Doporučená zásielka pre Marián Végh

Vážení občania,

oznamujeme, že na Obecnom úrade v Abraháme má p. Marián Végh uloženú doporučenú zásielku.

Zásielku je možné prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Ďakujeme.