Epidemiologická situácia (8.2.2022)

Dobrý deň všetkým.

Aj uplynulý kalendárny týždeň, síce už nie takým rýchlym tempom ako predchádzajúci týždeň, pokračoval vzostup chorobnosti na COVID-19. Aktuálne stúpla chorobnosť v okrese Galanta o 35%. V absolútnych číslach bolo evidovaných 2285 pozitívnych osôb. Z toho bolo 35 % osôb očkovaných, 20% tvorili osoby do 18 rokov a 4% osoby 65 rokov a staršie.

Zatvorené školské a predškolské zariadenia pre COVID-19:

MŠ – 4x celé , 9 tried
ZŠ – 4x celé, 3x druhý stupeň, 43 tried
SŠ – 1x celá, 11 tried
ZŠ M.Tareka v Abraháme – aktuálne od dnešného dňa je znovu s malou prestávkou v karanténe 8. trieda

Upozorňujem na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16 s platnosťou od 5.2.2022, ktorou sa zrušila povinnosť zamestnávateľa podmieňovať vstup zamestnancov na pracovisku v režime OTP.

Starosta

epidemiologická situácia
epidemiologická situácia
epidemiologická situácia
epidemiologická situácia