Zverejnené faktúry v roku 2018

December 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018391 obedy dôchodci 30,94 03.12.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018392 ochranná obuv pre ŠJ 78,00 04.12.2018 Slovex Rovensko 43287247
2018393 čistiace prostriedky pre ŠJ 140,78 04.12.2018 Tatrachema Trnava 31434193
2018394 čistiace prostriedky pre MŠ 130,58 04.12.2018 Tatrachema Trnava 31434193
2018395 prenájom pozemkov 242,06 05.12.2018 Slov.pozem.fond Bratislava 17335345
2018396 rozbory vody 122,40 05.12.2018 Eurofins Bell Novaman N.Zámky 31329209
2018397 mraznička do kul.domu 173,90 06.12.2018 Internet Mall Bratislava 36950226
2018398 žiadosť Zlepšenie kvality ŽP 1 800,00 07.12.2018 Prounion Nitra 46402977
2018399 Predškol. výchova časopis 7,20 07.12.2018 Slovenská pošta Bratislava 36631124
2018400 vykladanie tvárnic 40 10.12.2018 POD Abrahám 191976
2018401 administrácia web.stránky 60,00 10.12.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018402 mesačná fakturácia web stránky 105 10.12.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018403 elektr.pošt.poukazy 1,76 10.12.2018 Slovenská pošta Bratislava 36631124
2018404 kontrola bezpečnosti multif.ihriska 193,2 10.12.2018 EKOTEC Bratislava 687022
2018405 telefonické poplatky Ocú, MŠ,ŠJ 134,92 11.12.2018 T-Com Bratislava 35763169
2018406 učebné pomôcky MŠ 283 11.12.2018 Drevoland L.Mikuláš 47007303
2018407 nákupné poukážky dôchodci 130,00 11.12.2018 COOP Jednota Galanta 168840
2018408 nákupné poukážky dôchodci 760,00 11.12.2018 COOP Jednota Galanta 168840
2018409 el.služby ISMIS 84 12.12.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018410 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 13.12.2018 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018411 odvoz a uloženie odpadu 1 237,36 13.12.2018 AVE SK Bratislava36357065 35333409
2018412 vstupenky do divadla 418 13.12.2018 Divadlo A.Bagara Nitra 164895
2018413 oprava verej.osvetlenia 420,00 13.12.2018 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2018414 soľ a zmäkčovače do umýv. ŠJ 224,76 14.12.2018 G.P.R. s.ro. Bratislava 17319463
2018415 učebné pomôcky MŠ 425,8 14.12.2018 Stiefel Eurocard Bratislava 31360513
2018416 lampa s modulom 172,82 14.12.2018 Web Retail Praha 28876431
2018417 software pre ŠJ 79 14.12.2018 Abiset s.r.o. Malacky 36289141
2018418 telefonické poplatky 53,61 17.12.2018 Orange Slovensko 35697270
2018419 telefonické poplatky 15,98 17.12.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018420 telefonické poplatky MŠ a ŠJ 15,98 17.12.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018421 stočné múzeum 6,46 18.12.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018422 stočné Ocú 3,88 18.12.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018423 stočné kult. dom 51,64 18.12.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018424 stočné zdrav.stredisko 114,9 18.12.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018425 stočné MŠ 157,5 18.12.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018426 pracovná obuv ŠJ 41 19.12.2018 Slovex Rovensko 43387247
2018427 záloha elektrina VO 322,63 19.12.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018428 záloha elektrina VO 316,64 19.12.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018429 servis kamery 60 19.12.2018 Airnet Siladice 44996420
2018430 odvoz odpadu cintorín 54,06 21.12.2018 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2018431 stravné dôchodci 22,61 21.12.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018432 servis kopírky a poplatok za kópie 490,26 27.12.2018 SHARP Bussines Bratislava 46093891

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018353 aktualizácia programov 343,14 02.11.2018 Asseco Solutions Bratislava 602311
2018354 skladané cyklomapy + cyklomapa,stojan 747,60 02.11.2018 CBS Kynceľová 36754749
2018355 prezentácia cyklomapy 285,6 02.11.2018 CBS Kynceľová 36754749
2018356 normy a receptúry ŠJ 55,80 05.11.2018 Ballux s.r.o. B.Štiavnica 46065385
2018357 telefonické poplatky, MŠ ŠJ 134,92 05.11.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018358 staveb.práce na výst.garáže 4 085,28 05.11.2018 EVAM plus Lubina 50843621
2018359 administrácia web stránky 120,00 05.11.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018360 zálohy elektrina 1 659,84 07.11.2018 ZSE Energia Bratislava 36677281
2018361 zálohy elektrina 30,68 07.11.2018 ZSE Energia Bratislava 36677281
2018362 mikrofón 78 07.11.2018 ELMIKO Bzince p. Javorinou 17667984
2018363 právne služby 6,7,8,9/2018 400,00 07.11.2018 JUDr. Martin Hudák, Sereď 42267552
