Čítanie lekcií v nedeľu a vo sviatok od 1.3.2020 do 29.3.2020

čítanie lekcií od 1.3.2020