Epidemiologická situácia k 18.1.2022

Dobrý deň všetkým.

Epidemiologická situácia v okrese je zatiaľ stabilná, v 2.kalendárnom týždni ostala chorobnosť na COVID-19 približne na rovnakej úrovni ako predchádzajúci týždeň. Z celkového počtu pozitívnych osôb bolo 33% očkovaných, 15,4 % osôb do 18 rokov veku a 5,2% osôb 65+ ročných.

Ku covid automat sa už nebudeme vracať vzhľadom na nepredvídateľnosť variantu omikron.

Od zajtra (19.1.2022) platia nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, prikladám prehľad najdôležitejších zmien. Situácia v okolitých štátoch je trocha odlišná od situácie v SR, vo všetkých susedných štátoch stúpa chorobnosť, v SR tento trend momentálne nie je naznačený, čo môže byť spôsobené napr. prísnejšími opatreniami počas vianočných a novoročných sviatkov u nás.

Všetky školské a predškolské zariadenia sa riadia školským semaforom, pričom zatvoriť jednotlivé triedy je v právomoci riaditeľa školy, pri vyššom počte prípadov na školách sa tieto budú zatvárať na základe rozhodnutie RÚVZ. Z tohto dôvodu je naďalej potrebné komunikovať situáciu na školách s pracovníčkami RÚVZ Galanta (t.č. 7833 413, 7833 425) z dôvodu včasného prijímania potrebných opatrení.

Ku dnešnému dňu je z dôvodu karantény uzatvorených: 2 triedy MŠ a 4 celé MŠ, 13 tried ZŠ a dve triedy SŠ. Na základnej škole Michala Tareka v Abraháme je v tejto chvíli z tohoto dôvodu prerušená prezentačná výučba v V. ročníku.

Starosta