2018364 služby ISMIS 84 07.11.2018 SWAN a.s.Bratislava 47258314
2018365 montáž vodomerov 331,10 07.11.2018 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2018366 elektronické pošt.poukážky 2,88 12.11.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018367 nákup.poukážky dôchodci 1 230,00 12.11.2018 COOP Jednota Galanta 168840
2018368 odvoz auloženie odpadu 1733,1 13.11.2018 AVE SK Bratislava 36357065
2018369 zálohy elektrina 298,63 13.11.2018 ZSE Energia Bratislava 36677281
2018370 zálohy plyn 1 142,62 13.11.2018 ZSE Energia Bratislava 36677281
2018371 zálohy elektrina 315,43 13.11.2018 ZSE Energia Bratislava 36677281
2018372 fotopráce komisia pre deti 17,00 14.11.2018 Fotopoint,s.r.o. Bratislava 44929340
2018373 servis kamery 60 15.11.2018 Airnet Siladice 44996420
2018374 prevádzkovaateľ verej.vodovodu 93,84 15.11.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018375 webstránka 78,60 15.11.2018 WebSupport Bratislava 36421928
2018376 aktualizácia agendy CO 300 15.11.2018 Imrich Kovács Kráľová n/Váhom 45335222
2018377 svietidlá VO 525,05 16.11.2018 HAGARD HAL Nitra 50111990
2018378 telefonické poplatky, MŠ ŠJ 16,19 16.11.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018379 telefonické poplatky, Ocú 14,46 16.11.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018380 telefonické poplatky 46,48 16.11.2018 Orange Slovensko 35697270
2018381 obedy žiakov -režijné náklady 168,6 16.11.2018 ŠJ Veľké Úľany 37847481
2018382 prevádzkové náklady obedy žiakov 610 16.11.2018 ŠJ Veľké Úľany 37847481
2018383 obedy dôchodci 29,75 19.11.2018 ŠJ Abrahám 305855
2018384 školenie kontrolórky 30,5 20.11.2018 Obec Veľké Úľany 306282
2018385 výmena pneumatík 12 20.11.2018 TB Mont Pusté Úľany 46537236
2018386 soľ do umývačky ŠJ 171,36 20.11.2018 GPR Bratislava 17319463
2018387 komunálny traktor Holder 94450 20.11.2018 Konnex Trnava 17639727
2018388 staveb.práce na výst.garáže 4085,28 21.11.2018 EVAM plus Lubina 50843621
2018389 smaž.panvica do ŠJ 2750 21.11.2018 Miroslav Berecký Kružlov 46661891
2018390 rozbory vody 714 29.11.2018 Eurofins Nové Zámky 31329209

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018322 obedy dôchodcov 38,08 01.10.201 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018323 servis kopírka 460,58 01.10.2018 Sharp Bussines Systém Bratislava 48093891
2018324 telef.poplatky OcÚ,MŠ,ŚJ,internet 135 01.10.2018 T-com Bratislava 35763469
2018325 telef.poplatky OcÚ,MŠ,ŚJ,internet 139,91 01.10.2018 T-com Bratislava 35763469
2018326 zálohy elektrina 1 659,83 05.10.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018327 zálohy elektrina 30,69 05.10.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018328 zálohy plyn 1 142,62 05.10.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018329 zálohy elektrina 248,10 05.10.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018330 zálohy elektrina 268,98 05.10.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018331 bezpečnostná aktualizácia 40 08.10.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018332 mesačná administrácia webstránky 110,00 08.10.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018333 elektron.služby ISMIS 84 08.10.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018334 technik PO a BOZP 176,00 09.10.2018 Firecontrol Trnava 51430347
2018335 nákupné poukážky 190 09.10.2018 COOP Jednota Galanta 168840
2018336 elektron.poštové poukazy 6,88 09.10.2018 Sloven.pošta Banská Bystrica 36631124
2018337 servis kamery 60 09.10.2018 Airnet Siladice 44996420
2018338 odvoz a uloženie odpadu 1 664,34 10.10.2018 AVE Bratislava 36357065
2018339 servis plyn.kotlov v zariadeniach 246,50 10.10.2018 Igor Kollárik Sereď 41596013
2018340 telefonické poplatky 47,68 15.10.2018 Orange Slovensko Bratislava 35697270
2018341 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 15.10.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018342 kamery 3178,2 16.10.2018 Airnet Siladice 44996420
2018343 vývoz odpadu cintorín 54,06 16.10.2018 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2018344 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 13,47 16.10.2018 T-com Bratislava 35763469
2018345 telefonické poplatky 13,47 16.10.2018 T-com Bratislava 35763469
2018346 stravné poukážky 535,98 17.10.2018 Edenred Slovakia Bratislava 31328695
2018347 kancelárske potreby 74,52 19.10.2018 Connect Galanta 34454730
2018348 vymetanie komínov v obec.zariad. 171 19.10.2018 Zoltán Žák Malá Mača 30113938
2018349 posedenie s dôchodcami 684 24.10.2018 Peter Sedlák Voderady 34946349
