Cintorín – lepšia odpadová politika

Vážení spoluobčania a návštevníci nášho cintorína,

ako ste si iste všimli na našom cintoríne pribudli nádoby na separovaný odpad. Plánujeme pridať nádobu na sklo a informačné tabule pri vstupe na cintorín a pri kontajneroch na odpad. Chceme zmeniť odpadovú politiku na našom cintoríne k lepšiemu, ale potrebujeme súčinnosť aj Vás všetkých spoluobčanov a návštevníkov cintorína. Preto na Vás apelujem, aby ste dodržiavali pokyny a separovali odpad presne podľa toho, ako je uvedené na nádobách. V prípade, že tento jednoduchý systém nebudeme dodržiavať na nezodpovedných jednotlivcov budeme doplácať všetci. Odvoz odpadu už teraz zdražel vzhľadom na infláciu o cca. 13% a bude ešte drahší pokiaľ budeme nezodpovední a nebudeme triediť odpad. Toto potom bude mať bohužiaľ aj priamy vplyv na daň za odpad v našej obci, čo sa v budúcnosti prejaví aj na našich peňaženkách.

My sa budeme naďalej snažiť, aby sme Vám poskytli dostatok informácií o tom, do ktorej nádoby aký odpad vložiť a od Vás očakávame, že budete tieto zásady dodržiavať.

Ďalej Vás žiadam, aby ste po likvidácii odpadu zatvárali kontajnery, aby nám do kontajnerov nepršalo.

Sklamaním je, že už po pár dňoch sa nám v biologickom odpade zjavujú plasty so zbytkom vosku, ktoré patria do komunálneho odpadu. A to kontajner je hneď vedľa ….sme ozaj takí nezodpovední?

Ďakujem za pochopenie.
Mgr. Tibor Ležovič
starosta obce

smetné nádoby a kontajnery na separovaný odpad cintorín Abrahám