Zbierka na boj proti rakovine – Deň narcisov

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že dňa 13.4.2018 v piatok sa uskutoční celoslovenská zbierka na podporu boja proti rakovine s názvom Deň narcisov. V Abraháme akciu organizuje Liga proti rakovine v spolupráci so Základnou školou Michala Tareka.

Ak chcete aj vy prispieť dobrovoľným finančným prostriedkom, môžete tak urobiť v čase od 9:15h do 10.45h hodiny na Hviezdoslavovej ulici, kde vás budú čakať žiaci našej školy s pokladničkou.

Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

deň narcisov - liga proti rakovine