2018350 oprava VO a výmena svietidiel 396,07 25.10.2018 Elektromont Abrahám 46549757
2018351 tonery do MŠ a ŠJ 230,73 29.10.2018 Z+M servis Bratislava 44195591
2018352 vypracovanie žiadosti kompostéry 600 31.10.2018 OPEN DOOR Šaľa 46466339

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018283 telefonické poplatky 5,35 03.09.2018 Orange Slovensko 35697270
2018284 žiadosť osvetlenie prechodu pre chod. 500,00 04.09.2018 LIGHTECH Bratislava 35798332
2018285 výmena tlak.nádob v ČS 12 360 04.09.2018 TURBYT Stará Turá 31427677
2018286 oprava kríža na cintoríne 800,00 05.09.2018 Marián Privozník 35174170
2018287 servis kamery 60,00 05.09.2018 Airnet Siladice 44996420
2018288 poradenstvo vo VO -prístavba MŠ 450,00 05.09.2018 BALUX LG Smrdáky 36259462
2018289 administrácia web stránky 100,00 10.09.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018290 administrácia web stránky 40,00 10.09.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018291 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 13.09.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018292 opravy kosačiek 263 13.09.2018 Róbert Kleč Galanta 30111081
2018293 odvoz a uloženie odpadu 1 928,37 13.09.2018 Ave Bratislava 36357065
2018294 tesnenie ŠJ 20,4 13.09.2018 OMES Divina 47505214
2018295 el. služby IS MIS 84,00 13.09.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018296 el. poštové poukážky 38,4 17.09.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 3663124
2018297 telefonické poplatky 53,68 17.09.2018 Orange Slovensko 35697270
2018298 telefonické poplatky OcÚ 16,19 17.09.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018299 telefonické poplatky ,MŠ,ŠJ 25,69 17.09.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018300 rekonštrukcia a výmena svietidiel 682,42 17.09.2018 Elektromont Abrahám 46549757
2018301 zakúpenie svietidiel VO 1404,88 17.09.2018 HAGARD HAL Nitra 50111990
2018302 zálohy plyn 1142,6 17.09.2018 Západoslovenská energetika 34677281
2018303 zálohy elektrina 1659,84 17.09.2018 Západoslovenská energetika 34677281
2018304 zálohy elektrina 30,69 17.09.2018 Západoslovenská energetika 34677281
2018305 plomby k vodomerom 120 17.09.2018 Legal Testing Bratislava 48190063
2018306 zálohy elektrina 210,08 18.09.2018 Západoslovenská energetika 34677281
2018307 zálohy elektrina 236,65 18.09.2018 Západoslovenská energetika 34677281
2018308 kanalizácia múzeum 7,74 18.09.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018309 kanalizácia materská škola 77,46 18.09.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018310 kanalizácia zdrav.stredisko 100,69 18.09.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018311 kanalizácia kult.dom 18,07 18.09.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018312 kanalizácia Ocú 3,88 18.09.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018313 vybavenie MŠ 81 18.09.2018 EMI Sabinov 46726606
2018314 gelaktiv kanalizácia 415 19.09.2018 Regitas Přerov 2005221
2018315 tesnenie ŠJ 8,7 19.09.2018 OMES Divina 47505214
2018316 výroba a montáž zábradlia MŠ 236 19.09.2018 Stolárstvo Cuninka Hoste 40894932
2018317 montáž el bojlera ŠJ 234 20.09.2018 Milan Janík Abrahám 17646634
2018318 ohrievač vody ŠJ 370 20.09.2018 ELMONOP Sládkovičovo 34115463
2018319 údržba int.stránky MŠ 118,95 24.09.2018 Webnode Bratislava 1703036124
2018320 notebook MŠ 532,6 24.09.2018 ALZA SK Praha 27082440
2018321 učebné pomôcky pre deti v HN 66,4 27.09.2018 Daffer Prievidza 36320438

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018253 medaily lítačka 3231 Kč 03.08.2018 Jana Vohryzková Třešovice 63262339
2018254 lexan – múzeum 115,38 03.08.2018 LEXAN Trnava 48096954
2018255 servis kamery 60,00 06.08.2018 Airnet Siladice 55996420
2018256 administrácia web stránky 100 06.08.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018257 telefonické poplatky 134,92 07.08.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018258 dokumentácia BOZP 120 07.08.2018 Firecontrol Trnava 51430347
2018259 el. služby ISMIS 84,00 08.08.2018 SWAN s.r.o. Bratislava 47258314
2018260 zálohy na elektrinu 1659,84 08.08.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018261 zálohy na elektrinu 30,69 08.08.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018262 zálohy na plyn 1142,62 10.08.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018263 zálohy VO 170,22 10.08.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018264 zálohy VO 197,45 10.08.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018265 elektronické pošt.poukazy 14,56 10.08.2018 Slovenská pošta Bratislava 36631124
