Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie