COVID-AUTOMAT, Uznesenie vlády SR č.78/2021

Vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Dokument nájdete v prílohe.