Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Vážení občania,

v čase od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať samosčítanie obyvateľov, ktoré prebehne výlučne elektronicky. Teda prostredníctvom elektronického webového formuláru alebo mobilnej aplikácie, ktoré nájdete na www.scitanie.sk. Následne bude prebiehať asistované sčítanie od 1.4.2021 do 31.10.2021, ktoré je určené pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítanie môžete vykonať jednoducho prostredníctvom webovej stránky www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tu vyplníte formulár a odošlete ho.
Vzor formuláru

Sčítať sa môžete aj pomocou asistenta.
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. To bude prebiehať od 1.4.2021 do 31.10.2021. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec alebo call centrum.

Všetky kontaktné údaje budú včas zverejnené na www.scitanie.sk

Dôležité a súvisiace odkazy:
YouTube kanál

Facebook

Instagram

www.scitanie.sk