Doručovanie žiadostí o voľbu poštou – určenie emailovej adresy