Chrípkové prázdniny v Materskej škole

Vážení občania, rodičia!

Oznamujem vám, že od 30.10 do 5.11.2019 vrátane, bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu chrípky a jej podobných ochorení. Tento krok je v súlade s odporúčaním RÚVZ v Galante, na základe metodického usmernenia RÚVZ č. 2019/03742 a po konzultácii s detskou lekárkou MUDr. Harušincovou. Dňa 29.10.2019 bolo 46% chýbajúcich detí.

S úctou
J. Baňasová, riaditeľka MŠ.