Čítanie lekcií v Nedeľu a vo sviatok od 19.10.2019 – 10.11.2019

zoznam lektorov čítajúcich lekcie