Čítanie lekcií v Nedeľu a vo sviatok od 6.5.2018 do 3.6.2018

čítanie lekcií v kostole