Čítanie lekcií vo sviatok a v nedeľu počas bohoslužieb od 11.9.2022 do 16.10.2022

čítanie lekcií