Ak nastali zmeny ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Vážení občania!

Dovoľte nám prosím pripomenúť Vám, že daň z nehnuteľnosti ste povinný podať správcovi dane (teda obci) do 31. januára 2019.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť: predaj, prechod, prevod nehnuteľností, nadstavby, prístavby budov, noví vlastníci nehnuteľnosti, zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie budov, domov, stavieb, zmena účelu využívania domu napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.

Odporúčame navštíviť túto stránku

Nie ste si istý? Kontaktujte Obecný úrad