Zverejnené faktúry v roku 2017

November 2017

október 2017

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017372 stravné stretnutie dôchodcov 672 07.11.2017 Peter Sedlák Voderady 34946340
2017373 materiál na bránu KD 237,02 07.11.2017 Steel sklad Malá Mača 44590890
2017374 telef.poplatky OcÚ,MŠ,ŠJ 125,06 08.11.2017 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2017375 záloha el.energia VO 333,42 08.11.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017376 zálohy plynu 893,91 08.11.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017377 zálohy e.energia VO 286,14 08.11.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017378 servis kamery 60,00 09.11.2017 Airnet Siladice 44996420
2017379 vod. prípojka Slišková 615,72 09.11.2017 Renstav sr.o. Abrahám 31425071
2017380 oprava obecného rozhlasu 223,20 10.11.2017 Elmiko Bzince pod Javorinou 17667984
2017381 záloha el. energie 28 10.11.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017382 záloha el.energia 1 421,14 10.11.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017383 žiadosť splašková kanaliz. Abrahám 3360 13.11.2017 Ekoauris Plus s.r.o.Prešov 44882327
2017384 nájomné 242,06 13.11.2017 Slov.pozemkový fond Bratislava 17335345
2017385 odvoz a uloženie kom. odpadov 1463,8 14.11.2017 AVE SK Bratislava 36357065
2017386 havarij. situácia odpadov ZŠ M.Tareka VO 150,00 15.11.2017 Balux Smrdáky 36259462
2017387 dokumentácia CO 300 15.11.2017 Imrich Kovács Kráľová n/V 45335222
2017388 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 16.11.2017 RNDr.Peter Vyskočil Marianka 35333049
2017389 nastavenie váh ŠJ 27,00 16.11.2017 Slovenská metrológia B.Bystrica 37954521
2017390 aktualizácia stránky MŠ 88,6 16.11.2017 Webnode Bratislava 36421928
2017391 telef.poplatky OcÚ, 16,19 16.11.2017 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2017392 telefonické poplatky, MŠ ŠJ 16,19 16.11.2017 Slovak Telecom Bratislava 35763469
2017393 oprava služ.vozidla Felícia 185,99 20.11.2017 TB Mont Pusté Úľany 46537236
2017394 VO – el.energie 360,00 20.11.2017 Prvá komunálna finančná Nitra 36557129
2017395 VO – nákup plynu 360 20.11.2017 Prvá komunálna finančná Nitra 36557129
2017396 nákup.poukážky dôchodci 826 22.11.2017 COOP Jednota Galanta 168840
2017397 právne služby 9,10,11/2017 300 28.11.2017 JUDr. Martin Hudák, Sereď 42267552
2017398 gelactiv kanalizácia 375 28.11.2017 Regitas Přerov 2005221
2017399 prezutie pnneumatík služ.vozidlá 124,4 29.11.2017 TB Mont Pusté Úľany 46537236
2017400 kontroly has. prístrojov 133,8 29.11.2017 VADAS Bohdanovce 37569091