2018266 výmena pokazených svietidiel 563,2 13.08.2018 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2018267 montáž LED svietidiel 1198,08 13.08.2018 Elektromont s.r.o. Abrahám 46549757
2018268 prevádzkovateľ ver.vodovodu 93,84 13.08.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018269 odvoz a uloženie odpadu 2001,46 14.08.2018 AVE SK Bratislava 36357065
2018270 výroba a montáž vitríny a panela múzeum 380 14.08.2018 Nábytok Milano Horné Saliby 51141035
2018271 plakety 43 15.08.2018 Victoria Ag Art Bratislava 44040962
2018272 telefonické poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 18,26 15.08.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018273 telefonické poplatky Ocú 16 15.08.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018274 toner 34,8 16.08.2018 3P Slúži Vám Sládkovičovo 50975455
2018275 laboratórne rozbory vody 122,4 20.08.2018 Eurofins Nové Zámky 31329209
2018276 čerpadlo ČS 4083,07 20.08.2018 LIBARO Hôrka n/Váhom 48006033
2018277 stravné poukážky 732,15 23.08.2018 Edenred Slovakia 31328695
2018278 VO-Splašková kanalizácia 1 680 23.08.2018 Ekoauris Plus Prešov 44882327
2018279 oprava pračky MŠ 95,2 23.08.2018 Elektroservis Pusté Úľany 17550220
2018280 vybavenie pre DHZ 582,38 23.08.2018 Potápač Bratislava 36925560
2018281 maliarske práce vodáreň 1400 27.08.2018 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2018282 čistiace prostr. Do umývačky ŠJ 224,76 31.08.2018 G.P.R. Bratislava 17319463

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018214 za kópie 502,93 02.07.2018 SHARP Bussines Slovakia 48093891
2018215 oprava steny budova múzea 178,21 02.07.2018 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2018216 oprava vodovodu v Novej ul. 777,48 02.07.2018 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2018217 prenájom atrakcií 700,00 02.07.2018 Playground Trnava 47051990
2018218 oprava traktor.kosačky 903,77 02.07.2018 Agroservis západ Komárno 46153551
2018219 zástere s potlačou 183,53 03.07.2018 Lava Sládkovičovo 43956122
2018220 mesačná fakturácia prác 110,00 03.07.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018221 administrácia web.stránky 60,00 03.07.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018222 soľ do umývačky ŠJ 78,24 04.07.2018 G.P.R. Bratislava 17319463
2018223 obedy dôchodci 39,27 04.07.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018224 uličné svietidlá 840,07 04.07.2018 HAGARD -HAL s.r.o. 8191000642
2018225 telefonické hovory 46,69 04.07.2018 Orange Slovensko 35597270
2018226 výmena tlak.nádob ČS 4200 06.07.2018 Turbyt s.r.o. Stará Turá 31427677
2018227 vlajky 211,86 06.07.2018 Olymp Šmrhola Santovka 32581190
2018228 elek. Služby IS MIS 84 06.07.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018229 telef.poplatky Ocú , MŠ, ŠJ 134,92 09.07.2018 T-Com Bratislava 35763489
2018230 oprava havárie vodovody 756,16 09.07.2018 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2018231 elek. Poukážky 31,68 09.07.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018232 servis kamery 60 09.07.2018 Airnet Siladice 44996420
2018233 prevádzkovateľ verej.vodovodu 93,84 10.07.2018 RNDr.P. Vyskočil Marianka 35333049
2018234 zálohy plyn 1142,62 10.07.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018235 zálohy el.energia 1659,84 10.07.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018236 vývoz odpadu cintorín 54,06 11.07.2018 Ruman František Sládkovičovo 323555602
2018237 záloha elektrina 30,69 11.07.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018238 záloha elektrina VO 154,03 11.07.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018239 odvoz a uloženie odpadu 1799,23 11.07.2018 AVE sk Bratislava 36357065
2018240 záloha VO 180,42 12.07.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018241 telefonické hovory 47,13 16.07.2018 Orange Slovensko 35597270
2018242 telefonické hovory 25,34 16.07.2018 T-Com Bratislava 36763489
2018243 telefonické hovory 17,5 16.07.2018 T-Com Bratislava 36763489
2018244 sitko WC parf. 35,76 17.07.2018 Santech Veľký Grob 40219291
2018245 pracovné oblečenie a kľúč 108,94 19.07.2018 REDNOT Ružomberok 47329319
2018246 pracovné oblečenie 410 19.07.2018 REDNOT Ružomberok 47329319
2018247 montáž vodomerov 406 19.07.2018 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2018248 stravné dôchodci 26,18 24.07.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018249 parkové lavičky cintorín 1219,2 24.07.2018 Borsek s.r.o.Mor.Lieskové 44313756
