpadu 1212,5 08.01.2018 AVE Bratislava 36357065
2018008 vyúčtovanie elektriny 30,42 08.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018009 elektr. spracovanie poštových pokazov 0,64 08.01.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018010 servis kamery 60 08.01.2018 Airnet Siladice 44996420
2018011 VO splašková kanalizácia 1680 11.01.2018 Ekoauris PLUS s.r.o. 44882327
2018012 elektr. služby IS MIS 84 11.01.2018 SWAN a.s. Bratislava 47258314
2018013 záloha elektrina VO 391,16 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018014 vyúčtovanie plynu 99,21 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018015 vyúčtovanie plynu 1563,43 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018016 vyúčtovanie plynu 752,22 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018017 záloha elektrina VO 338,81 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018018 vyúčtovanie elektriny 1340,74 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018019 analýza podzem.vôd Tárnok 75,71 12.01.2018 Technické služby mesta galanta 45721
2018020 čistiace prostriedky 128,23 12.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018021 čistiace prostriedky ŠJ 183,44 15.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018022 čistiace prostriedky MŠ 125,63 15.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018023 nálepky na smet.nádoby 84 15.01.2018 Vydav. A rekl.agentúra Daniš 32358792
2018024 telefonické poplatky 48,33 15.01.2018 Orange Slovensko 35697270
2018025 soľ do umývačky ŠJ 27,24 15.01.2018 GPR Bratislava 17319463
2018026 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 19,19 16.01.2018 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2018027 telefonické poplatky OcÚ 15,98 19.01.2018 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2018028 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 19.01.2018 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2018029 vývoz a čistenie odpadovej vody 5,28 19.01.2018 Technické služby mesta Galanta 45721
2018030 kancelárske potreby 70,09 19.01.2018 Connect Galanta 34454730
2018031 záloha elektrina 1659,84 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018032 zálohy plyn 1142,62 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018033 záloha elektrina 30,69 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018034 elektronické poštové poukazy 4,8 20.01.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018035 stočné 12,91 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018036 stočné 52,93 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018037 stočné 82,62 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018038 právne služby 300 23.01.2018 JUDr.Martin Hudák Sereď 42267552
2018039 oprava VO 506,22 30.01.2018 Elektromont Abrahám 46548757
2018040 oprava VO 157,36 30.01.2018 Elektromont Abrahám 46548757
2018041 oprava svietidiel MŠ 132,5 30.01.2018 Milan Janík Abrahám 1020273672
2018042 toner 98,04 30.01.2018 L.Pócs Sládkovičovo 36922161
2018043 poštové poukazy pre ŠJ 45 30.01.2018 PETIT Sereď 35201631
2018044 stravné dôchodci 64,26 30.01.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
Autor | 2018-03-01T16:29:02+00:00 1. marca 2018|Zverejnené faktúry|