Epidemiologická situácia k 1.3.2022

Dobrý deň všetkým.

V uplynulom kalendárnom týždni došlo k miernemu poklesu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 10%. Najvyššia chorobnosť bola naďalej vo vekovej skupine 15-19 a 10-14 ročných a najnižšia u osôb 65 a starších. V minulom týždni bolo pre karanténu prerušená prevádzka v:

  • 3x celé MŠ a 15 tried MŠ
  • 1x celá ZŠ a 47 tried ZŠ
  • 6 tried SŠ
  • Na ZŠ v Abraháme to boli triedy 6,7 a 8, tento týždeň sú prázdniny

S platnosťou od 26. februára vyšla nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva o karanténe, v ktorej sa mení:

  • Deti v MŠ, ZŠ , SŠ a pedagogickí zamestnanci, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnou osobou v škole alebo v škôlke (teda nie domáce kontakty) a nemajú žiadne príznaky ochorenia, nemusia ísť do karantény
  • Pozitívne deti a pedagogickí pracovníci naďalej idú do karantény na 5 dní (s nimi aj ich neočkovaní alebo neprekonaní rodinní príslušníci)
  • Povinnosť mať počas 10 dní od kontaktu s pozitívnou osobou na verejnosti prekryté dýchacie cesty respirátorom, pričom u detí a žiakov v škole možno respirátor nahradiť rúškom

Starosta