2018250 svietidlá VO 1785,17 24.07.2018 Hagard -HAL s.r.o. Nitra 50111990
2018251 toner 63,24 30.07.2018 3P Slúži Vám Bratislava 50975455
2018252 prenájom atrakcií 400 30.07.2018 Playground Trnava 47051990

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018169 obedy dôchodcom 40,46 01.06.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018170 učebné pomôcky MŠ 150,00 01.06.2018 Nomiland Košice 36174319
2018171 hasič. búracie sekery 104,64 01.06.2018 Pyrotex s.r.o. Dolné Orešany 36242781
2018172 preprava žiakov ZŠ 212,00 04.06.2018 Fermo Tešedíkovo 44897162
2018173 čistiace prostriedky kul.dom, OcÚ 28,91 04.06.2018 Tatrachema Trnava 31434193
2018174 predškolská výchova predplatné 3,60 04.06.2018 Slov.pošta Banská Bystrica 36631124
2018175 záloha elektrina VO 180,73 04.06.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018176 záloha elektrina VO 208,78 04.06.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018177 elektronické pošt.poukážky 5,28 05.06.2018 Slov.pošta Banská Bystrica 36631124
2018178 servis kamery 60 05.06.2018 Airnet Siladice 44996420
2018179 elektronické služby IS MIS 84 05.06.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018180 nafuk.atrakcia deň detí 270 07.06.2018 SupertaxiWhitetaxi Prievidza 46760334
2018181 oprava PC v MŠ 151,00 07.06.2018 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2018182 záloha elektrina prečerpávačka 30,69 07.06.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018183 aktualizácia internet.stránky 40,00 08.06.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018184 administrácia web.stránky 125 08.06.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018185 zálohy plyn 1 142,62 08.06.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018186 zálohy elektrina 1 659,84 08.06.2018 ZSE Bratislava 36677381
2018187 členský príspevok 1000 11.06.2018 Klaster reg.rozvoja Trnava 37840371
2018188 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 11.06.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018189 telefonické poplatky 134,92 11.06.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018190 učebné pomôcky MŠ 112,26 12.06.2018 Aurednik CS Trubín 18621392
2018191 odvoz a uloženie 1927,01 12.06.2018 AVE SK Bratislava 36357065
2018192 čistiace prostriedky MŠ 123,49 12.06.2018 Tatrachema Trnava 31434193
2018193 čistiace prostriedky ŠJ 196,98 12.06.2018 Tatrachema Trnava 31434193
2018194 hudobná produkcia Železný Hasič 180 13.06.2018 Tandem personal partner Bratislava 36292842
2018195 materiál na zváranie 78,29 13.06.2018 STEEL Sklad s.r.o. Malá Mača 44590890
2018196 pošt.poukážky tlač 135 18.06.2018 PETIT Sereď 35201631
2018197 telefonické poplatky 22,14 18.06.2018 T-Com Bratislava 357634669
2018198 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 26,57 18.06.2018 T-Com Bratislava 357634669
2018199 rozbory vody 714 18.06.2018 Eurofins BellNovaman N.Zámky 31329209
2018200 kanalizácia OcÚ 2,58 19.06.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018201 kanalizácia kult. Dom 19,37 19.06.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018202 kanalizácia zdravot. Stredisko 116,18 19.06.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018203 kanalizácia MŠ 112,31 19.06.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018204 kanalizácia múzeum 10,33 19.06.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018205 práce audítorov 1200 19.06.2018 N.M.audít Nové Mesto n/V. 36307874
2018206 stavebné práce múzeum 4981,61 20.06.2018 Renstav spol s.r.o. Abrahám 31425071
2018207 kancelárske potreby 128,31 21.06.2018 Connect Galanta 34454730
2018208 technik BOZP, PO 168 21.06.2018 VADAS Bohdanovce n/T 37669091
2018209 stravné poukážky 481,01 25.06.2018 Edenred Bratislava 31328695
2018210 tonery MŠ 34,81 25.06.2018 Mojetonery Prievidza 41596404
2018211 maliar. a natierač.práce Dom smútku 1640 25.06.2018 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2018212 oprava preliezok v MŠ 915 25.06.2018 Stolárstvo Cuninka Hoste 40894932
2018213 učebné pomôcky MŠ 79 27.06.2018 H-Style s.r.o. Galanta 36272086

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018135 školské pomôcky 75,44 03.05.2018 Melódiák Slovakia Bratislava 36200701
2018136 učebné pomôcky pre MŠ 44,3 03.05.2018 Grapa Media Bratislava 1804278
2018137 obedy dôchodci 34,51 03.05.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018138 planírovanie na cintoríne 400,00 03.05.2018 Vladimír Jucha Abrahám 48122572
2018139 VO garáž pre has.vozidlo, ČS okná a techno. 450 07.05.2018 Balux Smrdáky 36259462
