Chrípkové prázdniny v Materskej škole Abrahám pokračujú

Vážení občania!

Oznamujeme vám, že po konzultácii s RÚVZ Galanta, z dôvodu 66%-nej absencie detí bude prevádzka MŠ prerušená v čase od 20. 2. do 23.2.2018. Riadna prevádzka bude obnovená v pondelok 26.2.2018.

S úctou
J. Baňasová, riaditeľka MŠ