Žiadosť o darovanie predmetov do zbierky múzea

Obecné múzeum v Abraháme, v zastúpení správkyňou Ľudmilou Horváthovou, dáva do pozornosti všetkým majiteľom výrobkov, ktorí zhotovovali na pracovnom vyučovaní ako žiaci tunajšej základnej školy pod vedením učiteľa Mgr. Milana Horvátha o darovanie týchto predmetov do fondu obecného múzea.

Cieľom tejto zbierky je zriadiť v múzeu expozíciu, ktorá bude venovaná obdobiu, kedy žiaci Základnej školy v Abraháme zhotovovali predmety, ktoré vyhrávali súťaže a obdivovalo ich široké okolie, napr. žeriav, báger, snežný traktor, vodný skúter, ponorka a iné.

Informácie: Ľudmila Horváthová, Abrahám č. 269, č.t. 0317857275

Za darovanie týchto predmetov ďakujeme!