2018140 vypracovanie žiadosti rozvoj elektromobility 600 07.05.2018 Prounion Nitra 45597103
2018141 administrácia web stránky 130,00 07.05.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018142 doplňanie web.stránky 400,00 07.05.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018143 telef.poplatky 112,43 09.05.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018144 zálohy elektrina 1659,84 09.05.2018 ZSEnergia Bratislava 36677281
2018145 zálohy elektrina prečerpávačka 30,69 09.05.2018 ZSEnergia Bratislava 36677281
2018146 odvoz a uloženie odpadu 1905,2 10.05.2018 AVE Bratislava 36357066
2018147 vodovodná prípojka Tvrdík S. 290,56 10.05.2018 Renstav Abrahám 31425071
2018148 zálohy elektrina VO 243,42 10.05.2018 ZSEnergia Bratislava 36677281
2018149 zálohy elektrina VO 211,54 10.05.2018 ZSEnergia Bratislava 36677281
2018150 servis kamery 60 10.05.2018 Airnet Siladice 44996420
2018151 elekt. služby IS MIS 84 10.05.2018 SWAN Bratislava 47256374
2018152 zálohy plyn 1142,62 10.05.2018 ZSEnergia Bratislava 36677281
2018153 oprava umývačky 166,03 15.05.2018 G.P.R. s.r.o. Bratislava 17319463
2018154 elektronické pošt.poukazy 11,52 16.05.2018 Slov.pošta B.Bystrica 36631124
2018155 oprava kosačky 92,71 16.05.2018 Agroservis Západ s.r.o.Komárno 46153561
2018156 telefonické poplatky 14,27 16.05.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018157 telefonické poplatky MŠ 16,19 16.05.2018 T-Com Bratislava 35763469
2018158 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,84 17.05.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018159 učebné pomôcky pre MŠ 33,25 17.05.2018 Kreatívny raj Prešov 47356394
2018160 telefonické poplatky 47,13 17.05.2018 Orange Slovensko 35697270
2018161 oprava obecného rozhlasu 122,4 18.05.2018 ELMIKO Bzince p.Javorinou 17667984
2018162 montáž batérie v MŠ 60 18.05.2018 Pavol Bacigál Abrahám 34960397
2018163 postrekovače na futbal. Štadión 432 18.05.2018 Farkas-VM s.r.o. Šintava 36280151
2018164 kontrola ihriska v MŠ 129 22.05.2018 ZAMART s.r.o. Trenčín 47654091
2018165 sada pohárov kynol. Súťaž 84 22.05.2018 Gold Cup s.r.o.Nitra 44176031
2018166 okná ČS 4195,8 25.05.2018 Ivan Mikláš Sereď 34950052
2018167 zásah.prilby hasiči 715 25.05.2018 Rednot Ružomberok 47329319
2018168 zásah. obleky, topánky, rukavice 1505 25.05.2018 Rednot Ružomberok 47329319

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2018098 technik PO, BOZP 180 03.04.2018 VADAS Vadovič 37669091
2018099 členský prípravok 200 03.04.2018 Životnými cestami J.Palárika 42168180
2018100 servis kopírka 727,37 04.04.2018 Sharp Bussines Bratislava 48093891
2018101 plastové okná kult. Dom 960 04.04.2018 Ivan Mikláš Sereď 34950052
2018102 obedy dôchodcov 25 04.04.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018103 doplňanie web. stránky 480 06.04.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018104 mesačná aktualizácia stránky 145 06.04.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018105 telefonické poplatky 158,48 06.04.2018 Slovak Telecom 35763469
2018106 zálohy elektrina 1 659,84 09.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018107 zálohy elektrina 30,69 09.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018108 zálohy plyn 1142,62 09.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018109 elektronické služby IS MIS 84 10.04.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018110 elektronické pošt.poukážky 34,4 10.04.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018111 servis kamery 60 10.04.2018 Airnet Siladice 44996420
2018112 zálohy VO 298,22 10.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018113 zálohy elektrina 260,48 10.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018114 právne služby 1-3/2018 300 10.04.2018 Západoslovenská energetika 36677281
2018115 odvoz a uloženie odpadov 2658,83 12.04.2018 AVE Bratislava 36357065
2018116 telefonické poplatkyMŠ,ŠJ 28,6 12.04.2018 Slovak Telecom 35763469
2018117 telefonické poplatky 18,69 12.04.2018 Slovak Telecom 35763469
2018118 poradenstvo vo VO – múzeum úpravy 150,00 12.04.2018 BALUX Smrdáky 36259462
2018119 studená asfaltová zmes 216 16.04.2018 ROVAMI s.r.o. Sládkovičovo 44964382
2018120 prevádzkovateľ verejného vodovodu 92,64 16.04.2018 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018121 čistiaci prostriedok do umývačky ŠJ 74,88 16.04.2018 G.P.R. s.r.o. Bratislava 17319463
2018122 maliarske práce v kul.dome 1308,7 23.04.2018 Vladimír Mrva Dolná Streda 32342195
2018123 oprava VO 1189,8 23.04.2018 Elektromont, s.r.o. Abrahám 46548787
2018124 Trnavské noviny 37,5 23.04.2018 Petiti Press Nitra 35790253
