DHZ (Hasiči) dobrovoľný hasičský zbor, Abrahám – fotogaléria

(2. stránka)