Chytanie rýb na rybníku a vývoz komunálneho odpadu

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 1.5.2020 je povolené chytanie rýb na miestnom rybníku Hliník, pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR / prekrytie dýchacích ciest rúškom, 20 m vzdialenosť medzi osobami /, ako aj dodržaní predpisov súvisiacich s chytaním rýb nachádzajúcich sa vo vývesnej tabuli pri rybníku.

Vývoz kom. odpadu

Vývoz komunálneho odpadu z domácností v obci Abrahám sa uskutoční podľa plánu vývozu 8.mája 2020.