2018125 audiozáznam Ochutnávka jedál 90 24.04.2018 RVH Pro s.r.o. J. Bohunice 47519037
2018126 oprava verejného osvetlenia 1197,17 25.04.2018 Elektromont, s.r.o. Abrahám 46548787
2018127 telefonické poplatky 47,08 25.04.2018 Orange Slovensko 35697270
2018128 stravné poukážky 512,07 25.04.2018 Edenred, Bratislava 31328695
2018129 stočné Ocú 15,48 26.04.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018130 vytvorenie elektron.formulárov 240 26.04.2018 AVIS Bratislava 31359159
2018131 plastové odpadové nádoby 408 27.04.2018 Bins Nitra 45510393
2018132 vypracovanie dokumentácie CO 300 27.04.2018 Imrich Kovács Kráľová n/V 45335222
2018133 školské pomôcky 483,9 30.04.2018 Nomiland Košice 36174319
2018134 školenie kontrolóra 30,5 30.04.2018 Obec Veľké Úľany 306282

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018068 obedy dôchodci 36,89 01.03.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2018069 hasiči rovnošaty 446,88 01.03.2018 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2018070 učebné pomôcky ZŠ 66,4 06.03.2018 Daffer Prievidza 36320439
2018071 elektron. služby IS MIS 84 06.03.2018 SWAN Bratislava 47258314
2018072 zálohy elektrina 1 699,34 06.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018073 zálohy elektrina 30,69 07.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018074 servis kamery 60 08.03.2018 Airnet Siladice 44996420
2018075 nová has.zástava 503,9 08.03.2018 Alžbeta Straková Hertník 45891788
2018076 dopĺňanie web. Stránky 380,00 08.03.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018077 mesačná administrácia web.stránky 110 08.03.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018078 telefonické hovory MŠ,ŠJ,OcU 129,07 08.03.2018 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2018079 tonery MŠ 69,81 09.03.2018 Soft-Tech s.r.o.Stropkov 45917272
2018080 reštaurovanie has.zástavy 570 09.03.2018 Iveta Krist Bratislava 44223781
2018081 zálohy plyn 952,19 09.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018082 elektron. poštové poukážky 38,88 08.03.2018 Slovenská pošta Banská Bystrica 36631124
2018083 zálohy elektrina VO 307,4 12.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018084 zálohy elektrina VO 275,26 12.03.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018085 odvoz a uloženie odpadov 1 473,01 12.03.2018 AVE Bratislava 36357065
2018086 chlornan sodný 198,98 12.03.2018 Brenntag Pezinok 31030684
2018087 prevádzkovateľ ČS 92,64 15.03.2018 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018088 opravy PC v MŠ 691,43 16.03.2018 Tibor Modroczky Matúškovo 33890650
2018089 telefonické hovory MŠ, 21,07 17.03.2018 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2018090 telefonické hovory Ocú 16,19 17.03.2018 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2018091 telefonické hovory 47,08 19.03.2018 Orange Slovensko 35697270
2018092 kanalizácia kul.dom 20,65 19.03.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018093 kanalizácia zdravotné stredisko 63,25 19.03.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018094 kanalizácia MŠ,ŠJ 52,93 19.03.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018095 školské pomôcky MŠ 385 21.03.2018 Taktik vydavateľstvo Košice 45258767
2018096 vybavenie ŠJ 937,21 21.03.2018 G.P.R.s.r.o. Bratislava 17319463
2018097 učebné pomôcky MŠ 344,4 26.03.2018 CBS Kynceľová 36754749

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018045 administrácia stránky 120 01.02.2018 V-Fit Voderady 46402977
2018046 vývoj novej webstránky 510 01.02.2018 V-Fit Voderady 305855
2018047 elektron. služby IS MIS 84 01.02.2018 SWAN s.r.o. Bratislava 47258314
2018048 záloha elektrina 30,6 02.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018049 zálohy elektrina 1659,94 02.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018050 telefonické poplatky OcÚ, MŠ, ŠJ 124,92 06.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018051 odvoz a uloženie odpadu 1251,61 08.02.2018 AVE SK Bratislava 38357065
2018052 servis kamery 60 08.02.2018 Airnet Siladice 44996420
2018053 zálohy plyn 1 142,62 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018054 zálohy VO 320,62 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018055 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 08.02.2018 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333049
2018056 záloha VO 369,11 08.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018057 vyúčtovanie plynu -41,4 12.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018058 vodomery 921,24 12.02.2018 Legal Testing Bratislava 48190063
