Deň narcisov 2022

Vo štvrtok 28. apríla sa v našej obci uskutoční zbierka, ktorú organizuje Liga proti rakovine v spolupráci so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme – Deň narcisov 2022.

Zbierka je riadne registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na poskytovanie všestrannej, predovšetkým psychologickej podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

Dobrovoľným finančným príspevkom môžete prispieť v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na Hviezdoslavovej ulici, kde vás budú čakať žiaci našej školy s pokladničkou.

Ďakujeme

Deň narcisov 2022