Daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Vážení občania.

Obecný úrad upozorňuje daňovníkov a majiteľov psov na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa. Týka sa to občanov, u ktorých nastali zmeny v nehnuteľnostiach napr. prístavby, bazény, altánky, kolaudácie stavieb alebo odstránenie stavieb, zmena majiteľa.

Daňové priznania dani k nehnuteľnosti a dani za psa je nutné podať do 31.1.2022.

Vyzývame aj tých občanov, korí mali zmeny v minulosti a daňové priznanie si doteraz nepodali, aby tak urobili do 31.1.2022.

Ďakujeme za pochopenie.