2018059 vyúčtovanie plynu 220,98 12.02.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018060 za licenciu na používanie hud. diel 20,4 12.02.2018 SOZA Bratislava 178454
2018061 telefonické poplatky Ocú 16,85 14.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018062 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 21,84 14.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
2018063 telefonické poplatky 46,48 19.02.2018 Orange Slovensko 35697270
2018064 pracovné pomôcky ŠJ 68,85 24.02.2018 SLOVEX Rovensko 43287247
2018065 rozbory vody 122,4 26.02.2018 Eurofins BelNovaman N. Zámky31329209 191876
2018066 pracovný odev hasiči 88,32 26.02.2018 Pyrotex Dolné Orešany 36242781
2018067 stravné poukážky 427,56 28.02.2018 Edenred Slovakia s.r.o.Bratislava 31328695

Január 2018

Tabuľku posúvajte horizontálne

číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH – € dátum doručenia dodávateľ IČO
2018001 stravné poukážky 615,68 04.01.2018 Edenred Slovakia 31328695
2018002 vstupenky do divadla 300 04.01.2018 Divadlo A.Bagara Nitra 164895
2018003 vývoj novej web.stránky 1180 05.01.2018 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2018004 reštaurovanie has. Zástavy 240 05.01.2018 Iveta Krist Bratislava 44223781
2018005 telefonické poplatky OcÚ MŠ ŠJ 124,99 05.01.2018 T-Com Bratislava 36763469
2018006 servis Roomster 313,04 08.01.2018 Autoprofit Galanta 36239763
2018007 odvoz a uloženie odpadu 1212,5 08.01.2018 AVE Bratislava 36357065
2018008 vyúčtovanie elektriny 30,42 08.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018009 elektr. spracovanie poštových pokazov 0,64 08.01.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018010 servis kamery 60 08.01.2018 Airnet Siladice 44996420
2018011 VO splašková kanalizácia 1680 11.01.2018 Ekoauris PLUS s.r.o. 44882327
2018012 elektr. služby IS MIS 84 11.01.2018 SWAN a.s. Bratislava 47258314
2018013 záloha elektrina VO 391,16 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018014 vyúčtovanie plynu 99,21 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018015 vyúčtovanie plynu 1563,43 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018016 vyúčtovanie plynu 752,22 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018017 záloha elektrina VO 338,81 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018018 vyúčtovanie elektriny 1340,74 12.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018019 analýza podzem.vôd Tárnok 75,71 12.01.2018 Technické služby mesta galanta 45721
2018020 čistiace prostriedky 128,23 12.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018021 čistiace prostriedky ŠJ 183,44 15.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018022 čistiace prostriedky MŠ 125,63 15.01.2018 Tatrachema v.d. Trnava 31434193
2018023 nálepky na smet.nádoby 84 15.01.2018 Vydav. A rekl.agentúra Daniš 32358792
2018024 telefonické poplatky 48,33 15.01.2018 Orange Slovensko 35697270
2018025 soľ do umývačky ŠJ 27,24 15.01.2018 GPR Bratislava 17319463
2018026 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 19,19 16.01.2018 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2018027 telefonické poplatky OcÚ 15,98 19.01.2018 Slovak Telecom Bratislava 36763489
2018028 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 19.01.2018 RNDr. Peter Vyskočil 35333049
2018029 vývoz a čistenie odpadovej vody 5,28 19.01.2018 Technické služby mesta Galanta 45721
2018030 kancelárske potreby 70,09 19.01.2018 Connect Galanta 34454730
2018031 záloha elektrina 1659,84 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018032 zálohy plyn 1142,62 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018033 záloha elektrina 30,69 20.01.2018 ZEZ Bratislava 36677281
2018034 elektronické poštové poukazy 4,8 20.01.2018 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
2018035 stočné 12,91 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018036 stočné 52,93 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018037 stočné 82,62 20.01.2018 TAVOS Piešťany 36252484
2018038 právne služby 300 23.01.2018 JUDr.Martin Hudák Sereď 42267552
2018039 oprava VO 506,22 30.01.2018 Elektromont Abrahám 46548757
2018040 oprava VO 157,36 30.01.2018 Elektromont Abrahám 46548757
2018041 oprava svietidiel MŠ 132,5 30.01.2018 Milan Janík Abrahám 1020273672
2018042 toner 98,04 30.01.2018 L.Pócs Sládkovičovo 36922161
2018043 poštové poukazy pre ŠJ 45 30.01.2018 PETIT Sereď 35201631
2018044 stravné dôchodci 64,26 30.01.2018 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855