December 2017

Tabuľku posúvajte horizontálne

Číslo faktúry popis faktúry celková hodnota fa s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO
2017401 drvenie konárov 216 01.12.2017 POD Abrahám 191786
2017402 konvektomat ŠJ 2 166,00 04.12.2017 G.P.R.spol.s.r.o.Bratislava 17319163
2017403 nákupné poukážky pre dôchodcov 707 04.12.2017 COOP Jednota Galanta 168840
2017404 uloženie opt.vedenia 380,00 04.12.2017 Kristián Kováč Žihárec 73869298
2017405 učebné pomôcky MŠ 340,50 05.12.2017 Nomiland Košice 36174319
2017406 poskytnutie web stránky abrahám 780,00 05.12.2017 Sonáta Slovakia Bratislava 35828943
2017407 technik PO,BOZP 144,00 06.12.2017 VADAS Bohdanovce n/T 37669091
2017408 vývoj novej web stránky 874,28 07.12.2017 V-Fit s.r.o. Voderady 46402977
2017409 rozbory vody 122,40 07.12.2017 Eurofins Bell Novaman N.Zámky 31329209
2017410 telefonické poplatky MŠ,ŠJ,OcÚ 125 08.12.2017 Slovak Telecom 35763469
2017411 Predškol. výchova časopis 7,20 08.12.2017 Slovenská pošta Bratislava 36631124
2017412 stravné dôchodci 71,4 08.12.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855
2017413 servis kamery 60,00 11.12.2017 Airnet Siladice 44996420
2017414 oprava služ.vozidla 150,75 11.12.2017 TB Mont Pusté Úľany 46537236
2017415 zmena stavby pred dokonč. Kanalizácia 2 580,00 11.12.2017 AXA projekt Galanta 48008931
2017416 odvoz a uloženie odpadu 1512,93 12.12.2017 AVE SK Bratislava 36357065
2017417 práca s plošinou 452,40 12.12.2017 Technické služby Sládkovičovo 37849760
2017418 zálohy elektrina VO 337,50 12.12.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017419 zálohy elektrina VO 294,67 12.12.2017 ZSE Energia Bratislava 36677281
2017420 odhŕňanie snehu 108,00 14.12.2017 POD Abrahám 181876
2017421 prevádzkovateľ verej.vodovodu 92,64 14.12.2017 RNDr. Peter Vyskočil Marianka 35333409
2017422 montáž vodomerov 339 14.12.2017 Pavol Bacigál Abrahám 34950397
2017423 aktualizácia programov ŠJ 49,00 14.12.2017 Abiset Malacky 312712086
2017424 elektronizácia úradu 1200 15.12.2017 A.V.I.S Bratislava 31359159
2017425 elektronizácia úradu 240 15.12.2017 A.V.I.S Bratislava 31359159
2017426 učebné pomôcky MŠ 178,8 15.12.2017 KVANT spol.s.r.o. Bratislava 31398294
2017427 telefonické poplatky MŠ,ŠJ 15,98 15.12.2017 Slovak Telecom 35763469
2017428 telefonické poplatky OcÚ 18,66 15.12.2017 Slovak Telecom 35763469
2017429 stočné kultúrny dom 33,56 15.12.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017430 stočné zdravotné stredisko 95,53 15.12.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017431 stočné MŠ a ŠJ 92,95 15.12.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017432 stočné múzeum 9,04 15.12.2017 TAVOS Piešťany 36252484
2017433 telefonické poplatky 46,48 18.12.2017 Orange Slovensko 35697270
2017434 ochranné a prac. pomôcky 100,05 18.12.2017 Slovex Rovensko 43287247
2017435 školenie 30,5 18.12.2017 Obec Veľké Úľany 306282
2017436 havária vodovodu a odpadov v ZŠ M. Tareka 7159,96 19.12.2017 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2017437 vodovodná prípojka Eliáš 315,34 19.12.2017 Renstav s.r.o. Abrahám 31425071
2017438 montáž 2 ks plast okien OcÚ 432 22.12.2017 Milan Siska Abrahám 40218775
2017439 aktualizácia programov Ocú 439,75 22.12.2017 Asseco Solutions Bratislava 602311
2017440 odvoz odpadu z cintorína 46,4 22.12.2017 Ruman František Sládkovičovo 32355602
2017441 audiozáznam vianočné trhy 90 22.12.2017 RVH Pro Jaslovské Bohunice 47519037
2017442 kamery 1302,48 27.12.2017 NAXNETWORK Veľké Úľany 36250481
2017443 poplatky za kópie 578,05 27.12.2017 SHARP Busiines Bratislava 48093891
2017444 zavádzanie programov 130,45 28.12.2017 SWAN Bratislava 47298314
2017445 obedy dôchodci 57,12 28.12.2017 ŠJ pri MŠ Abrahám 305855