Čítanie lekcií vo sviatok a v nedeľu počas bohoslužieb 16.11. – 14.12.2019

čítanie lekcií v kostole